TANÁROK

INTÉZETVEZETŐ

dr. Răzvan MUREȘAN, egyetemi adjunktus

 

Dr. Răzvan Mureșan egyetemi adjunktus színházi rendező, akinek szakmai tevékenysége több mint 25, romániai színpadokon játszott előadást foglal magában. 2006 óta a Színház és Film Kar oktatója, ahol 2016-ban kortárs brit színházi témájú doktori disszertációjával (A kortárs brit színpad. Kísérletezés és innováció 1945 után) szerzett PhD fokozatot.

FŐÁLLÁSÚ OKTATÓK

dr. habil. Bács Miklós, egyetemi tanár


miklos.bacs@ubbcluj.ro

Dr. Bács Miklós egyetemi tanár Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kar Színházi Intézetének habilitált egyetemi tanára.

A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemen szerzett doktori címet A szerep fogalma Luigi Pirandellónál és Jacob Levi Morenónál című értekezéssel, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen pedig a Színészi dramaturgia – a cselekmény eredete és genezise a színpadi valóságban című értekezéssel habilitált.

Pedagógusként a kolozsvári színházi iskola egyik alapítója, a színjátszásra szakosodott román tagozat (többszörösen díjazott) végzősei több generációjának koordinátora és a 2004-ben indult Galactoria hallgatói fesztivál kezdeményezője.

Számos egyetemen tartott meghívottként mesterkurzusokat, többek között: Művészeti Akadémia, Újvidéki Egyetem, Szerbia; Geraszimov Filmművészeti Egyetem (VGIK), Moszkva, Orosz Föderáció; Leon Schiller Lengyel Nemzeti Film-, Televízió- és Színházi Iskola (PWSFTviT), Lodz, Lengyelország; Sienai Egyetem, Olaszország; Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem; ugyanakkor számos workshopot szervezett a kolozsvári BBTE Színház- és Film Karán (meghívott vendégek: Robert Cohen egyetemi tanár, Eli Simon egyetemi tanár, David Kipper egyetemi tanár, David Zinder egyetemi tanár, Judith Peavy egyetemi tanár, Stephan Perdekamp egyetemi tanár, Alexandr Ogarjov, Katia Kamotskaya egyetemi tanár stb.).

Mesterkurzusokon és továbbképzéseken vett részt, többek között a londoni LIFT Festival (Egyesült Királyság), az Oxford Stage Company (Egyesült Királyság), a Kolozsvári Állami Magyar Színház (Yoshi Oida), a Fondazione di Venezia által szervezett Isola della pedagogia (Anatolij Vasiliev) keretében.

Kutatási területek: a színészművészet filozófiája, a színészművészet pedagógiája, a színész dramaturgiája, az alkotói folyamat pszichológiája a színészművészetben, egyéni alkotói módszerek és stratégiák a színész/performer művészetében, kommunikációs csatornák az előadóművészetben, az alkotói munka és a hagyományos/modern/posztmodern tengelyen való elhelyezkedés kapcsolata, pszichodráma.

Számos cikket és tanulmányt publikált szakfolyóiratokban, a Maszk és szerep, A nagy álarcos, Nonverbális nyelv a színészi művészetben című munkák szerzője.

Számos nemzeti és nemzetközi kulturális intézmény munkatársa, szakmai pályafutása több mint 90 színházi, filmes, televíziós és rádiós szerepet, több mint 20, általa rendezett előadást és több mint 100 országos és nemzetközi színházifesztivál-részvételt foglal magában.  Többek között a következő rendezőkkel működött együtt: Silviu Purcărete, Tompa Gábor, Mihai Măniuţiu, Vlad Mugur, Yuri Kordonsky, Anatolij Vasiliev, Andriy Zholdak, Michael Docekal, Bocsárdi László, Mona Chirila, Eszenyi Enikő, Adrian Sitaru, Eli Malka, David Zinder Dominique Serrand, Tony Gatliff.

A HOP – UNITER 2016–2018 Fiatal Színészek Gálájának igazgatója, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Művészeti Tanácsának tagja, az Uniter Szenátusának tagja.

A kollektív díjakon kívül, amelyekben különféle előadásokért részesült (ATM, Uniter, MOT, Ex Ponto stb.), egyéni díjakkal is kitüntették: Bánffy 2003, legjobb férfi főszereplő – FestCo 2007, BBTE Reprezentativitás Díj 2008, Amza Pellea Színházpedagógiai Díj 2013, 2016-os Uniter különdíj, Virgil Flonda-díj FITS 2017, A legjobb férfi főszereplő díja – Fest(In) pe Bulevard  2018.

 

Oktatott tantárgyak:

– Nonverbális színházi nyelv

– A szó tanulmányozása a színművészetben

– A maszk és a karakter tanulmányozása

– A színházi karakter kidolgozása

– Lélektani színház

– A színművészet technikái és módszerei

– Stúdióprodukció

dr. Liviu Malița, egyetemi tanár

Dr. Liviu Malița egyetemi tanár történész, irodalom- és színházkritikus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kara Színházi Intézetének professzora. Érdeklődési területei közé tartozik az európai és a román irodalom- és színháztörténet, a szociológia, a mentalitástörténet és a művészetelmélet. Számos egyéni kötetet közölt és szerkesztett a kommunista időszak cenzúrájának jelenségéről.

Drámaelmélet, színházi pszichoanalízis és színházesztétika kurzusok oktatója. Tagja volt az Echinox folyóirat körüli csoportosulásnak, és tagja a Román Írószövetségnek. A Vlad Mugur Színház-, Film- és Médiakutató és Alkotó Központ tagja.

Önálló kötetei: Színházi tér. Összefoglaló áttekintés (2013); Művészeti szélsőségek (2010); Az esztétika paradoxonai (2009); A román színház a kommunista cenzúra alatt (2009); Nicolae Breban. Monográfia, jegyzetekkel ellátott antológia, kritikai recepció (2001); A másik Rebreanu (2000); Én, az író. Az erdélyi irodalmárok helyzete a két háború között (1997).

Szerkesztett kötetek: Az imaginárius és a román művészeti örökség. V. kötet. In: Corin Braga (sorozatszerk.): A romániai imagináriusok. Történelmi örökség és kulturális-nyelvi identitás; Színházi élet a kommunizmusban és azután (2006); Ceaușescu mint irodalomkritikus. Szerk., bevezető tanulmány és jegyzetek: Liviu Malița (2007); Cenzúra a színházban. Dokumentumok. 1948–1989 (2006); Ludovica Rebreanu: „Búcsú a második eljövetelig. Anyai levelezés”. Szerk., bevezető tanulmány és jegyzetek: Liviu Malița (1998).

Több gyűjteményes kötet társszerzője, és közreműködött a Román írók szótárának összeállításában (szerk.: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 2002). Kulturális és szakfolyóiratokban rendszeresen közöl tanulmányokat.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kiváló Kutatói Díjának többször kitüntetettje (2006, 2008, 2009), továbbá az Írószövetség kolozsvári fiókjának kritikai és irodalomtörténeti díját (2007) és az Apostrof Kulturális Alapítvány Ion Negoițescu irodalomkritikai díját is elnyerte (1999).

dr. habil. Laura Pavel, egyetemi tanár

Dr. Laura Teutişan egyetemi tanár (írói neve: Laura Pavel)

Bölcsész PhD, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Eugène Ionesco drámáira összpontosítva drámaelméleti dolgozat.

2013-ban habilitált Színház és előadóművészet területen (Művészetek és bölcsészettudományok).

2014 óta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Doktori Iskolájának igazgatója.

 

Kutatási területek:

Színházelmélet és esztétika, színháztörténet, esztétika és irodalomelmélet, színházantropológia, előadáselmélet, interdiszciplináris kultúratudomány (teatralitás, irodalmiság, vizualitás)

 

Válogatott publikációk:

Grobei anti-emlékei. Monografikus esszé Nicolae Breban munkásságáról, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997; 2. javított kiadás: Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004; Ionesco. Egy szkeptikus Ellen-világga, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002; Fikció és teatralitás, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003; Dumitru Țepeneag és az alternative irodalmi kánon, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007; Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press, 2011; Színház és identitás. Értelmezések a belső színpadról / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012; Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, Roma, Aracne Editrice, 2016; megjelenés alatt: Elméleti szereplők, fikciós lények.

 

Oktatott tantárgyak:

Színház és modernitás

Színházi antropológia

Performance Theory/A performance-jelenség elmélete

Kulturális tanulmányok a film és az előadóművészet területén

Kutatási módszertan az előadóművészetben. Értelmezési stratégiák

dr. Gelu – Adrian Badea, docens

Dr. GELU BADEA egyetemi docens színházi rendező és a színházi rendezés művészetének tanára, Mona Chirilă rendező tanítványa és a mentora, Radu Penciulescu által támogatott színésztréning és színházi rendezői képzési módszerek követője. Eddig több mint hetven előadást rendezett, 2000-ben az UNITER-díjra jelölték a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban rendezett Lazaret című előadásért. Előadásai közül említendő Alexandru Sever: A ribanc angyal (kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház, 2004), W. Shakespeare: Hamlet (Szatmári Északi Színház, 2009), A. P. Csehov: Cseresznyéskert (petrozsényi I. D. Sîrbu Színház, 2014), H. Ibsen: Nóra (târgoviștei Tony Bulandra Színház, 2015). Előadásait több mint húsz romániai színházban játszották, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Petrozsényben, Tordán, Marosvásárhelyen, Nagybányán stb., de külföldi fesztiválokon is bemutatták Olaszországban, Moldovában, Kínában, Németországban, Törökországban, Magyarországon, Bulgáriában és Görögországban. 2017 óta a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának egyetemi docense, ahol hat rendezői generációt oktatott, és a színházrendezés szakterület vezetője. A diákjai között a román színházi életben már az előadásaik és az elnyert díjaik révén ismert rendezők vannak: Ana Ciobanu, Marius Costache, Mara Roșu, Muriel Manea, Andrei Măjeri, Cosmin Matei, Botos Balint, Vlad Popescu, Adina Lazăr, Cătălin Mardale, Bianca Baraboi, George Crintă stb. Két, Romániában megjelent könyv Prințul minor, Eikon Kiadó (2013) és a Solilocviu. Școala Ardeleană/Eikon (2017) szerzője.

dr. habil. Diana Cozma, docens

Dr. Diana Cozma habilitált egyetemi docens

Diana Cozma színésznő, író, műfordító, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának tanára, a Román Írószövetség tagja, bölcsészetből (1988) és színházművészetből (1995) diplomázott. 2005-ben védte meg Az európai dráma Peter Brook négy színházi kategóriájának tükrében című doktori disszertációját. 2017-ben megvédi habilitációs disszertációját A színpadi cselekvések dramaturgiája címmel, amellyel megszerezte a színház és előadóművészet doktori tanulmányok területén a habilitációs oklevelet, és ugyanebben az évben csatlakozik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Doktori Iskolájához.

1990–1994 között a kolozsvári Puck Bábszínház igazgatója volt. Több mint 40 színházi, bábszínházi és filmszerepet játszott; fesztiválokat, turnékat szervez az országban és külföldön. 2011–2012-ben ő a vezetője az Odin napok – a változás kultúrája projektnek, amelynek vendégei Eugenio Barba és a dániai Holstebro Odin Teatret voltak, és amely Kolozsváron zajlott le. Művészi munkásságát eddig több mint 150 hazai és külföldi cikk, kritika, recenzió, interjú rögzítette, továbbá számos antológiában és szótárban szerepel.

Kötetei: Eugenio Barba and the Golden Apple: Witnessing Odin Teatret’s Rehearsals, Foreword by Eugenio Barba, Gloucester, The Choir Press, 2021; Hagyd kint a bakancsodat! (drámamonológok), Cornel Ungureanu előszavával, Cluj-Napoca, Eikon & Școala Ardeleană, 2018; A színészi cselekmények múlandó tánca, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016; A színpadi alkotás alaptechnikái, egyetemi jegyzet, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016; Ibolya-szerelem (rövidpróza), Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2015; Eugenio Barba és az aranyalma, București, Editura Ideea Europeană, 2013; A leláncolt színház. Esszé Jerzy Grotowski színházáról, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2007; homo felix kísérlet – shakespeariánus tanulmány, Cornel Ungureanu utószavával, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2005; A gyakorló dramaturg, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2005.

Számos cikk, esszé, fordítás, interjú, prózai és drámai szöveg szerzője, melyek olyan kulturális folyóiratokban jelentek meg, mint a Contemporanul, az Orizonturi culturale italo-române, a Tribuna stb. Workshopokat tartott Kolozsváron (Románia), Lexingtonban (Virginia, USA) és Chicagóban (Illinois, USA). 1990 óta számos nemzetközi workshopon, szakmai gyakorlaton, szemináriumon és mesterkurzuson vett részt Eugenio Barba, Ludwik Flaszen, Thomas Richards, Mladen Materic, Jean-Jacques Harri, Cristina Wistari Formaggia, Yves Marc vezetésével, olyan intézményeknél mint az Odin Teatret, Holstebro, Dánia; The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Pontedera, Olaszország; Na Grobli Institute, Wroclaw, Lengyelország; Arsenic Theatre Research Centre, Lausanne, Svájc; Internationale Theaterwerkstatt, Wansee Forum, Berlin, Németország; Amsterdam Summer University, Hollandia; Dimitri Institute, Verscio, Svájc.

Romány nyelvű fordításai: Eugenio Barba, Égő ház – a rendezésről és a dramaturgiáról, București, Editura Nemira, Colecția Yorick, 2012; 2. kiadás 2013-ban; Eugenio Barba, A hamu és a gyémánt földje. A lengyelországi tanulóéveim, valamint 26 levél Jerzy Grotowskitól Eugenio Barbához, București, Editura Ideea Europeană, 2010; Yasmine Beverly Rana, Öt színdarab, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008.

Megjelent könyveiért számos jelölést kapott a Román Írószövetség díjaira. 2013-ban elnyerte a Román Írószövetség Kolozsvári Tagozatának Teodor Boșca-díját műfordításokért járó díját Eugenio Barba Égő ház – a rendezésről és a dramaturgiáról című művéért, 2006-ban pedig a Román Írószövetség Kolozsvári Tagozatának Debüt esszédíját A gyakorló drámaíróért. 2001-ben vezetőtanárként, az általa irányított diákokkal együtt elnyerte a iași-i George Enescu Művészeti Egyetem legjobb csoportos előadásért járó díját és a bukaresti Hyperion Egyetem legjobb előadásért díját az Angolul tanár nélkül című produkcióért.

dr. Constantin Mihai, docens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Radu – Alexandru Nica, docens

radu.nica@ubbcluj.ro

Egyetemi docens

radu.nica@ubbcluj.ro

 

Radu Nica rendező és színháztörténész.

Színháztörténetből doktorált a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen a nagyszebeni német színház történetéről szóló disszertációjával.

Művészi gyakorlata egyaránt kiterjed az egyetemes klasszikus repertoárra és a kortárs szövegekre, különösen a német nyelvű drámairodalomra.

Önálló kötete: Közép-Európa nosztalgiája. A nagyszebeni német színház története, Cluj-Napoca, Eikon, 2013.

Előadásai rangos országos és nemzetközi fesztiválokon szerepeltek, többek között a következőkön: Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál, Bukaresti Nemzeti Színházi Fesztivál, Gdanski Shakespeare Fesztivál, Tokiói Ibsen Fesztivál stb. Vendégrendezőként vezető romániai színházakkal dolgozott együtt Nagyszebenben, Kolozsváron, Temesváron, Iaşi-ban, Bukarestben stb. Ugyanakkor (többek között) Chicagóban, Liverpoolban, Münchenben, Essenben, Heidelbergben, Ulmban, Münchenben, Heidelbergben és Ulmban is bemutatták az előadásait. Számos díjat és kitüntetést nyert, többek között az UNITER debütdíjat (Nóra, Radu Stanca Nemzeti Színház, Nagyszeben), és két UNITER-jelölést kapott Volker Schmidt Mountainbikerek című drámája megrendezéséért, amelyet a Temesvári Német Állami Színházban vitt színre (2012-ben), valamint Wajdi Mouawad: Tüzek című előadásáért, amely a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház produkciója volt (2015-ben).

