A rövidfilm művészete


ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

 

Kinek szól? 

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen sikeresen államvizsgáztak  film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A program nyitott más szakterületen végzettek számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a rövidfilm- készítés iránt, és van alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalata. 

A két éves, azaz négy szemeszteres tanulmányi időszak alatt a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a játékfilm-készítés területén. Az egyetemi képzés szakmai táborokkal és workshopokkal egészül ki, de lehetőség nyílik külföldi tanulmányúton (Erasmus) való részvételre is.  

 

A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amelyek – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segítik. 

 

Diákjaink gyakorlatot szerezhetnek a fikciós, animációs és dokumentumfilm pre-, illetve posztprodukciós folyamatainak (témaválasztás, forgatókönyvírás, helyszínelés, casting, látványtervezés) és a forgatás fontosabb fázisainak (világítás, filmezés, hangfelvétel), illetve az utómunka kivitelezésének (vágás, fényelés, hangdizájn) területein. Fontosabb gyakorlati témaköreink közé tartoznak a rendezői és animációs gyakorlatok, illetve a fikciós- és dokumentumfilm-gyártás. Az elméleti oktatás során a diákok részletes betekintést nyernek a fikciós film műfajaiba, illetve tanulmányozzák a dokumentumfilm valóságábrázolási formáit is. 

A képzés elvégzésével Film és videó rendező, valamint produceri képesítés szerezhető. 

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

 

Az interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).


Júliusi felvételi időbeosztása:

Július 15. – 18. Felvételi beiratkozás

Július 20. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 26. Vizsga interjú (online)

Július 28. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Július 30. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig)

Július 31. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

 

Szeptemberi felvételi időbeosztása:

Szeptember 4-6. Felvételi beiratkozás

Szeptember 7. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 9. Vizsga interjú (online)

Szeptember 11. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Szeptember 12. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig

Szeptember 13. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján/hirdetőtáblán)

Kapcsolatmfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro


A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek.

Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă)
 • Államvizsga oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diplomă)
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Személyi igazolvány
 • Nyelvvizsgát igazoló dokumentum (BBTE által elismert oklevél)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • Kutatási projekt (melynek bemutatására a felvételi interjún kerül sor)
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok:
 • eljárási díj: 3o lej
 • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lejA befizetett díjakat nem térítjük vissza!
 • (A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)
 • HA NEM SIKERÜL ONLINE BEFIZETNI A BEIRATKOZÁSI DÍJATbefizetett eljárási díj és felvételi díj (befizethető a Színház és Film Kar székhelyén, a Kogalniceanu u. 4. sz. alatti pénztárában, vagy postai utalványon a Kolozsvári Államkincstárnál (Trezoreria Cluj) UBB 4305849 számmal nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlaszámra (IBAN). Utalványon történő befizetés esetén kötelező feltüntetni „Taxă de procesare şi/sau admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune;” FIGYELEM: a befizetést igazoló nyugta (vagy a felmentésre jogosító iratok) eredeti példányát be kell tenni a jelentkezési dossziéba.Tandíjas helyre bejutóknak (négy részletben lehet befizetni az összeget. Teljes tandíj befizetése 1o% kedvezménnyel jár)Van mód tandíjcsökkentés igénylésére! Azoknak, akik még egy BBTE-s szakra járnak, vagy akik már beiratkozáskor kifizetik a teljes összeget.

BEISKOLÁZÁSI HELYEK

FELVÉTELI DÍJAK

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – Rövidfilm művészete

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGÁK ELISMERÉSE

BEISKOLÁZÁSI HELYEK MESTERI

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE