TANÁROK

INTÉZETVEZETŐ

dr. Daniel Iftene, egyetemi adjunktus

Dr. Daniel Iftene

Egyetemi adjunktus,

daniel.iftene@ubbcluj.ro

Daniel Iftene újságírásra szakosodott, a kulturális újságírásra összpontosítva. 2015-ben doktorált a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen színház és előadóművészet szakon, disszertációjában a román színházi rendezők filmes és filmrendezők színházi művészeti alkotásait vizsgálta 1900 és 1989 között.

Kutatási területe: filmtörténet és -elmélet, a kreatív írás és az audiovizuális filmek narratív struktúrái. Az elmúlt években az ország jelentős kulturális folyóiratainak írt filmkritikákat és cikkeket. Filmes oktatási projekteket dolgoz ki diákok számára, együttműködve az ország fesztiváljaival és filmes intézményeivel.

Publikációk: Sexual monstrosity in contemporary cult TV series: the case of the American Horror Story, Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media, 2016; Imposing Audience Dictatorship on Romanian Filmmakers in the pre-Ceausescu Era, Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Theatrical Influences in the Early Romanian Narrative Cinema, Eikon, Cluj-Napoca, 2012; Portraits of the Young in the New Romanian Cinema (2000-2011), Proceedings of The Digital Generation: Self-Representation, Urban Mythology and Cultural Practices, Eikon, Cluj-Napoca, 2011 stb.

Oktatott tantárgyak:

A film és a televízió története

Filmpublicisztika

Szemináriumok és gyakorlati tanfolyamok:

Egyetemes filmtörténet

A román film története

Filmelmélet

Filmesztétika

Filmkritika és -elemzés

Kreatív írás: nyelv és stílus audiovizuális tartalmakhoz

Link:

https://ubbcluj.academia.edu/DIftene

OKTATÓK

dr. Rodica Mocan, habilitált egyetemi tanár


Dr. Rodica Mocan

Habilitált egyetemi tanár

rodica.mocan@ubbcluj.ro

Rodica Mocan a Film és Média Intézet professzora, szakterülete a digitális média és az új médiaművészet. Szociológiából doktorált (2005) az új e-learning módszerek témakörében, valamint színház és előadóművészetből is doktorátust szerzett (2016) az interaktív előadás és a digitális művészet témájában. Film és média szakon habilitált, és a Színház és Filmm Doktori Iskola tagja.

Jelenlegi kutatási területe a digitális technológiáknak az élet különböző területeire gyakorolt hatása, különösen az interaktív digitális művészet és az új technológiákat alkalmazó új művészeti műfajok területén. Publikációk: eLearning – szociológiai perspektívából (Risoprint, 2007), Feljövőben levő médiaműfajok – az újmédia-dokumentumfilm (Risoprint, 2013), Az interaktív digitális performansz kritikai paradigmái (Cluj University Press, 2017). Számos szakcikk szerzője.

Akkreditálta és irányítja a Digitális interaktív művészetek mesterképzési programot, és doktorátusokat vezet a film és a média területén.

Oktatott tantárgyak:

Digital Interactive Performance (mesteri)

New Media Documentary (mesteri)

Új művészetek a digitális korszakban (doktori)

Links:

https://ubbcluj.academia.edu/rodicamocan

https://orcid.org/0000-0003-1633-4091

dr. Ioan Pop-Curşeu, habilitált egyetemi tanár

Dr. Ioan Pop-Curşeu

Habilitált egyetemi tanár

ioan.pop-curseu@ubbcluj.ro

Ioan Pop-Curșeu a BBTE Színház és Film Karának egyetemi tanára.

Első doktori disszertációját a Genfi Egyetemen védte meg 2007-ben (De l’homme hyperbolique au texte impossible: théâtralité, theatre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire), a másodikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 2011-ben (Mágia és boszorkányság a román kultúrában). 2015-ben védte meg habilitációs disszertációját a film és média területen, 2016-ban pedig az Academia Europaea Film, Média és vizuális tanulmányok szekciójának tagja lett.

Kutatási területe a filmesztétika, a művészetkritika és képelmélet, a 19. századi és a modern művészet és kultúra, valamint a mágia és a boszorkányság antropológiai vonatkozásai.

Önálló kötetei: Nem tudja a bal, hogy mit csinál a jobb. Két esszé a kritikai gondolkodás megingásáról (2004), Baudelaire többes számban (2008), Vasile Bologa (1859-1944). Monográfia (2010), Mágia és boszorkányság a román kultúrában. Történelem, irodalom, mentalitások (2013), Esztétikatankönyv (2014), A boszorkányság ikonográfiája a román vallásos művészetben. Vizuális antropológiai esszé (2020, Ștefana Pop-Curșeu társszerzővel). Számos szakcikket publikált, különösen a filmtudományok területén, emellett irodalomkritikai és antropológiai esszék szerzője.

Számos kötetet fordított franciáról románra és románról franciára, részt vett több országos finanszírozású kutatási projektben, és számos tudományos kiadványt szerkesztett. A Cinemag gyűjtemény (Editura Tact) és a CineMedia tankönyvgyűjteményt (Presa Universitară Clujeană) szerkesztője. 2013 óta a ClujShorts Nemzetközi Rövidfilmfesztivál zsűrijének elnöke.

Oktatott tantárgyak:

Filmesztétika

Színházesztétika

Filmműfajok: horror és fantasy

Kromatika: antropológia, esztétika, film

Link-uri spre profiluri academice:

https://scholar.google.com/citations?hl=ro&user=sUi0StkAAAAJ

https://ubbcluj.academia.edu/IoanPopCur%C5%9Feu

dr. Doru Pop habilitált egyetemi tanár

Dr. Doru Pop

Habilitált egyetemi tanár

doru.pop@ubbcluj.ro

 

Doru Pop a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának egyetemi tanára.

2002-ben szerzett mesteri diplomát újságírásból és kommunikációból az észak-karolinai Chapel Hill-i Egyetemen, 2003-ban pedig filozófiából doktorált a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a vizuális kultúra filozófiájából. 1995-96-ban Fulbright-, 2000-ben pedig Ron Brown-ösztöndíjas volt. 2012-ben a New York-i Bard College-ban román és európai film témájú kurzusokat tartott, 2017-ben pedig a georgiai Columbus Egyetem vendégprofesszora volt.

Legújabb kötetei:

The Age of Promiscuity. Narrative and Mythological Meme Mutations in Contemporary Cinema and Popular Culture (Lexington Books, 2018); Romanian New Wave Cinema. An Introduction (McFarland, 2014).

 

Oktatott tantárgyak:

Kommunikációelmélet

Vizuális kultúra

Bevezetés a média elméletébe és gyakorlatába

Média és politika

dr. Constantin Pârvulescu egyetemi docens


Dr. Constantin Pârvulescu 

Egyetemi docens

constantin.parvulescu@ubbcluj.ro

 

Constantin Pârvulescu szakterülete a film- és médiatudomány. Doktori fokozatát az amerikai Minnesotai Egyetemen szerezte, ahol a két világháború közötti anarchista diskurzus esztétikai aspektusait tanulmányozta.

Az audiovizuális szövegek és a politikai, történelmi és gazdasági diskurzusok közötti kapcsolatot, valamint a film finanszírozását és online terjesztését vizsgálja.

Fontosabb publikációi: Orphans of the East: Postwar Eastern European Cinema and the Revolutionary Subject (Indiana University Press, 2015), monográfia, Global Finance on Screen: From Wall Street to Side Street (Routledge, 2017), A Companion to the Historical Film (Wiley, 2013/2015, Robert Rosenstone társszerzővel) antológiák. A Studies in European Cinema és a Studies in Eastern European Cinema folyóirat különszámainak társszerkesztője volt 2018-ban. Fontosabb szaktanulmányai: Beyond Postsocialist and Small: Recent Film Production Practices and State Support for Cinema in Czechia and Romania. Studies in European Cinema (2020): 1-18 (cu Jan Hanzlík); Specters of Europe and Anti-communist Visual Rhetoric in the Romanian Film of the Early 1990s. In Oxford Handbook of Communist Visual Cultures. Ed. Aga Skrodzka et al. Oxford University Press, 2020, 345-365 (Claudiu Turcuș társszerzővel); The Political and Economic Intervention of Nonfiction Money Literacy Film in the post-2008 Era. Canadian Journal of Film Studies, 30.1 (Spring 2021).

Link: https://ubbcluj.academia.edu/ConstantinParvulescu

 

dr. Florin-Claudiu Turcuș habilitált egyetemi docens

Dr. Claudiu Turcuș

Egyetemi docens

claudiu.turcus@ubbcluj.ro

Claudiu Turcuș a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának dékánja. Kutatási területe: közép-kelet-európai regény és film, posztkommunista narratív imagológia, a kritika elmélete. A Román Írószövetség által Marian Papahagi-díjjal kitüntetett Norman Manea esztétikája (Cartea Românească, 2012) című irodalomkritikai és eszmetörténeti kötete az első monográfia a háború utáni jelentős, többszörösen Nobel-díjra jelölt román íróról. Könyvének angol nyelvű változata Norman Manea: Aesthetics as East Ethics címmel 2016-ban jelent meg a Peter Lang Academic Press kiadónál. 2017-ben jelent meg Az emlékezet ellen. A szocialista esztétizmustól az új román filmig című kötete a bukaresti Eikon kiadónál, amelyért Esszé kategóriában elnyerte a Observator cultural című kulturális folyóirat díját.

Oktatott tantárgyak:

Kortárs kritikai paradigmák (Előadóművészet és film mesterképzés; Dokumentumfilm)

Szakírás (Színház és Film Doktori Iskola, BBTE)

 

Predă cursurile:

  • Paradigme critice contemporane (Masterat: Arte Performative și Film; Film documentar)
  • Scriere academică (Școala doctorală de Teatru și Film, UBB)
dr. Dan Curean egyetemi docens


Dr. Dan Curean

Egyetemi docens

dan.curean@ubbcluj.ro

 

Dan Curean szakterülete a film- és televíziós képalkotás, dokumentumfilm-gyártás, médiaformátumok.

2012-ben doktorált a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, a Kommunikáció és Kultúra Doktori Iskola keretében, szöveg és kép a médiában témakörben.

1990 óta aktív a romániai médiában. 1994 óta a Román Televízió Kolozsvári Regionális Stúdiójának munkatársa. Operatőrként dolgozik, ismert televíziós műsorok arculatát alakítja, de a szerkesztőségi szegmensben is aktív, jelenleg vezető televíziós újságíróként. Dokumentumfilmek és televíziós műsorok szerzője.

Európa vezető dokumentumfilmes képzési programjai (Aristoteles Workshop, 2006; Discovery Campus Masterschool, 2008) keretében szakosodott a nem fikciós film területére. Jelentős európai televíziós csatornákkal működött együtt, szerzői filmjei (forgatókönyv, rendezés, kép) számos díjat nyertek Románia és Európa fesztiváljain.

A BBTE Színház és Film Karának 2005-ös megalakulása óta oktatóként tagja.A dokumentumfilmes mesterképzést irányítja.

 

Oktatott tantárgyak:

Képi alapismeretek

Audiovizuális produkció – nem fikciós kép

Audiovizuális programok

Dokumentumfilmkészítés

Dokudráma/Docutainment

dr. Ligia Smarandache egyetemi docens


Dr. Ligia Smarandache

Egyetemi docens

ligia.smarandache@ubbcluj.ro

 

 

A kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem képző- és iparművészeti szakán tanult grafikai tervezés szakon. 2012-ben védte meg A videoesszé szerepe a posztmodern audiovizuális kommunikációban című doktori disszertációját.

Szakmai pályafutása során alkalmazott projekteket valósított meg a reklámgrafika, a televíziós grafika, a videoanimáció és a televíziós díszlettervezés területén. Személyes alkotói tevékenységét fa- és fémvéséssel kezdte, később a dokumentumfilm, a kísérleti film és a videó felé fordult.

Rövidfilmet és egy dokufikciót készített a Párbeszéd az agorán – kortárs archaeológia projekt részeként, amely kolozsvári és kölni művészek közötti kulturális csereprogram. A Vallomások című animációs kísérleti esszé szerzője, amely 2012-ben részt vett a Bukaresti Nemzetközi Kísérleti Filmfesztiválon, 2013-ban pedig a Dublini Nemzetközi Rövidfilm- és Zenei Fesztiválon.

A dokumentumfilm területén részt vett az Aristoteles-Workshop nemzetközi műhelyen, ahol vágóként dolgozott az Adina Pintilie által rendezett Nu te supăra, dar.. című dokumentumfilmen. A film 2007-ben részt vett a Lipcsei Nemzetközi Dokumentum- és Animációs Filmfesztiválon, elnyerte a németországi Aranygalamb-díjat, és beválogatták Európa legfontosabb dokumentumfilm-fesztiváljaira. 2006-ban dokumentumfilm-esszé sorozatot készített az országos televízió (TVR2) számára Emberek Romániából címmel, amelyet a marosvásárhelyi SimFesten díjaztak.

1994-ben ArtsLink rezidens ösztöndíjjal dolgozott a New York-i Lower East Side PrintShopban. 1994–2000 között független művészként vett részt grafikai kiállításokon Kanagawában (Japán), New Yorkban, Malajziában, Finnországban, Bukarestben, illetve a Romániai Képzőművészek Szövetségének kolozsvári fiókjának tagjaként csoportos kiállításokon is szerepelt. A Roxana Marcoci, Diana Murphy és Eve Sinaiko által szerkesztett New Art című kiadványba (Harry N. Abrams, New York, 1997) a világ minden tájáról bemutatott, mintegy száz kortárs művész közé választották ki.

 

Oktatott tantárgyak:

Filmes és televíziós grafika

Vizuális kísérletezés a rövidfilmben

Filmes és televíziós díszlettervezés

Digitális technikák: vágás

dr. Ileana Nicoleta Sălcudean habilitált egyetemi docens


Dr. Ileana Nicoleta Sălcudean

Habilitált egyetemi docens

nicoleta.salcudean@ubbcluj.ro
https://ubbcluj.academia.edu/NicoletaIleanaS%C4%83lcudean

 

2012-ben szociológiából doktorált, témája: Kulturális politikák és identitáskonstrukció európai kontextusban. 2019 óta a mozgókép és média szakterületen habilitációs oklevéllel is rendelkezik, amelyet a film és a kreatív iparágak témájú dolgozatával szerzett.

Kutatási területe: kulturális tanulmányok, kultúraszociológia, kreatív iparágak.

Válogatott publikációk: Occhio – Human Existence in Tangible form. Portal to a Dual Chronotope, Millennium Film Journal, 74/ Fall, 2020; Filmfesztiválok a kulturális antropológia szemszögéből. Esettanulmány: Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál, Revista Transilvania, 5-6/ 2018; The Transnational Identity of European Film Festival. New Media and Cultural Branding Employed at the Transilvania International Film Festival, Metacritic Journal of Comparative Studies and Theory, 3.1, 2017; Outrunning the Past: European Influences in Building Cultural Policies in Romania and the Role of the Romanian Cultural Institute, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 46:5, 2016; The Convergent Motions of the Social Dimension and the Cultural Dimension. National and European Blueprints, Studia Europaea, 60/2015; Sexuality in Comedy. Controversy and Clichés, Ekphrasis 14, 2015; Creative Industries – Art and Commerce; Entrepreneurship and Creativity, Ekphrasis 13, 2015; New Aesthetics and New Technologies: Global Challenges to the Future of Cultural Organizations and Management, Ekphrasis 11, 1/, 2014; Art and Vandalism. Crossbreeding of Street Art: (re)Interpretation of Street Art from Sociological, Aesthetical and Interactivity Perspectives, Journal of Media Research, Volume 5, Issue 1 (12)/2012.

 

Önálló kötetek: Kulturális politikák: Bukarest és Brüsszel között, Kolozsvár, Risoprint, 2016; Kreatív iparágak Romániában. Film, videó, fotózás, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2015; Kreatív írás kézikönyv, társszerző, Presa Universitară Clujeană, 2014; „Szociális” és „kulturális” az európai kontextusban, Cluj-Napoca, Risoprint, 2013.

 

Díjak/szakmai hálózat: 2014-től: Ambassador CreArt – Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid (ES) nagykövet. Tagja az Network Association Europeanának (2018. januártól) és az Ekphrasis Kutatóközpontnak (2016-tól), valamint a BBTE Történelem és Filozófia Kar Alkalmazott Filozófia Központjának társult tagja (2015-től). A BBTE Folyamatos és élethosszig tartó tanulás központjának igazgatója volt (2012–2014). 2017-ben elnyerte az UEFISCDI kutatási eredményekért járó díját. Számos ösztöndíjat nyert, és kutatási programokban vett részt (Wheaton College; Bienala de la Veneția; Universitatea din Valencia; Otto-von- Guericke Universität Magdeburg; Institute of Higher European Studies în Haga; Sidney Sussex College; Cambridge University Cambridge)Nemzeti és nemzetközi projektek menedzsere, csapatának tagja volt (POCU, STARUBB, AFCN, UEFISCDI, POS-DRU, Inside Europe). Vendégként, oktatóként, szakértőként, értékelőként rangos nemzetközi konferenciákon, oktatási mobilitáson, tapasztalatcserén vett részt.

Oktatott tantárgyak:

Kreatív írás

Film és kreatív iparágak

Filmszociológia

dr. Horea Avram egyetemi docens

HOREA AVRAM 

egyetemi docens

avram.horea@ubbcluj.ro

 

Müvészettörténész, média elméletet kutat és önálló kurátór. Doktori diplomáját a montreali McGill University-n müvészettörténetben és kommunikáció tanulmányokban szerezte. Kutatási területe a vizuális kultúra, valamint a vizuális művészetek kapcsolódása az új technológiákkal. A BBTE Színház és Film Kar, Film és Média intézet oktatója.

Kurzusok: Bevezetés a vizuális nyelvbe, kisérleti film és video art, Kuratoriális Modellek a digitalis médiában. Audiovizuális Menedzsment és Marketing

Szerző: Perspectiva negociabilă. Eseuri și comentarii despre practici artistice actuale. Bukarest: Eikon Kiadó, 2021. A Moving Images, Mobile Bodies kötet szerkesztője. The Poetics and Practice of Corporeality in Visual and Performing Arts (Cambridge Scholars Publishing, 2018). Többek között a Encyclopedia of Aesthetics (Oxford University Press, 2014) şi Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline (New York: Routledge, 2013) é s az Enciclopedia imaginariilor din România kötetekben közölt. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (Iaşi: Polirom, 2020).

Publikált folyóiratokban: Caietele Echinox, Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology; M/C Media and Culture Journal, International Journal of Arts and Technology; Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media; Kinephanos; CINETic Review; Idea. Art + Society; Arta, etc.

New Europe College ösztöndíjas kutatója, Institutul pentru studii avansate, 2017-2018. Számos konferencián vett részt Romániában, Svédországban, Kanadában, Franciaországban, Kanadában, Olaszországban. A Müvészetkritikusok Egyesületének az elnöke – AICA (din 2019),

AFCN elnöke(2020-ban), International Society for Intermedial Studies tagja – ISIS (din 2013) UAP tagja (1997-től). Önálló kurátór 1996-tól. Az 1999-es velencei bienálénak romániai kurátora. A kolozsvári ECCA Közép-európai Kortársművészetek Központjának kurátora (2o18-2o19).

Kiállításokat szervezett: Bukaresti Nemzeti Kortárs  Múzeumnak Muzeul Național de Artă Contemporană București, InterAccess Electronic Media Arts Centre Toronto, Society for Arts and Technology [SAT] Montreal, Muzeul de artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Arad, Galeria Plan B Cluj, Spațiu Intact Cluj, NAG10 București, Galeria Jecza Timișoara, Atelier 35 Bukarest.

dr. Ana Grgić egyetemi docens

Ana Grgić

egyetemi docens

ana.grgic@ubbcluj.ro

 

A filmtudományok professzora és kutatója, filmipari szakember.