 

Oktatott tantárgyak:

Színházi rendezés

A színpadi folyamat elemzése

Rendező-színész együttműködés

A színházi rendezés alapjai

dr. Filip Odangiu, docens

Dr. Filip Odangiu

Egyetemi docens

mihai.odangiu@ubbcluj.ro

Filip Odangiu színészképzésre és -tréningre, valamint képzőművészetre specializálódott.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett színházi doktori címet a pedagógia és a színészképzés, különösen a színészképzésben alkalmazott metakognitív stratégiák témakörében.

A színészet és az előadóművészet területén kutat. Művészeti gyakorlata kiterjed a performanszművészetre, a nonverbális színházra, az improvizációra, a commedia dell’arte-ra, a színpadi mozgásra, az animációs színházra, a nézőpontokra és a történetmesélésre. Szakmailag a fizikai színház, a maszkszínház, az animációs színház, az improvizáció, az interdiszciplináris művészeti kutatás és a színészpedagógia területén jártas. A színjátszás, a színházrendezés, a díszlettervezés, a festészet, a történetmesélés, valamint a színházpedagógiai kutatás területén dolgoz ki projekteket és dolgozik.

Publikációi között szerepel a színházi gyakorlatról szóló két, mérföldkőnek számító könyv (Az intelligens test. Metakognitív stratégiák a színészképzésben, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013 és Praxis. Stratégiai gyakorlat, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013), valamint több mint 20, szakfolyóiratokban megjelent cikk.

A színészosztállyal megvalósított előadásai többek között a következő nemzetközi fesztiválokon szerepeltek: Nemzetközi Színházi Iskolák Fesztiválja, Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál stb. Számos előadás létrehozásában vett részt a Kolozsvári Nemzeti Színházban.

2020-ban egykori diákjaival, jelenlegi munkatársaival együtt megalapította a MAIDAN Kolozsvári Alkotóközpontot.

Oktatott tantárgyak:

Színészmesterség – nonverbális színház

Haladó szintű improvizáció (mesterszint)

A maszk tanulmányozása a színész művészetében

A díszletkészítés stratégiái (mesterszint)

A színházi karakter fejlődése

Pszichológiai színház

A báb- és a marionettszínész művészete

dr. Ștefana Pop-Curșeu, docens

Dr. Ștefana Pop-Curșeu

Egyetemi docens

stefana.pop@ubbcluj.ro

Ștefana Pop-Curșeu színházi ember: kritikus, színháztörténész és -elméletíró, műfordító, drámaíró és színházi előadások létrehozója. A Paris III – Sorbonne Nouvelle Egyetemen 2008-ban szerzett színháztudományi és előadóművészeti doktorátust a XV-XVII. századi posztbizánci falfestészet teatralitása (La théâtralité de la peinture murale post-byzantine, XVe-XVIIe siècles) témában. Kutatásainak középpontjában a színháztörténet széles területe áll, amelyet elsősorban a színházi ikonográfia szempontjából közelít meg, azaz a színházi és a festészeti képek közötti kapcsolat áll érdeklődése homlokterében: egyrészt a színház mint művészeti és társadalmi jelenség, másrészt a történelem során róla beszélő képek közötti összefüggések.

Művészi gyakorlatának célja olyan előadások létrehozása, amelyek ötvözik a polgári, történelmi, emberi és esztétikai szempontokat, mint pl. a következő előadásokban: Brâncoveanu 300 (2014), Foc de voie (2014), Tzara arde és Dada se piaptănă (Fantoma de la Elsinore) (2016).

Önálló kötetei: Pour une théâtralité picturale. Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, Teatru-Eseuri, 2012, 236 old., A boszorkányság ikonográfiája a román vallásos művészetben (Vizuális antropológiai esszé), Ioan Pop-Curșeu társszerzővel, Ed. Școala Ardeleană și Eikon, Cluj-Napoca 2020; több mint 70 Romániában és Franciaországban megjelent cikk, tanulmány és kritika szerzője, több mint 20 nemzetközi konferencián vett részt, illetve több mint 10 színházi, verses, prózai és esszékötetet publikált, amelyeket egyedül vagy Ioan Pop-Curșeuval közösen fordítottak franciából románra. Emellett a Studia UBB Dramatica folyóirat számos kötetének/tematikus számának szerkesztője volt.

 

Alapképzésen oktatott tantárgyak:

Egyetemes színháztörténete (a kezdetektől a 17. századig)

Teatrológia 2. (A néző műhelye)

Színházelméletek a 20. században (Színházelmélet és színházi ikonográfia)

A tudományos szövegek írásának technikái (Bevezetés a kutatás művészetébe)

A diplomamunka megírása

Rendezői poétikák (szeminárium)

 

Mesterképzésen oktatott tantárgyak:

A kulturális recycling (a színházban és a filmben)

dr. Anca Hațiegan, docens

Dr. Anca Hațiegan

Egyetemi docens

anca.hatiegan@ubbcluj.ro

Anca Hațiegan a román színháztörténet kutatására szakosodott. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett bölcsészeti doktorátust A színház és a regény a kommunista rendszerben című disszertációjával (2008).

