TANÁROK

INTÉZETVEZETŐ

dr. Szilágyi-Palkó Csaba adjunktus

Szilágyi-Palkó Csaba

egyetemi adjunktus

csaba.szilagyi@ubbcluj.ro

 

Szilágyi-Palkó Csaba főállású egyetemi adjunktus, színész, a Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének igazgatója 2016 óta.

Színházművészeti területen szerzett doktori oklevelet (BBTE) a színészi szerep neméről írott dolgozatával. A társadalmi nemek és a színészi gyakorlat kapcsolatát kutatja, illetve színészosztályokat vezet.

Szerzőként jegyez több publikációt, pl. „Férfiak tüllben: a Trockadero” (Játéktér, 1/2018), „Nadrágszerepek, nőimitátorok” (Játéktér, 1/2016) stb.

Több színházi előadás létrehozásában vett részt, mint például Kék, kék, kék (2012, Kolozsvár, KÁMSZ), Pulcinella közlegény (2003, Zsámbék, CULTURA 2000, 8 európai színház koprodukciója), A kör négyszögesítése (1999, Temesvár, Csiky Gergely Állami Színház), Egy bátor egér viszontagságai (2000, Kolozsvár, KÁMSZ) stb. Kisjátékfilmekben szerepelt: Tetemre-hívás (2002, Duna TV), Amit nem vettünk észre (2019, Sapientia), Szabad Románia (2019, Sapientia) stb. Negyvennél több kritikát, recenziót, tanulmányt, prózát és verset közölt (Korunk, Echinox, Jelenlét, Helikon stb.). Az általa rendezett egyetemi előadások megkapták többek között a kisvárdai fesztivál Közönségdíját (Kék, kék, kék, 2002), illetve a marosvásárhelyi Studio Fesztivál Legjobb Előadás-díját (Patkányok, 2010) stb.

 

Oktatott tárgyak: Színészet, Improvizáció, Gender studies és színház stb. (alapképzés és mesteri)

MAGYAR TAGOZATOKÉRT FELELŐS DÉKÁNHELYETTES

dr. Bartha Katalin Ágnes egyetemi docens

Bartha Katalin Ágnes

egyetemi adjunktus

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

 

Bartha Katalin Ágnes egyetemi adjunktus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánhelyettese. PhD fokozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerezte (2007). Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatási ösztöndíjasa. 2007–2018 között a BBTE Bölcsészkara Magyar Irodalomtudományi Intézetének társult oktatója, 2003–2019 között a Szabédi Emlékház kutatója, az ott zajló 20. századi romániai magyar értelmiségiekhez kapcsolódó kutatások, tudományos projektek koordinátora. Több a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott színháztudományi kutatási projektben vett részt. Számos tanulmánya jelent meg Kelet-Közép-Európa színházi kultúrájáról; több kötetet szerkesztett az interkulturális kapcsolatok, színházi historiográfia és az értelmiségi karriertörténetek témakörben, valamint kritikai forráskötetet rendezett sajtó alá. Kötetei között szerepel a Shakespeare Erdélyben (XIX. századi magyar nyelvű recepció), Argumentum, Bp., (2010) és az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989), Polis-NKI, 2020.

 

Oktatott tantárgyak: Egyetemes és magyar színháztörténet, Kortárs színházi spektakológia, Művészetpedagógia, Színházi nevelés, Színház és közösség, Szakdolgozatírás

FŐÁLLÁSÚ OKTATÓK

dr. habil Hatházi András egyetemi tanár


András Hatházi

Egyetemi tanár

andras.hathazi@ubbcluj.ro

 

 

 

Színész, rendező, irodalmár.

Doktori fokozatát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte 2003-ban Improvizáció és személyiségfejlesztés tárgykörében.

A színész mesterségével foglalkozik.

Több tucat írása (versek, rövid próza, színpadi szövegek, forgatókönyvek) és tanulmánya, valamint három könyve jelent meg és egy fordítása, több mint száz színházi- és filmszerepet alakított, több tucat rendezését láthatták (színházban, bábszínházban, moziban, tévében).

Számos nemzeti és nemzetközi (színházi- és film-) fesztiválon vett részt, ahol többször is díjazták munkásságát.

Többször is meghívták különböző helyi és nemzeti tévéstúdiók, két alkalommal portréfilmet is készítettek róla.

Műhelymunkákat vezet idehaza és a határokon túl.

Oktatási tevékenysége a színész mesterségéhez valamit a színpadi improvizációhoz kötődik.

Ugyanakkor a színészi performativitás tárgykörében kísérletezik.

dr. habil VISKY András egyetemi tanár

Visky András

Egyetemi tanár

andras.visky@ubbcluj.ro

 

Visky András szakterülete a hamburgi dráma, a színpadi adaptáció és a kortárs dráma.

A Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem színháztudományi szakán doktorált, disszertációját a tér és a szöveg kapcsolatáról, Kertész Imre Kádiz egy meg nem született gyermeknek című regényének színpadi adaptációjának lehetőségeiről írta.

Kutatási területe a színházelmélet (a színház mint városi rituálé) és a kortárs színházi színpadi dráma gyakorlata.  Közismert arról, hogy ő alkotta meg a “barakk-dramaturgia” fogalmát. Komporaly Jozefina szerk: Visky András barakk-dramaturgiája. Memories of the Body (Bristol-Chicago, Intellect, 2017)

Publikációi: Mire való a színház (Budapest, L’Harmattan – KRE, 2020); Megváltozhat-e egy ember. (Kolozsvár, KOMP-PRESS Korunk, 2009); A különbözőség vidékén. (Budapest, Vigilia, 2007); Írni és (nem) rendezni (Kolozsvár, Koinónia, 2002).

Neves drámaíróként darabjait hivatásos színházak mutatták be Romániában, Magyarországon, Bulgáriában, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában és az Egyesült Államokban (Chicago, New York, Washington DC).  Színpadi drámaíróként olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Bocsárdi László, Karin Coonrod, Silviu Purcărete, Tompa Gábor, Mihai Măniuțiu, Robert Woodruff, David Zinder.

Oktatott tantárgyak: dramaturgia, kreatív színházi írás, forgatókönyvírás, színházelméletek a 20. században.

dr. BODÓ Ottó egyetemi docens

Bodó Otto

egyetemi docens

otto.bodo@ubbcluj.ro

 

Bodó A. Ottó dramaturg, egyetemi oktató, doktori fokozatát a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte, témavezetője Hegedűs D. Géza volt. Elsődleges kutatási területe a rendszerváltás utáni erdélyi magyar színház. Alapító főszerkesztője volt a Függöny című színházművészeti folyóiratnak, kommunikációs igazagató volt a Tamási Áron Színházban, vezette a Harag György Társulat PR osztályát és négy éven át igazgatója volt a Magyar Színházi Intézetnek. Dramaturgként dolgozott a Temesvári Csiky Gergely Színházban, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, a Tamási Áron Színházban, a Csíki Játékszínben, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatánál, a budapesti Katona József Színházban (Kamra), a Komáromi Jókai Színházban, a bukaresti Nottara Színházban. Publikált többek közt a Criticai Lapok, Színház, Világszínház, Függöny, Zsöllye, Látó, Korunk, A híd, Gradus, Tribuna, Apostrof, Transylvanian Rewiev című lapokban. Írásai jelentek meg közös kötetekben is.Színházi tárgyú önálló kötetei Húsz év erdélyi magyar színháza és Esti séták címmel jelentek meg.

A MTA Külső Köztestületének tagja.

Oktatott tárgyai: Színháztörténet, Rendezéstörténet, Drámaelemzés, Színházi befogadás, Marketing és PR, Projektmenedzsment, Irodalmi titkárság

https://baotto.wordpress.com

dr. Raluca SAS-MARINESCU egyetemi docens

 

 

 

 

 

 

 

 

Raluca SAS-MARINESCU

egyetemi docens

raluca.sas@ubbcluj.ro

 

Raluca Sas-Marinescu tanár és drámaíró. Szakterülete: színházi szövegfeldolgozás, adaptáció és dramaturgia, filmforgatókönyvírás és drámaírás. 

Színháztudományi doktori fokozatát a drámaírás kortárs technikái és módszerei témakörben aBabeș-Bolyai Tudományegyetemen szerezte.  

Kutatói munkája a színház- és az előadóművészet területén zajlik, művészeti gyakorlata kollaboratív módszereken alapuló eredeti szövegek létrehozására irányul. Emellett kreatív írói projekteket dolgoz ki tizenévesek számára, és az elmúlt húsz év dramaturgiai gyakorlatainak vizsgálatát végzi. 

Publikációi: Dramaturg & dramaturgia: módszerek, technikák és esettanulmányok (Bukarest: Eikon, 2017), “OnlyLovers left alive” a Survival Guide for Theatrologists (Bukarest: Eikon, 2014), “Dramaturgia és dramaturgia a közös alkotásban – definíciók és példák”, Symbolon, 2018, “Mozgó drámairodalom – a színházi szöveg állapota Romániában” in Szépirodalmi Figyelő, Budapest, 2019.  

