Filmtudomány

 

FILMTUDOMÁNY


A filmtudományi program a kurzusok, a szemináriumok és a gyakorlati munka széles spektrumát kínálja a hallgatóknak számos, egymással összefüggő területen: filmtörténet, elmélet és esztétika, filmműfajok és filmkritika, képelemzés, kultúra és vizuális antropológia. Tantervünk alapvető eleme a forgatókönyvírás, amelynek elméleti és különösen gyakorlati tanulmányozására a három tanév során kerül sor. A filmtudomány szakon a hallgatók ötvözik a gyakorlatot és az elméletet, együttműködnek a filmkészítő tanszék munkatársaival, és lehetőségük nyílik arra, hogy a filmgyártásról konkrét ismereteket szerezzenek egy film-/videoprodukciós workshopon. A filmkritika iránt érdeklődőket arra bátorítjuk, és támogatjuk őket abban, hogy írjanak és publikáljanak, mind a diáklapokban és az online platformokon, mind a kolozsvári kulturális folyóiratokban és a kar tudományos kiadványaiban. A szak oktatói gárdája hatékony, dinamikus és nyitott a hallgatókkal való szoros együttműködésre, a tanulmányi légkör pedig elősegíti a kritikus gondolkodási készségek ösztönzését.

KARRIERKONSTRUKCIÓ

A filmtudomány szakon végzettek lehetnek: forgatókönyvírók, filmkritikusok, producerek, újságírók, kulturális animátorok, filmfesztivál-szervezők; számos karrierlehetőségük nyílik a film területén és/vagy a kapcsolódó területeken.

A végzettek a következő szakmákhoz szükséges készségekkel rendelkeznek: különleges tudósító (belföld és külföld) (COR-kód: 264203), sajtótudósító (COR-kód: 264205), műkritikus (COR-kód: 264206), elemző publicista (COR-kód: 264210), szerkesztő (COR-kód: 264211), művészeti titkár (COR-kód: 343522), filmes oktató (COR-kód: 265403), mozgóképes hálózati oktató (COR-kód: 265404), író (COR-kód: 264102), művészeti oktató (COR-kód: 2355).