Tanulmányok elvégzése

ZÁRÓVIZSGA IDŐ- ÉS TEREMBEOSZTÁSOK


BEIRATKOZÁS ÚTMUTATÓ ZÁRÓVIZSGÁK BBTE

ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE ALAPKÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE MESTERKÉPZÉS 


A  záróvizsgákra való beiratkozás:

(1). Mivel a szakdolgozat plágium-ellenes ellenőrzés tárgyát képezi, a záróvizsga időpontja előtt (június 19.- június 23. 16:oo óráig) feltöltik – a nyilatkozattal együtt( ún. 2.-es melléklet) a Színház és Film Kar által biztosított ITT ELÉRHETŐ FELÜLETRE

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a titkárságtól lehet felvenni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentáció igénylésé a titkárságról a mellékelt időbeosztás szerint történik:

 azon hallgatók akik valamennyi vizsgájukat letették 20.06.2023-22.06.2023

 azon hallgatók akik az aranyszesszióban is kell vizsgázzanak  20.06.2023-22.06.2023

– a szakdolgozat elektronikus formában, és a szakdolgozat hitelességét igazoló nyilatkozat, a 2. melléklettel (ZÁRÓVIZSGA NYILATKOZAT_ANEXA 2.) együtt – ALAPKÉPZÉS

– a disszertáció elektronikus formában, és a disszertáció hitelességét igazoló nyilatkozat, a 2. melléklettel (ZÁRÓVIZSGA NYILATKOZAT_ANEXA 2.) együtt – MESTERI

(2). A vezető tanár elfogadó-nyilatkozatának megszerzését követi a beiratkozás.

A beiratkozás a BBTE platformján történik, a záróvizsga-naptár figyelembevételével. (az útmutató szerint)

A beiratkozások legalább 3 nappal a záróvizsga első fordulójának időpontja előtt zárulnak le

A szakdolgozat a 2. számú mellékletet a mellékelt link utmutatása szerint kell feltölteni a BBTE archívumba(legalább 10 nappal a tulajdonképpeni záróvizsga napját megelőzően):

https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/05/Finalizare-de-studii_lista_HU.pdf

 

Az utasításban megtalálható a szakirányzatának megfelelő archívum linkje és a jelszó is:

https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/05/Finalizare-de-studii_instructiuni-accesare-cloudubb-HU.pdf

 

A vezető tanár elfogadó levelét és a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a záróvizsga-naptár ütemezésének megfelelően (2023. június 26. 8.00 – 2023. június 29. 14:00 óráig)

a mellékelt BBTE platformra kell feltölteni: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

A beiratkozó végzős dossziéjának az alábbiakat kell tartalmaznia:

– tipizált jelentkezési lap;

– születési anyakönyvi kivonat másolata, a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum vagy hiteles másolat alapján;

– Személyazonosító igazolvány másolata a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum alapján vagy hiteles másolatban, amennyiben:

a) a születési anyakönyvi kivonat nem tartalmazza a személyi számkódot;

b) a születési anyakönyvi kivonat régi, és nem a megyét, hanem a járást(raion) jelöli;

c) a település hivatalos neve megváltozott;

d) a birtokos személyes adatainak pontosítása szükséges; vagy útlevél külföldi állampolgárok számára

– az érettségi diploma és törszlap (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – ALAPKÉPZÉS

– az alapképzésen szerzett diploma és a törzslap/melléklet (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – MESTERI

– idegennyelvvizsgáról szerzett bizonyítvány*;

* A mostani tanévben végző évfolyamok esetében az érettségi bizonyítványt, az oklevélmellékletet és a nyelvtudásról szóló bizonyítványt a titkárság tölti fel.

 

Kérjük, hogy a titkárságon ellenőrizze a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok meglétét!

– külföldi állampolgárok esetében a tanulmányokhoz való hozzáférést biztosító dokumentumot

– két útlevélméretű fénykép (az oklevél átvételekor kell majd leadni az Akadémiai Nyilvántartásban);

– nyugta a beiratkozási díj befizetéséről  (adott esetben);

– a más egyetemekről érkező hallgatók esetében az illető felsőoktatási intézmény által kiállított bizonyítványt , ahol a hallgató szerezte diplomáját;

– oklevélmelléklet 2 eredeti példányban a minisztérium által megadott minta szerint, más felsőoktatási intézményben végzettek esetében, valamint az együttműködési keretegyezményben meghatározott egyéb dokumentumokat; ezeket a dokumentumokat központilag a jegyzőkönyv megkötését kérő intézménynek kell benyújtania.


ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT 2022 – 2023(RO)

ZÁRÓVISZGASZABÁLYZAT BBTE SZENÁTUSA

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁGOK ALAPKÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁGOK MESTERI


ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT KIVONAT MSZI

ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT KIVONAT MFMI

SZAKDOLGOZAT-TEMATIKÁK 2023-2024 – MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

SZAKDOLGOZAT TEMATIKÁK 2023-2024 – MAGYAR FILM ÉS MÉDIA INTÉZET


SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK(ANEXE)_MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK(ANEXE)_MAGYAR_FILM_ÉS_MÉDIA_INTÉZET

BEIRATKOZÁS – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA