Tanulmányok elvégzése

ARANYSZESSZIÓ  

17.06.2024 – 18.06.2024 között

minden szakosodás, alapképzés és mesteri esetében 

Az elmaradt vizsgák újraletételéről szoló kérvények (maximum 20 kredit határáig) a kari titkárság címére küldendők: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro. 

Fizetni online lehet az Academic Infó felületen vagy a kari kasszában: Hétfő-Csütörtök 12.30-13.30 között 

KÉRVÉNYMINTA A TITKÁRSÁGRA


Kérjük a szolgálati címmel (@stud.ubbcluj.ro) nem rendelkező végzős hallgatók (2024 előtt) küldjenek néhány információt a mellékelt címre: arpad.czirjak@ubbcluj.ro

Szak:

Alap / Mesterképző:

Teljes név:

Email cím:


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumcsomót a BBTE platformra kell feltölteni a határidő betartásával  2024 június 21. 8.00 órától– 2024 június 25
14.00 óráig :
https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

A dokumentumokról (mindkét oldal) PDF kiterjesztésben kell szkent készíteni. A diploma és a diploma melléklet (foaia matricola/supliment) egy PDF dokumentum formájában lesz feltöltve.

A végzős hallgató két útlevélméretű fényképet kell leadjon a titkárságra, borítékban a nevével és szakosodás megnevezésével ellátva.

A jelentkezéshez szükséges dosszié tartalma:

– jelentkezési lap kitöltése és aláirása ( online történik: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//)

– születési anyakönyvi kivonat másolata, a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum vagy hiteles másolat alapján;

– személyazonosító igazolvány másolata a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum alapján vagy hiteles másolatban

érettségi oklevél és melléklete  (ha nincs, akkor az érettségi oklevéllel egyenértékű dokumentum eredetiben (minden végzős esetében)

– licensz oklevél és melléklet, (ha nincs, akkor az érettségi oklevéllel egyenértékű dokumentum eredetiben. Csak mesteris végzősök);

– a tanulmányokat engedélyező dokumentum, külföldi állampolgárok esetében (oklevél honosítás)

– idegennyelvvizsgáról szerzett bizonyítvány (csak alapképzésen végző hallgatók esetében);

– szakdolgozat/disszertáció;

– beiratkozási díj bizonyítéka (abban az esetben ha szükséges)


A szakdolgozatot/disszertációt ITT lehet feltölteni. Ugyanitt található a dokumentumok feltöltéséhez szükséges jelszó is.

FIGYELEM! A beiratkozás akkor tekinthető véglegesnek, mikor mind a kari, mind a BBTE platformra(https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//) fel vannak töltve a szükséges dokumentumok (a beiratkozás dossziéja, szakdolgozat/disszertáció, szakmai projekt)

ÚTMUTATÓ A BBTE PLATFORM HASZNÁLATÁHOZ

Beiratkozás a záróvizsgára

A BBTE platformon történik a beiratkozási naptár betartásával. A beiratkozás legkésőbb három nappal az első vizsganap előtt lezárul.


ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT JÚLIUS 2024 – FEBRUÁR 2025 (RO)


ÚTMUTATÓ A BEIRATKOZÁSHOZ

ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE ALAPKÉPZÉS

ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE MESTERKÉPZŐ


ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT KIVONAT MSZI

ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT KIVONAT MFMI

SZAKDOLGOZAT-TEMATIKÁK 2023-2024 – MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

SZAKDOLGOZAT TEMATIKÁK 2023-2024 – MAGYAR FILM ÉS MÉDIA INTÉZET


SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK(ANEXE)_MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK(ANEXE)_MAGYAR_FILM_ÉS_MÉDIA_INTÉZET

BEIRATKOZÁS – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA