Színművészet

SZÍNÉSZMŰVÉSZET (ROMÁNUL)


A színészképzés átfogó és rugalmas szakosodási programot kínál a hallgatóknak. Küldetésünk a jövő színészeinek, előadóművészeinek, animátorainak képzése az előadóművészet területén, a nemzeti és nemzetközi szabványokhoz igazodó elméleti és gyakorlati képzésen keresztül. A tanári kar tagjainak szakmai és didaktikai tapasztalata, tanáraink elhivatottsága és a hallgatóknak kínált lehetőségek kiváltságos helyzetet biztosítanak intézményünk számára az ilyen irányú romániai szakok között. Programunk ösztönzi és bátorítja a csapatmunkát, az interdiszciplináris és tanszékközi együttműködést, ugyanakkor a művészi kreativitás és a gondolkodás szabadságának ösztönzésével a hallgató egyéni fejlődését állítja a középpontba.

Oktatási kínálatunk a tantervi tantárgyak mellett számos kiegészítő tevékenységet is tartalmaz: workshopok és alkotótáborok, találkozók nemzetközileg elismert szakemberekkel, konferenciák stb. A hároméves tanulmányaik végén a végzősök felkészültek a munkaerőpiacra való belépésre, és képesek sikeresen megbirkózni a legkülönfélébb művészeti feladatokkal mind a magán, mind az állami előadóművészeti intézményekben.

KARRIERKONSTRUKCIÓ:

  1. színházi színész;
  2. filmszínész;
  3. bábszínész;
  4. szociális-oktatási és kulturális animátor;
  5. a színház és az előadóművészet történetének, elméletének és esztétikájának kutatója