Kutatásai a román színháztörténet, a színésznők története, a színház és a nemek, a színház és a nemzet, a színház és a kommunizmus, a színház és az irodalom, valamint a teatralitás területén zajlanak.

Önálló kötetei: A színésznők reggele (Iași: Polirom, 2019); A dupla ember könyvei. Teatralitás és regény a kommunista rendszerben (Cluj: Limes, 2010).

Két forgatókönyv a Színházi hét a buszban című projekthez, rendező: Andreea Iacob (Lucian Blaga Nemzeti Színház, Kolozsvári Rádió és a Kolozsvári Közlekedési Vállalat, 2019. december).

100 év román színház, forgatókönyv egy felolvasószínházi előadáshoz, rendező: Andreea Iacob, a Nyitott ajtók éjszakája program keretében (Kolozsvári Nemzeti Színház, 2018. december 8.).

Gabriela Adameșteanu Találkozás című regényének dramatizálása a szerzővel együttműködve. Felolvasószínházi előadás, rendező: Cătălinei Buzoianu (bukaresti Odeon Színház, 2006. május 16.), 2007 áprilisában a Nemzeti Rádiószínházban.

 

Oktatott tantárgyak:

Egyetemes és román színháztörténet

Drámaelmélet

Projektmegvalósítás és disszertációírás

 

Link a teljes önéletrajzhoz .pdf formátumban vagy weboldalon: https://ubbcluj.academia.edu/AncaHatiegan

dr. Alexandra Felseghi, egyetemi adjunktus

alexandra.felseghi@ubbcluj.ro

Alexandra Felseghi este dramaturg, regizor de teatru și cercetător. În 2017 și-a obținut titlul de doctor în domeniul Teatru și Artele Spectacolului, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lucrarea sa de doctorat se concentrează pe studierea tehnicilor artistice folosite în interiorul companiilor independente – pe care le experimentează în postura de dramaturg și regizor încă de la finalizarea studiilor de masterat. Prin urmare, teza cu titlul O incursiune în teatrul independent – Performance și Creator Multiplu, a lăsat noi direcții de cercetare pe care Alexandra Felseghi continuă să le exploreze și în prezent, în stagiul de postdoctorat, ca de exemplu, documentarul în artele spectacolului.

Cu o experiență artistică de zece ani în sectorul independent, Alexandra Felseghi este autorul unui larg număr de spectacole, dintre care amintim: Fabrici și Uzine, spectacol de teatru documentar postindustrial, producție Centrul Pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale (2019); 3 Milioane, spectacol documentar, producție Create.Act.Enjoy (2018), Nu vorbim despre asta (text realizat în cadrul rezidenței Drama 5 și premiat în concursul FOCUS DRAMA:RO, organizat de Teatrul de Nord Satu Mare, 2018), Eat Me, producție Create.Act.Enjoy (2017), care a beneficiat de participarea la o serie de festivaluri naționale și internaționale.

Începând din 2019 este asistent dr. la secția de teatrologie, departamentul teatru, din cadru Facultății de Teatru și Film, unde predă cursurile: Limbaj teatral non-verbal, Prelucrarea textului de spectacol (seminar), Scriitură creativă în artele spectacolului, Scriitură dramaturgică, Analiza procesului scenic (seminar), Dramatizare (seminar), Dramaturgia secolului XXI (seminar).

Website: www.alexandrafelseghi.ro

dr. Camelia Curuțiu, egyetemi adjunktus

Dr. Camelia Curuțiu-Zoicaș

Egyetemi adjunktus

camelia.curutiu@ubbcluj.ro

Camelia Curuțiu-Zoicaș a színház és az előadóművészet, valamint a színházpedagógia területére szakosodott.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem színháztudományi doktora (A képzelet szerepe a színészi művészetben. A szerep kidolgozásának stratégiái).

Tudományos pályafutása három fő irányt követett: az oktatást, a kutatást és a művészeti tevékenységet ötvözte. Részt vett különböző workshopokon, konferenciákon, projektekben és mesterkurzusokon, amelyeket a színház területén elismert művészek és kutatók tartottak, mint pl. Andrei Șerban, David Zinder, Robert Cohen, Florin Șerban, Rainer Dobering, Peter Uray, Florin Fieroiu, Cristian Theodor Popescu, Mihai Mihalcea, Vlad Massaci, David Kipper, Vava Stefanescu, Georges Baal, Stephan Perdekamp stb. Számos szakcikk és tanulmány szerzője: Imagination and Empathy: Coalescence, Transfer and Embodiment, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2017), The Actor and the Absence – Imagination or Memory, DramArt No.7, Timișoara (2018), What’s Hecuba to him or he to Hecuba? Studia Universitatis Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca (2019), Artistic Creativity and Creative Imagination – Original Components in the Contemporary Performing Arts. Interferences and New Approaches, Colocvii Teatrale, Iași (2019).