Több előadás létrehozásában vett részt: Occupy Yourself (2015) Reacting Chernobyl (2016) IntimIDateMe (2018), Kolozsvár, Váróterem Projekt, The Promise of a Beautiful Life (mert Csehov) (2013) és Vacuum (2014), Râmnicu Vâlcea, Anton Pann Theatre, Fontana di Trevi(2012) és A Midsummer Night’s Dream(2003) Szatmár, Teatrul de Nord, Antemporal. G (2004), Nagybánya, Városi Színház  

Kurzusai: előadás-szövegfeldolgozás, dramatizálás, a kortárs színház és film narratív struktúrái, színházi kreatív írás, a független színház együttműködési gyakorlatai 

dr. TOMPA Andrea egyetemi docens


Tompa Andrea

Egyetemi docens

andrea.tompa@ubbcluj.ro

 

 

 

Tompa Andrea az UBB Magyar Színházi Intézetének docense. 2004-ben doktorált az ELTE Bölcsészettudományi Karán 20. századi orosz irodalomból “Színház és teatralitás V. Nabokov”.

2008 óta tanít esztétika, kortárs színház, drámaelmélet, kritikai kurzusokat az elméleti és színészhallgatóknak. Fő szakterülete a kortárs magyar és világszínház. Négy regény szerzője.

Kapcsolat: andrea.tompa@ubbcluj.ro

dr. BARTHA Katalin Ágnes adjuntus

Bartha Katalin Ágnes

egyetemi adjunktus

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

 

 

Bartha Katalin Ágnes egyetemi adjunktus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánhelyettese. PhD fokozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerezte (2007). Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatási ösztöndíjasa. 2007–2018 között a BBTE Bölcsészkara Magyar Irodalomtudományi Intézetének társult oktatója, 2003–2019 között a Szabédi Emlékház kutatója, az ott zajló 20. századi romániai magyar értelmiségiekhez kapcsolódó kutatások, tudományos projektek koordinátora. Több a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott színháztudományi kutatási projektben vett részt. Számos tanulmánya jelent meg Kelet-Közép-Európa színházi kultúrájáról; több kötetet szerkesztett az interkulturális kapcsolatok, színházi historiográfia és az értelmiségi karriertörténetek témakörben, valamint kritikai forráskötetet rendezett sajtó alá. Kötetei között szerepel a Shakespeare Erdélyben (XIX. századi magyar nyelvű recepció), Argumentum, Bp., (2010) és az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989), Polis-NKI, 2020.

 

Oktatott tantárgyak: Egyetemes és magyar színháztörténet, Kortárs színházi spektakológia, Művészetpedagógia, Színházi nevelés, Színház és közösség, Szakdolgozatírás

dr. HERCZOG Noémi adjuntkus


Adjunktus

noemi.herczog@ubbcluj.ro

 

 

Herczog Noémi (1986, Budapest) kritikus, esztéta, a Színház folyóirat szerkesztője, Budapesten és Kolozsváron dolgozik. A Színház és Filmművészeti Egyetemen doktorált 2018-ban. Kutatási területe: feljelentő színikritika a Kádár-korban. 2015-től az Élet és Irodalom színikritikusa és a Színház folyóirat szerkesztője. A SzínText színházi könyvsorozat társszerkesztője és a következő projektek társkurátora: dunaPart Magyar Platform (2015, 2017, 2019), Halász Péter-díj (2019, 2020). 2018-ban a CITD ösztöndíjával előadásokat tartott az USA-ban a magyar nyelvű színházról. Megjelent írásai között szerepel: „Feljelentik a Tigrist. Pályi András darabjának esete a Dunántúli Naplóval.”, Jelenkor, 5/2020.; “The Independent Theatre – Hungary”, Platform: East European Performing Arts Companion (Lublin: Adam Mickiewicz Institute, 2016); “Ha kell, tiltsunk! Feljelentő színikritika a hetvenes években”, 2000 folyóirat. 3/2015. “Újszemélyesség”, Színház, 4/2015;

 

A tárgyak, amelyeket Kolozsváron oktat: előadáselemzés, előadás szövegének feldogozása, kortárs performativitás elméletek, sajtóműfajok, sajtóelmélet és gyakorlat, színházszociológia.

dr. PALOCSAY Kisó Kata adjunktus

Kisó Kata Palocsay

Adjunktus

kiso.palocsay@ubbcluj.ro

 

 

Színész, bábszínész, rendező, bábkészítő.

Doktori fokozatát a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerezte 2010-ben Bábos- és animációs gondolkodás tárgykörében.

A bábszínész mesterségével, valamint a beszéd fejlesztésével, technikájával foglalkozik.

A BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának állandó együttműködőjeként, az eljövendő pedagógusok bábos és animációs nevelésével is foglalkozik.

Több tucat színházi- és bábszínházi szerepet alakított, több tucat rendezését láthatták (bábszínházban, tévében).

Számos nemzeti és nemzetközi (színházi- és bábszínházi-) fesztiválon vett rész, ahol többször is díjazták munkásságát.

Többször is meghívták különböző helyi és nemzeti tévéstúdiók.

Műhelymunkákat vezet idehaza és a határokon túl.

Oktatási tevékenysége a bábszínész mesterségéhez valamit a bábszínházi animációs technikákhoz kötődik.

Ugyanakkor a színpadi beszéd fejlesztésével is kísérletezik.

dr. KÖLLŐ Csongor adjunktus


Csongor Köllő, PhD

egyetemi adjunktus

csongor.kollo@ubbcluj.ro

 

 

Köllő Csongor színész, rendező és kulturális menedzser.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem színházi doktori fokozatát a színészi “én” munkájának újraértékelése felé: a személyes képzés mint lehetséges spirituális fegyelem témakörében szerezte.

Kutatásainak középpontjában a 20. és 21. századi színház laboratóriumi hagyománya, a színész fizikai és vokális képzése, a színészi pszichofizikai technikák és a színházcsinálás különböző, nem hagyományos módszerei állnak, mint például az utcai/szabadtermi színház, az alkalmazott színház, a barter stb.

Művészi gyakorlata abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a színház mikro- és makroszinten egyaránt jelentős hatást gyakorolhat a társadalmi életre, jólétre és ellenálló képességre. A színháznak mint a változás eszközének mindenki számára elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie, és a színészeknek/előadóknak/táncosoknak/rendezőknek meg kell keresniük a módját, hogy kapcsolatba lépjenek a körülöttük lévő különböző közösségekkel.

Technikai szakértelméhez tartozik a különböző műfajú (beltéri és kültéri) előadások létrehozása, akár meglévő szöveg alapján, akár terv alapján; olyan helyzetek teremtése, amelyekben a művészek és a helyi közösségek között csere (kulturális csere) valósulhat meg; kulturális projektek (helyi, regionális, nemzeti, uniós) irányítása; workshopok tartása különböző témákban, amelyek az érdeklődési területeit lefedik.

Színjátszás, színház, mozgás, improvizáció kurzusokat tart.

dr. PÁL Emőke adjunktus

PÁL Emőke

emoke.pal@ubbcluj.ro

 

Pál Emőke szabadúszó színész. Tanulmányait a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Kar színész szakán végezte. 2013-ban részt vett egy Jacques Lecoq metodikájára épülő devised színházi képzésen (London International School of Performing Arts). 2020-ban védte meg doktori dolgozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Filmművészeti Kar doktori iskolájában. Dolgozatának címe: Színházi játékkonvenciók a némafilmszínészi játékban. A Váróterem Projekt független társulat állandó tagja. Jelenleg a Reactor Alkotói és Kísérleti Egyesülettel is együttműködik, de közreműködött számos más erdélyi független produkció létrehozásában is. 2013 óta szerepelt több kis- és nagyjátékfilmben (Dragoste 2. America, Valan, Saudade, Képzavar).

Oktatott tárgyak: Improvizáció, Filmszínészet

dr. SZILÁGYI-Palkó Csaba adjunktus

Szilágyi-Palkó Csaba

egyetemi adjunktus

csaba.szilagyi@ubbcluj.ro

 

 

Szilágyi-Palkó Csaba főállású egyetemi adjunktus, színész, a Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézetének igazgatója 2016 óta.

Színházművészeti területen szerzett doktori oklevelet (BBTE) a színészi szerep neméről írott dolgozatával. A társadalmi nemek és a színészi gyakorlat kapcsolatát kutatja, illetve színészosztályokat vezet.

Szerzőként jegyez több publikációt, pl. „Férfiak tüllben: a Trockadero” (Játéktér, 1/2018), „Nadrágszerepek, nőimitátorok” (Játéktér, 1/2016) stb.

Több színházi előadás létrehozásában vett részt, mint például Kék, kék, kék (2012, Kolozsvár, KÁMSZ), Pulcinella közlegény (2003, Zsámbék, CULTURA 2000, 8 európai színház koprodukciója), A kör négyszögesítése (1999, Temesvár, Csiky Gergely Állami Színház), Egy bátor egér viszontagságai (2000, Kolozsvár, KÁMSZ) stb. Kisjátékfilmekben szerepelt: Tetemre-hívás (2002, Duna TV), Amit nem vettünk észre (2019, Sapientia), Szabad Románia (2019, Sapientia) stb. Negyvennél több kritikát, recenziót, tanulmányt, prózát és verset közölt (Korunk, Echinox, Jelenlét, Helikon stb.). Az általa rendezett egyetemi előadások megkapták többek között a kisvárdai fesztivál Közönségdíját (Kék, kék, kék, 2002), illetve a marosvásárhelyi Studio Fesztivál Legjobb Előadás-díját (Patkányok, 2010) stb.

