BENTLAKÁSOS HELYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

BENTLAKÁSOS HELYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

VÉGLEGES SORREND ÚJRAELOSZTÁS UTÁN

VÉGLEGES SORREND (FELLEBEZÉSEKET KÖVETŐEN)

BENTLAKÁSIGÉNYLÉSEK SORRENDJE ÁTLAG SZERINT


A bentlakások elosztásának menete:

Szeptember 22 – ELŐZETES SORREND LEKÖZLÉSE
Szeptember 23 – 24, éjfélig: FELLEBEZÉSEK BEKÜLDÉSE  a titkárság címére: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
Szeptember 25-26: VÉGLEGES SORREND LEKÖZLÉSE;
Szeptember 29 – Október 1: A bentlakásos hely elfoglalása a következő menet szerint: I. Év (Szeptember 29), II és III év (Szeptember 30), Mesterképző (Október 1.)


Figyelem! Ha le óhajtja cserélni a bentlakásos helyét egy másik, hasonló sztenderddel rendelkezőre, illetve, ha vissza szeretné vonni bentlakásigénylését, kérjük jelezze a titkárság felé: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro


A bentlakásos helyek újraelosztásának menete:
Október 2-3: Kérvények benyújtása;
Október 4: Előzetes sorrend elkészülése és fellebezések
Október 5: Az újraeloszott helyek végleges sorrendjének közlése;
Október 5 – 6: Az újraleosztott bentlakásos helyek elfoglalása.