Színészként különböző szerepeket játszott az ország állami intézményeiben (szatmárnémeti Északi Színház, kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház), független intézményekben (Teatrul Imposibil/Lehetetlen Színház, Jad Egyesület, Colectiv A Egyesület), különböző rövidfilmekben, rádiószínházban. Színészként, segédrendezőként és a díszlettervezőként hozzájárult a tanszéken létrehozott előadásokhoz.  Számos hazai és nemzetközi, valamint külföldi fesztiválon vett részt (HOP Gála – Fiatal Színészek Gálája, Atelier Nemzetközi Színházi Fesztivál, Test!08 Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztivál, Horvátország, GALACTORIA Alumni Színházi Fesztivál, Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF), Kolozsvári Nemzetközi Találkozások Fesztiválja, Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál, Aradi Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál. Kollektív díj és a legjobb előadásért járó díj – TÉMA ÉS VÁLTOZATAI című előadás I. L. Caragiale nyomán, rendező: Bács Miklós, Irina Wintze, Cristina Cimbrea, az “Első szerep” Fesztiválon, Iași, 2003.

Hazai és nemzetközi színházi és színházpedagógiai fesztiválok és projektek résztvevője (Aradi Klasszikus Színházi Nemzetközi Fesztivál, Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál, Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál, Kolozsvár, Színházi gyakorlat a központi és az északnyugati régióban, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a 2007–2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében, Marosvásárhely, oktatói gyakorlat (2010–2012). Koordinátor a Humánerőforrás-fejlesztési ágazati operatív program európai projektben, Kolozsvár (2007-20013), szakértő munkatárs a POSDRU/87/1.3/S/ 63169, Kommunikációs készségek – előadás az oktatás programban, Kolozsvár, munkatárs és résztvevő az Euroculture en Pays de Gentiane európai projektben a L’Opéra de quat’sous című előadással, Riomes es Montagnes, Chalinargues, Neussargues, Franciaország (2013).

A Take the Lead képzésben engedélyezett oktatói minőségben trénerként vett részt, és különböző workshopokat és műhelyeket tartott, amelyek célja a verbális és nonverbális kommunikáció különböző színházi módszereinek alkalmazása volt (ATOS, Orade, UMT, Pianu, Alba, THREE PILAR GLOBAL, Szeben, LB LINDE, Coltesti, Alba, TB CITR, Pács, Magyarország, TB CONTI SIBIU, Brassó, TB GARMIN, Szováta, Marosvásárhely, TB CONTI SIBIU, Brassó, TB MAHLE, Brassó stb.).

 

Oktatott tantárgyak:

Nonverbális színházi nyelv

A szó szerepe a színészmesterségben

Maszk és karakter

A színházi karakter kidolgozása

Pszichológiai színház

Színpadi improvizáció

Színpadi smink

Stúdióprodukciók

dr. Luminița Milea, egyetemi adjunktus

Dr. Luminița Milea

Egyetemi adjunktus

luminita.gheorghe@ubbcluj.ro

Luminița Milea operaművész, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kar Színházi Tanszékének oktatója.

Szakterülete az ének és a zongora.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett színházi doktori címet, disszertációjának témája az éneklés és a beszéd hangjának inflexiói és sajátosságai, különös tekintettel a commedia dell’arte előadásmódjára.

Zenei és előadóművészeti kutatásokat folytat.

Művészi gyakorlatának célja a hallgatók hangképzésének fejlesztése, az egyéni énekesi készségek fejlesztése és az éneklés tanulmányozásához szükséges alapokkal való megismertetésük. Klasszikus és kortárs zenei repertoárral egyaránt foglalkozik.

Tanítói tevékenységével párhuzamosan aktív tagja az Erdélyi Filharmónia Kórusának, amellyel számos énekes-szimfonikus koncertet adott Romániában és külföldön.

Előadóművészeti szakfolyóiratokban közöl cikkeket.

dr. Răzvan Mureșan, egyetemi adjunktus

Dr. Răzvan Mureșan egyetemi adjunktus

razvan.muresan@ubbcluj.ro

színházi rendező, akinek szakmai tevékenysége több mint 25, romániai színpadokon játszott előadást foglal magában. 2006 óta a Színház és Film Kar oktatója, ahol 2016-ban kortárs brit színházi témájú doktori disszertációjával (A kortárs brit színpad. Kísérletezés és innováció 1945 után) szerzett PhD fokozatot.

dr. Mihai Pedestru, egyetemi adjunktus

Mihai Pedestru Phd, egyetemi adjunktus

mihai.pedestru@ubbcluj.ro

Mihai Pedestru színházi kritikus és szemiotikus. Érdeklődési körébe tartozik a kritikai elmélet, a művészi gyakorlat etikája, valamint a technológia használata az előadóművészet szövegeinek és metaszövegeinek katalogizálására, elemzésére, megértésére és lebontására.
Meggyőződése, hogy az információ mindenki számára elérhető lehet és kell, hogy legyen, ezért támogatja az adatvezérelt színházi kutatást, a nyílt korpusz- és adathalmaz-építést, valamint a digitális humán tudományok gyakorlatát.

