dr. Csibi László, intézetvezető

 

A kisjátékfilm művészete

 

Kinek szól? 

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen sikeresen államvizsgáztak  film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A program nyitott más szakterületen végzettek számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a rövidfilm- készítés iránt, és van alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalata. 

A két éves, azaz négy szemeszteres tanulmányi időszak alatt a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a játékfilm-készítés területén. Az egyetemi képzés szakmai táborokkal és workshopokkal egészül ki, de lehetőség nyílik külföldi tanulmányúton (Erasmus) való részvételre is.  

 

A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amelyek – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segítik. 

 

Diákjaink gyakorlatot szerezhetnek a fikciós, animációs és dokumentumfilm pre-, illetve posztprodukciós folyamatainak (témaválasztás, forgatókönyvírás, helyszínelés, casting, látványtervezés) és a forgatás fontosabb fázisainak (világítás, filmezés, hangfelvétel), illetve az utómunka kivitelezésének (vágás, fényelés, hangdizájn) területein. Fontosabb gyakorlati témaköreink közé tartoznak a rendezői és animációs gyakorlatok, illetve a fikciós- és dokumentumfilm-gyártás. Az elméleti oktatás során a diákok részletes betekintést nyernek a fikciós film műfajaiba, illetve tanulmányozzák a dokumentumfilm valóságábrázolási formáit is. 

 

A képzés elvégzésével Film és videó rendező, valamint produceri képesítés szerezhető. 

 

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

 

Az interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

  • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
  • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
  • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
  • Általános ismeretek a film és a média területén.

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

  • Az államvizsga (BA) jegye,
  • Az érettségi vizsga összesített jegye

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

Júliusi felvételi időbeosztása:

Július 10. – 13. Felvételi beiratkozás

Július 15. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 18. Vizsga interjú (online)

Július 25. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Július 26. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig)

Július 27. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

 

Szeptemberi felvételi időbeosztása:

Szeptember 4. – 6. Felvételi beiratkozás

Szeptember 7. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 12. Vizsga interjú (online)

Szeptember 13. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Szeptember 14. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig

Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján/hirdetőtáblán)

Kapcsolatmfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

 

A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek.

Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – Kisjátékfilm művészete

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

 NYELVVIZSGÁK ELISMERÉSE