 

Oktatott tárgyak: Színészet, Improvizáció, Gender studies és színház stb. (alapképzés és mesteri)

dr. KOZMA Gábor adjunktus


dr. Kozma Gábor Viktor

gabor.kozma@ubbcluj.ro

 

 

Kozma Gábor Viktor színész, színésztréner és tanári asszisztens a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. A Vadász Esélye alkotóközösség társ-művészetivezetője. Jelenleg Ph.D. kutatásán dolgozik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában, amelynek tárgya a rendszeres és folytatólagos színésztréning-technikák és módszerek komparatív vizsgálata. Az utóbbi években több kutatási úton vett részt többek között Japánban, az Egyesült Államokban, Dániában, Szerbiában, Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában és Belgiumban.

Alkotói munkássága során is felhasználja a rendszeres színésztréning technikákat. Tagja az International Suzuki Company of Toga társulatnak Japánban. Részt vette a IX. Theatre Olympics Fesztiválon Japánban, ahol Maeterlinck Kék madár című darabját mutatták be (r.: Sebastian Mattia).

A Magyar Művészeti Akadémia 2018-2021 Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa.

Oktatott tantárgyak: Testi kifejezés és színpadi tánc, Improvizáció, Maszk és karakter.

További információ: www.gaborviktorkozma.com

dr. ZSIGMOND Andrea adjunktus


Zsigmond Andrea

egyetemi adjunktus

andrea.zsigmond@ubbcluj.ro

 

Zsigmond Andrea magyar—német és színháztudomány alapszakot végzett a kolozsvári BBTE-n.

Doktori dolgozatát 2016-ban védte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában. Disszertációja címe: A „színház”, Erdélyből nézve. Egy fogalom keretezései.

Szerkesztője (volt) a Játéktér, Székelyföld, Transindex, Moldvai Magyarság, Lk.k.t. folyóiratoknak és sok színházfesztivál újságjának.

Több mint száz cikke jelent meg irodalomról, színházról, filmről, egyébről; erdélyi kulturális folyóiratban és egyéb helyen. Saját közléseiből összeállított kötetei: Színváltások. Zs. A. színházi és nem színházi esszéi. Koinónia, Kolozsvár, 2009; Zs. A. és tsai: Mi kritika még. Színek és ének. Korunk-Komp Press, Kolozsvár, 2012.

Románról lefordította: Mihai Măniuţiu: Aktus és utánzás. Színházi esszék. Koinónia, Kolozsvár, 2006;

Tompa Gáborral készült interjúkat felhasználva szerkesztette: Címke-függöny. Tompa Gábor színházi magánszótára, Bookart, Csíkszereda, 2010; ugyanaz angolul: Tompa Gábor: label curtain: a private theatrical dictionary. Bookart, Csíkszereda, 2014.

Számára kedves tudományok a kognitív szemantika, a diskurzuselemzés, a gender studies és általában a kritikai kultúrakutatás. Érdeklik a mediális változások, keresi a hiteles, egyben játékos megszólalások lehetőségét. Aktivizmusa a tehetséggondozás iránti elköteleződéssel társul.

 

Oktatott tantárgyak: Szövegértelmezési módszerek, Teatrológia, Drámaelemzés, Kommunikációelmélet, Színházesztétika, A tudományos kutatás módszertana, Drámaelmélet, A tömegkommunikáció elmélete és gyakorlata, Sajtóműfajok, Szakdolgozatírás, A 20. századi színház elmélete stb.

Társult oktatók

GEMZA Péter


laszlo.gemza@ubbcluj.ro

 

Gemza Péter  koreográfus,  rendező, kulturális manager.

Jelenleg a debreceni Csokonai Színházat vezeti amely egyike a 6 nemzeti besorolású intézménynek magyarországon. Színházi rendezőként prózai és zenés darabokat egyaránt rendez. A munkájában a szövegen túli elemek erősítése a szünetek és átmenetek tökéletesítése kap jelentős hangsúlyt. A Csokonai Színház hosszútávú stratégiájának kidolgozása és a kapcsolódó tudományágakkal történő rendszer kiépítése a manageri munkájának  fő fókusza.