Doktori fokozatot szerzett a színházi tudományok területén (2012 ), szakdolgozata az új technológiáknak a hatásáról szól. Tanfolyamokat vagy szemináriumokat tart a színházi szemiotika, előadáskritika és -elemzés, médiakultúra és civilizáció, közönségépítés és aktiválás témakörökben.

dr. Oana-Corina Pocan, egyetemi adjunktus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Miki Braniște, egyetemi adjunktus

Dr. Miki Braniște

Egyetemi adjunktus

nicoleta.braniste@ubbcluj.ro

Előadóművészeti és interdiszciplináris projektek kulturális menedzsere és kurátora, a kolozsvári Colectiv A egyesület elnöke. 2008 és 2017 között a kolozsvári TEMPS D’IMAGES fesztivál igazgatója volt. 2009 és 2019 között a Fabrica de Pensule kortárs művészeti tér igazgatótanácsának tagja volt, és aktívan részt vett annak általános stratégiája alakításában. 2017–2019 között a Fabrica de Pensule előadóművészeti programját irányította. 2017 óta kurátorként a bukaresti Goethe Intézet kezdeményezésére létrehozta a Cultural Management Academy programot. Folyamatos tevékenységet fejt ki a kurátori és kulturális menedzsment területén, amelyek szintén a szakterületei közé tartoznak. 

Doktori disszertációját a Babeș–Bolyai Tudományegyetem védte meg, előadóművészet szakterületén írta disszertációját a kolozsvári független kulturális szcéna átalakulásáról, összefüggésben azzal, hogy az önkormányzat elfogadta a kreatív város projektjét a felgyorsult városfejlesztésről alkotott elképzelés keretében.

Kutatásai a kultúrpolitika és a kulturális tanulmányok területén

Kultúrpolitikai irányultságú kutatásaiban a művészet és a kultúra mint a társadalmi fejlődési folyamatok eszköze érdekli. A globális társadalomban végbemenő gazdasági, társadalmi-politikai és környezeti átalakulások közepette a jövőnk újragondolásának igénye által inspirált interdiszciplináris projektek kötik le figyelmét.

Oktatott tantárgyak:

Kulturális menedzsment

Kulturális politikák

Független társulatvezetés

Színházi fesztiválok projektmenedzsmentje

dr. Cristian Rusu, egyetemi adjunktus

Dr. Cristian Rusu

Egyetemi adjunktus

cristian.rusu@ubbcluj.ro

 

Cristian Rusu díszlettervező és képzőművész.

A BBTE-n szerzett színházi doktori címet (A totális színházi projekt; 1919-1970), kutatása a modernizmus soha meg nem valósult, utópisztikus színházi projektjeire összpontosított.

A kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház díszlettervezője. Díszlettervezőként a román színpad vezető rendezőivel dolgozott, ugyanakkor külföldi rendezőkkel is együttműködött. Románia jelentős színpadaira (Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyvárad, Marosvásárhely, Csíkszereda stb.) dolgozott; több országos és nemzetközi díjnyertes előadásban működött közre, amelyeket az ország legfontosabb színházi fesztiváljain (FNT Bukarest, FITS Nagyszeben stb.) mutattak be. Díszlettervezőként szerzett tapasztalata kiterjed mind a dráma- és táncszínházra, mind a bábszínházra és az animációra.

 

Képzőművészként a tér mint természetes és épített környezet vizsgálata, valamint a rom és a fenségeshez kapcsolódó, melankolikus kortárs meditációk a témái.

Képzőművészként a berlini Plan B Galéria képviseli.

 

Színházi, kortárs művészeti és kulturális cikkeket publikál.

 

Oktatott tantárgyak:

Művészettörténet

Díszlet- és jelmeztervezés

Performansz és installáció

dr. Ivona Tătar-Vîstraș,egyetemi adjunktus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Olivia Grecea, egyetemi adjunktus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Raluca Lupan, egyetemi adjunktus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Radu Teampău, tanársegéd

Radu Teampău

radu.teampau@ubbcluj.ro

Színházművészeti államvizsgát szerzett rendezői szakirányon (1996) és mesterdiplomát a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának kultúrfilozófia és előadóművészet szakán (2006). Doktori fokozat színház- és előadóművészetből a rendezői narrativitás témakörében (2015). Rendező, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának adjunktusa. Rendezőként az ország több színházával működött együtt: Kolozsvári Nemzeti Színház, Kolozsvár; Puck Színház, Kolozsvár; Elvira Godeanu Színház, Târgu Jiu; Városi Színház, Torda; Ifjúsági Színház, Piatra Neamț; Csiki Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár; Radu Stanca Nemzeti Színház, német tagozat, Nagyszeben; nemzeti és nemzetközi színházi fesztiválokon és workshopokon vett részt Ausztriában, Belgiumban, Svájcban, Németországban, Olaszországban; független színházi előadásokat is megvalósított. A DramArt, Colocvii teatrale, Steaua, Tribuna, Echinox című folyóiratokban közöl. Önálló kötetei: Logolatria, Editura Dacia, Cluj-Napoca (2003); Milétoszi beszélgetések, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca (2007); Színház, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca (2010); Színházi e-mailek, Editurile Eikon & Școala Ardeleană, Cluj-Napoca (2014); A hajótest az égen. A színészi narráció rendezői szempontból, Editurile Eikon & Școala Ardeleană (2015); Egy kő születése. Az előadás narrációja rendezői szempontból, Editurile Eikon & Școala Ardeleană (2016); Fly Butterfly: Three Short Plays, translated into English by Nadia Dimofte, Tellwell Talent Publishing House, Victoria, B.C., Canada (2017).

