Teatrológia

Elméleti vagy gyakorlati szak?

A színháztudomány szakon az elméleti képzést gyakorlati típusú oktatás egészíti ki. Foglalkozunk dramaturgiával/jelenetírással, színházelmélettel, színháztörténettel, valamint kulturális újságírással is. Hallgatóink dramaturgi gyakorlaton vehetnek részt a színészképzésben tanuló kollégáikkal, kötelező szakmai gyakorlatuk során előadások próbafolyamatát követhetik végig, műsorfüzetet írhatnak-szerkeszthetnek, archiválhatnak, sajtógyakorlaton vehetnek részt: napilapnál, színházi portálnál, fesztiválújságnál vagy szakfolyóiratnál.

 

Mivel foglalkozunk a három év során?

A szaktárgyak egy része a sajtóhoz, más részük pedig a színház médiumához kapcsolódik (egyetemes-, magyar- és romániai színháztörténet, drámaelmélet, jelmez-, díszlet- , és rendezéstörténet, dráma- és forgatókönyvírás, színházesztétika, médiaismeret, kulturális menedzsment és marketing). A színház mellett a társművészetek is kiemelt részét jelentik a képzésnek: pl. zene-, tánc- és művészettörténet, A záróvizsgán egy elméleti téma összegzésére / színházi esettanulmány megírására / gyakorlati (dramaturgiai, fordítói stb.) munka bemutatására, elemzésére és kritikus értékelésére válnak képesekké.

 

Hol tudok majd elhelyezkedni?

A szak elvégzése egyaránt segítséget nyújthat a kulturális újságíró-kritikus, a dramaturg és a kulturális menedzser munkakörökben való elhelyezkedéshez. Az alapképzés mellett kétéves mesteri és  hároméves doktori (Ph.D.) képzést kínálunk azok számára, akik a tudományos pályán szeretnének maradni. Belőlük színháztudósok, -történészek, -esztéták, kutatók lehetnek.