 

Tanított kurzusok:

színészi mozgás alapjai

karakter és mozgás

improvizáció

színház és más művészeti ágak kapcsolata

kommunikáció és együttműködés a koreográfusokkal

INCZE Katalin


Incze Katalin

nyugalmazott docens

katalin.incze@ubbcluj.ro

 

Incze Katalin szakterülete a zenés színház és a zeneszerzés.

Doktori fokozatot szerzett az előadóművészet területén a G. A. “Dima” Zenetudományi Akadémián. Zenei előadóművészetből doktorált, témája: “A vokalitás retorikája a deklamáció és az éneklés között, a zenei-színházi kifejezés alapja”.

Kutatás a következő témák körül csoportosíthatók: zene, zenei színpad. Művészi gyakorlatának célja, hogy felkészítse a drámai színészt arra, hogy sikeresen elfoglalja helyét a zenés-drámai színpadon.

Publikációi közé tartozik:

Extenzív tanulmány: Az előadói élmény a zenés színházi színpadon a vokalitás retorikájának tükrében, szerk. Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2013.

Tanfolyam: A színpadi zene beavatási és továbbképzési tanfolyama, szerk. Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2013

A Nagyváradi Egyetem konferenciáján elhangzott tudományos közlemény, megjelent a Zenei sorozatban, 1/2010, Nagyváradi Egyetemi Kiadó.

Cursuri predate: Educația expresiei vocale, Meșteșug muzical: Curs de iniţiere şi perfecţionare muzicală scenică.

 

PÁLFFY Tibor


Pálffy Tibor

tibor.palfy@ubbcluj.ro

 

Pálfy Tibor színművészetire szakosodott színész 30 éves tapasztalattal rendelkezik.

Művészi gyakorlata a színész színházi előadásban betöltött szerepére összpontosít.

Publikációi között szerepel a FOLYAMATOS TESTFIGYELEM, Játéktér magazin évfolyam 2014 őszi száma.

A filmek, amelyekben szerepelt, részt vettek a Berlini Filmfesztiválon, a TIFF-en stb.

Számos, az UNITER által díjazott előadás létrehozásában vett részt, valamint magyarországi fesztiválokon, amelyeket főként a sepsiszentgyörgyi Tamasi Áron Színház mutatott be:

PÁLFFY

 

Kurzusok: nonverbális színház, kortárs színház

VÁTA Lóránd-Mihály

Váta Lóránd Mihály

lorand.vata@ubbcluj.ro

 

 

Váta Lóránd előadóművészetre szakosodott, színész, énekes és táncos, sztepptáncos háttérrel. A kolozsvári BBTE Színház- és Filmművészeti Kar Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. Doktori tanulmányaiban a beszélt és énekelt szó jelenségeit vizsgálja a szcenikai folyamatban.

Művészeti gyakorlatának középpontjában a színészi szcenikai folyamatok tanulmányozása áll, különös tekintettel a hangi kifejezés, a testkifejezés és a szcenikai tánc oktatására.

Fő- és mellékszerepeket játszott művészi játékfilmekben olyan neves rendezőkkel és operatőrökkel mint: Gárdos Péter, Gulyás Gyula, Erdélyi Dániel, Hajdu Szabolcs, Elek Judit, Vivi Drăgan Vasile. Ezeket a filmeket beválogatták a Karlovy Varyban, Szentpéterváron, Várnában és Szalonikiben megrendezett nemzetközi filmfesztiválokra.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezető színésze volt, jelenleg Románia egyik legrangosabb színházában, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban dolgozik, ahol olyan neves rendezők irányításával játszik, mint Tompa Gábor, Silviu Purcărete, Michal Docekal, Mihai Măniuțiu, Jurij Kordonszkij. A neves kolozsvári színházzal rendszeresen részt vesz nemzetközi színházi fesztiválokon: Avignon, Szöul, Almagro, Saraievo, Giessen, Budapest, Bukarest, Bogota.

Váta Lóránd a kolozsvári TVR, az MTV Budapest, a TVR Bukarest televíziós műsorainak vendége is volt.

Tanított kurzusok: énekkifejezés-oktatás, színpadi tánc, testkifejezés-oktatás, sztepptáncórák.

SZABÓ Réka

Szabó Réka

reka.szabo@ubbcluj.ro

 

Szabó Réka dramaturg, óraadó tanársegéd, a BBTE színháztudomány szakának elvégzése után elvégezte annak magyar-német szakát is, majd germanisztikából szerzett magiszteri fokozatot. Jelenleg a Színház és Film kar doktoandusza, témavezetője prof. dr. Bács Miklós, kutatási témája Vlad Mugur színháza, rendezői példányainak tükrében. Az alapképzés elvégzése után szabadúszó kritikusként dolgozott, publikált többek közt a Játéktér, Látó, Ellenfény Online, Erdélyi Társadalom, Várad kulturális folyóirat, Erdélyi Riport hasábjain. 2014-2017 közt az M Studio Mozgásszínház irodalmi titkára volt, azóta a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti asszisztense, PR titkára. Dramaturgként az M Studio és a Tompa Miklós Társulat mellett független proukciókban és dokumentumfilmekben is dolgozott.

 

Oktatott tantárgyai (szemináriumok): Istoria teatrului (2018-tól), Management de proiecte (2018-2019), Secretariat literar (2018-2019).

DEMETER Katalin

Demeter Kata – óraadó tanársegéd

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színháztudományok, valamint Művészettörténet szakának elvégzése után 2011-2016 között a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban dolgozott, mint irodalmi titkár és dramaturg. Ezalatt magiszteri diplomát szerzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen Teatrológia és Művelődésszervezés mesterszakán, majd 2016-ban a Kolozsvári Állami Magyar Színház marketing osztályához csatlakozott, ahol jelenleg is dolgozik. Az elmúlt 10 év során dramaturgként és/vagy rendezőasszisztensként mintegy 30 produkció létrehozásában vett részt, valamint több drámapályázat zsűrízésében és lebonyolításában, illetve több országos és nemzetközi színházi fesztivál szervezésében. Színházi munkája mellett 2021 őszétől a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Doktori Intézetének hallgatója. Kutatása Silviu Purcărete színházi világára épül, és főként a Dragoș Buhagiar és Helmut Stürmer által létrehozott színházi terekre fókuszál.

 

Oktatott tantárgyai (szemináriumok): Előadáselemzés, Online platformok és mass média, XX.-XXI. századi színházelmélet.

PLAINER Zsuzsa

PLAINER Zsuzsa

 

Plainer Zsuzsa (1974, Nagyvárad). Kulturális antropológus, 2008 óta a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Tanulmányok: BBTE magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom BA, BBTE szociológia BA, BBTE kulturális antropológia MA, BBTE A kulturális intézmények ellenőrzése a Ceaușescu rendszerben: rendszerleírás és kisebbségi aspektusok, PHD, védés ideje: 2011. Kutatási területei: az etnikai kisebbségek antropológiája (romániai magyarok és romák), színházi cenzúra a Ceaușescu rendszerben, roma oktatási egyenlőtlenségek.

 

Oktatott tantárgyak: Szinházszociológia

 

JANKÓ SZÉP YVETTE

 

Jankó Sz. Yvette drámafordító és egyetemi oktató. Alaptanulmányait a Babeș-Bolyai Tudományegyetem angol–finn majd teatrológia szakán végezte, PhD-fokozatát a BBTE Hungarológiai Doktori Iskolájában szerezte. Kutatási területei: színházi és drámafordítás, a színházi szöveghasználat módozatai, színházi szerzőség, kortárs finn szerzői színház, kreatív fordítás és alkalmazott dráma az oktatásban.

Oktatott tantárgyai: Színházszemiotika, Kortárs performativitáselméletek, Az előadás szövegének feldolgozása.

GYÖRGYJAKAB Enikő

Györgyjakab Enikő, színész, pedagógus, koreográfus.

 

2005 óta a kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. Színészként olyan neves rendezőkkel dolgozott, mint Andrei Șerban, Robert Woodruff, Tompa Gábor, Silviu Purcărete, Mihai Măniuțiu és sokan mások. Több éven keresztül dolgozott együtt a sepsiszentgyörgyi M studió mozgásszínházi társulattal. Az elmúlt 15 évben közel 50 szerepet játszott, közöttük sok főszerepet. 2015-ben a legjobb színésznő díjat kapta a Fest(in ) pe Bulevard nemzetközi színházi fesztiválon, 2013-ban a rangos  UNITER díjjal tüntették ki.  A Shoshin Színházi Egyesület alapító tagja és annak társvezetőjeként, különböző művészeti, pedagógiai és szociális projekteken dolgozik. Érdeklődési körében fontos helyet foglalnak a mozgás és tánc színpadi és performatív lehetőségei. Rendszeresen vesz részt független színházi projektekben, saját koreográfiákat  jegyez és fizikai színházi workshopokokat tart belföldön és külföldön egyaránt.

Oktatott tárgy: Testi kifejezés és színpadi tánc

KÖNCZEI Zsolt

Könczei Zsolt

 

 

2011-ben végzett a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán, majd ezt követően 2013-ban a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetben.

