SZÍNHÁZI NEVELÉS


A színházi nevelés mesteri program, elméleti ismeretek valamint szakmai és transzverzális készségek elsajátítását teszi lehetővé többirányú karrierlehetőséget nyújtva végzőseinknek. Lehetőségük nyílik választani színházi nevelés vagy a színházpedagógia szakmák között, továbbá dolgozhatnak oktatási és kulturális intézményekben közösségi művészekként is. A program keretén belül szerzett készségekkel a hallgatók képesek lesznek akár a hagyományos középiskolai oktatás alternatív tanterveit is újragondolni.

 

A tantervet az alternatív oktatási modellek figyelembevételével állították össze és ennek köszönhetően testreszabható. A program a színházi diplomával rendelkezőknek és azoknak szól, akik más területetén dolgoznak, és készségeiket az alkalmazott színházi technikák segítségével kívánják fejleszteni a kommunikációs, szervezési és koordinációs folyamatokban. A képzést a színház, a pedagógia, a kreatív írás és a személyiségfejlesztés területén dolgozó szakemberek biztosítják. A program a tananyagépítés elemeit személyiségfejlesztő technikákkal, színházi módszertannal és kutatással bővítí, míg a színházi nevelés területén dolgozó szakemberek képzésére összpontosít.