FŐÁLLÁSÚ OKTATÓK (IDEIGLENES SZERZŐDÉS)

dr. Diana Aldea, tanársegéd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

dr. Alexandra Felseghi, tanársegéd

alexandra.felseghi@ubbcluj.ro

 

Alexandra Felseghi este dramaturg, regizor de teatru și cercetător. În 2017 și-a obținut titlul de doctor în domeniul Teatru și Artele Spectacolului, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lucrarea sa de doctorat se concentrează pe studierea tehnicilor artistice folosite în interiorul companiilor independente – pe care le experimentează în postura de dramaturg și regizor încă de la finalizarea studiilor de masterat. Prin urmare, teza cu titlul O incursiune în teatrul independent – Performance și Creator Multiplu, a lăsat noi direcții de cercetare pe care Alexandra Felseghi continuă să le exploreze și în prezent, în stagiul de postdoctorat, ca de exemplu, documentarul în artele spectacolului.

 

Cu o experiență artistică de zece ani în sectorul independent, Alexandra Felseghi este autorul unui larg număr de spectacole, dintre care amintim: Fabrici și Uzine, spectacol de teatru documentar postindustrial, producție Centrul Pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale (2019); 3 Milioane, spectacol documentar, producție Create.Act.Enjoy (2018), Nu vorbim despre asta (text realizat în cadrul rezidenței Drama 5 și premiat în concursul FOCUS DRAMA:RO, organizat de Teatrul de Nord Satu Mare, 2018), Eat Me, producție Create.Act.Enjoy (2017), care a beneficiat de participarea la o serie de festivaluri naționale și internaționale.

Începând din 2019 este asistent dr. la secția de teatrologie, departamentul teatru, din cadru Facultății de Teatru și Film, unde predă cursurile: Limbaj teatral non-verbal, Prelucrarea textului de spectacol (seminar), Scriitură creativă în artele spectacolului, Scriitură dramaturgică, Analiza procesului scenic (seminar), Dramatizare (seminar), Dramaturgia secolului XXI (seminar).

Website: www.alexandrafelseghi.ro

drd. Cosmin Matei, tanársegéd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

TÁRSULT OKTATÓK

Irina Wintze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

drd. Cătălin Codreanu,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

Ferenc Sinkó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.

Miruna Runcan, nyugalmazott egyetemi tanár

daniela.gologan@ubbcluj.ro;

Dr. Daniela Gologan egyetemi tanár (szerzői név: Miruna Runcan)

 

Színház és előadóművészeti doktori cím (UNATC) a román színházi rendezés történetének és esztétikájának szentelt doktori disszertációval.

Kutatási területei: a színház története és esztétikája, az előadóművészet recepciója, a színház szemiotikája, az előadóművészeti intézmények története Romániában.

Publikációk: Színház diorámákban. A színházkritika diskurzusa a kommunizmusban. A csalóka tavasz 1965–1977, București, Editura Tracus Arte, 2020; Színház diorámákban. A színházkritika diskurzusa a kommunizmusban. Az átmeneti felengedés 1956-1964, București, Editura Tracus Arte, 2019; Odeon 70. Történelmi-tisztelgő kaland, București, Oscar Print, 2016; Színházkritika – merre tovább? Presa Universitara Clujeana, 2015; Signore Misterioso. A néző anatómiája, Editura UNITEXT, Bucureşti, 2011; A színházi előadás szemiotikája, Biblioteca Teatrul Imposibil, Cluj, 2005; Teatralizáció și reteatralizáció în Romániában. 1920–1960, Cluj, Eikon, 2003; A román színházi modell, Editura Unitext, Bucureşti, 2000.

Oktatott tantárgyak:

Az előadás szemiotikája és stilisztikája

A román színházi rendezés története

A drámai szövegértelmezés módszerei

A befogadás anatómiája a színházban és a filmben

A színházi és filmes előadások befogadásának elmélete

A romániai színházintézmények fejlődése

Ciprian Scurtea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vitae orci volutpat odio interdum porta ut et felis. In nec est pharetra, consequat elit eget, bibendum nibh. Integer ut semper leo. Morbi cursus eget velit in pulvinar. Aenean faucibus pharetra lectus eu malesuada. Donec sed neque consequat ex elementum sodales. Aliquam erat volutpat. Donec euismod, dui in gravida aliquet, elit metus vehicula quam, quis vestibulum sapien turpis eu erat. In eu sapien ut enim consectetur dignissim. Pellentesque nec mauris lorem.

Duis ut nisl eget ipsum interdum viverra in vel lacus. Donec sit amet fringilla metus. Nulla pellentesque odio tincidunt, condimentum mi eu, lobortis magna. Aliquam erat volutpat. Fusce vel lacus leo. Nunc hendrerit ligula et lectus sollicitudin sollicitudin. Praesent dapibus elit ut varius tincidunt. Sed cursus pharetra sapien quis feugiat. Etiam mattis est ut feugiat rhoncus. Suspendisse eu dolor eu leo cursus lacinia sit amet at risus. In laoreet tempor maximus. Curabitur elit felis, varius ut diam sed, finibus auctor nibh. Mauris tincidunt quis magna eu porta. Fusce sollicitudin feugiat tellus, nec scelerisque sapien.

Praesent vestibulum elit non rutrum posuere. Etiam hendrerit hendrerit odio, vel interdum libero viverra non. Sed hendrerit, urna quis lobortis congue, mauris arcu vehicula diam, in venenatis arcu lacus vulputate diam. Nunc dictum orci odio, ac varius nulla pretium id. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Integer feugiat iaculis feugiat. Vivamus vulputate tortor sollicitudin, mattis ex ut, lobortis nisl. Fusce rutrum quam enim, a venenatis nulla lobortis nec.