Már egyetemistaként érdekelte a kreatív szakma, évfolyamtársaival médiaportált alapított, később a mesterképzés alatt a kolozsvári diákrádió vezető-főszerkesztőjeként dolgozott, és megtapasztalhatta mit jelent egy médiatermék újrapozicionálása és működtetése. Dolgozott online marketing menedzserként Románia egyik legnagyobb lakberendezési vállalatánál. Az elmúlt öt évben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozatának kommunikációs munkatársa, valamint a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet magyar tagozat óraadó tanára volt.

Az oktatói tevékenység mellett a DBA erdélyi branding-ügynökség alapító munkatársaként brandépítéssel, brandstratégiák kidolgozásával és vizuális identitások létrehozásával foglalkozik.

 

Kreatív, brandstratéga, óraadó

KIS-LUCA KINGA, Phd.

dr. Kis-Luca Kinga (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem/UAT)

 

Tanulmányait a Kolozsvári, „Gheorghe Dima”, Zeneakadémia Koreográfia szakán végezte. 2009-től óraadó tanár a Marosvásárhelyi Művészeti egyetemen. Tanulmányait követően, 2011-től, a Művészeti Egyetemen adjunktusa, és 2014-ben doktori címet szerez, A tánc szerepe a színészképzésben és a koreográfiai tendenciák fejlődése. 2016 óta az egyetem docense, ahol színész és koreográfus osztályokban folytat pedagógiai munkát. Résztvevőként és előadóként szerepel különböző hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Pedagógusi munkája mellett színházi előadásokban dolgozik, mint koreográfus.

 

Oktatott tárgyak: mozgásművészet, a koreográfia művészete, klasszikus tánc, karakter tánc,

színpadi tánc, kortárs tánc, táncpedagógia.

HARY Judit

HARY Judit,

 

A kolozsvári magyar opera magán énekese, fellépásei mellett éneket tanít a Színház és Film Karon. Énekes és enektanári diplomát szerzett a kolozsvári Gh. Dima akadémián 1996. Vendégművészként számos külföldi és belföldi meghívásnak tesz eleget: Románia operaházaiban, Filharmóniáiban, Magyarországon a budapesti Állami Magyar Operaházban több évadon át, a Gyóri Nemzeti Színházban, valamint Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Kanadában, Svájcban, Amerikai Egyesült Államokban.

 

MÁRTON Imola

MÁRTON Imola

 

Márton Imola a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Filmművészeti Karának oktatója. Doktori fokozatát 2020-ban szerezte meg a Színház- és előadóművészet területén “Beckett rendezte Beckett által. Az értelmezés kérdése Samuel Beckett Godot-ra várva, a végjáték és a Krapp utolsó szalagja színpadi adaptációjában”.

Az M Studio művészeti felelőseként (2014-től), a Moira Kulturális és Ifjúsági Egyesület elnökeként (2014-től), valamint a Nemzeti Kulturális Alap Romániai Igazgatóságának pályázatértékelő szakértőjeként (2016-tól) lényeges tapasztalattal rendelkezik a projektmenedzsment területén. Fő szakterületei: projektmenedzsment, kortárs tánc, abszurd színház.

VISKY Ábel

VISKY Ábel, drd. 

abel.visky@ubbcluj.ro  

 

Filmrendező. 2019 óta a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Kutatásában a fikciós rendezői megoldások dokumentumfilmes alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik. Munkáiban kiemelten fontos szerepet játszik a fikció és a dokumentum egymást kiegészítő használata. Forgatókönyvíróként, rendezőként és vágóként is aktív. Filmjeit számos fesztivál műsorra tűzte: a kanadai Hot Docs Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál, a franciaországi Fipadoc Nemzetközi Dokumentumfilm-Fesztivál, az argentin Buenos Aires Nemzetközi Dokumentumfilm-Fesztivál, a brazil Sao Paolo Nemzetközi Filmfesztivál, a kínai GZDOC Nemzetközi Dokumentumfilm-Fesztivál, az olaszországi Trieste Nemzetközi Filmfesztivál, a franciaországi Augbagne Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, illetve a spanyolországi Cinema Jove Nemzetközi Filmfesztivál mind vetítették alkotásait.  

Munkáit számos díjjal jutalmazták. Elnyerte az angliai Watersprite filmfesztivál legjobb rendező díját, a Magyar Független Filmfesztivál legjobb rendező díját, a bulgáriai UNICA Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Ezüst-díját, illetve a budapesti Busho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál különdíját is.  

 

Oktatott tantárgyak: A filmesszé (mesteri), A játékfilm (mesteri).