2016-ban a skóciai St. Andrews Egyetemen (Egyesült Királyság) filmtudományi doktori fokozatot szerzett a vizuális kultúráról, a kulturális emlékezetről és a korai balkáni filmművészetről szóló disszertációjával. 2011-ben a Sorbonne Nouvelle Egyetemen szerzett mesterdiplomát a film és audiovizuális tanulmányok területén a filmrestaurálás elméletéről és archívumokról írt disszertációjával.

Kutatási területe: kelet-európai és balkáni filmművészet, filmtörténet, vizuális kultúra és filmarchívumok. 2016–2019 között az SCMS (Society for Cinema and Media Studies) Közép-, Kelet- és Dél-Európával foglalkozó tudományos kutatócsoportjának társelnöke volt. Jelenleg a BRILL kiadó által megjelentetett Studies in World Cinema: A Critical Journal társult szerkesztője.

 

Jelenlegi kutatási projektjei: Malajzia globalizálódása: transzázsiai emberkereskedelem a 21. században” (Emma Baulch, Andrew Ng és Ting Fai Yu kutatótársakkal), valamint az Élelmiszer, reprezentáció és migráció (Johan Höglund és Vanessa Lee).

Mindezek mellett a nemzetközi filmiparban is aktív. Számos játékfilm és tévés produkció vizuális effektekjeihez járult hozzá, mint például a Bohemian Rhapsody (2018, rendező: Bryan Singer, UK/USA, Fox Productions), Rome: Season II (2007, HBO), American Assassin (2017, rendező: Michael Cuesta, USA, CBS), The Hurricane Heist (2018, rendező: Rob Cohen, Egyesült Királyság/USA), The Nutcracker in 3D (2012, rendező: Andrei Konchalovsky, Egyesült Királyság /Magyarország). A Moving Picture vállalat keretében a következő filmek vizuális effektjein dolgozott: Sweeney Todd, The Demon Barber from Fleet StreetThe Chronicles of Narnia10,000 BC, Fred Clause.

În prezent predă cursuri de pre-producţie de film şi producție audiovizuală: filmul publicitar.

 

Szakmai profilja:

https://ubbcluj.academia.edu/AnaGrgic

https://www.linkedin.com/in/anagrgic/

https://www.imdb.com/name/nm4141776/

dr. Mihaiela Ilea adjunktus

|

Dr. Mihaiela Ilea

Egyetemi adjunktus

mihaiela.ilea@ubbcluj.ro

 

Mihaiela Ilea újságírásra, televíziós produkciókra és képzőművészetre szakosodott. Jelenleg a TVR Cluj vezető televíziós producere és televíziós újságírója.

2010-ben a kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetemen doktorált képzőművészetből A vizuális kép és a művészeti műsorok közötti partnerség a televízióban című dolgozatával.

2014-ben megszerezte a romániai médiaszakértő tréneri képesítést. A TVR Cluj projektjeiben (Újságíró Romániában, Keleti riporter, About Tolerance – Szíria) nemzetközi médiacsapatok trénereként vett részt, és európai televíziókkal működött együtt, képviselve a TVR Clujt nem csupán az ország határaihoz közeli projektekben, hanem Szíriában isA TVR Cluj producere volt országos és nemzetközi jelentőségű események megörökítésében (Angela Merkel német kancellár 2010-es kolozsvári látogatása), televíziós újságíróként meghívást kapott az ENSZ New York-i ülésére (2015).

Televíziós újságírói gyakorlatának középpontjában a kultúra, az oktatás és a művészet területén készített televíziós produkciók állnak. Dokumentumfilmek és televíziós esszék szerzőjeként, valamint televíziós rendezvények producereként ismert, 1993 óta a kolozsvári TVR Cluj televíziós újságírója.

Számos, a TVR csatornáin sugárzott televíziós produkció szerzője, amelyek közül néhány fontos nemzetközi díjakat is nyert.

Az általa szorgalmazott kulturális televíziós újságírás keretében a következő témákkal foglalkozik: a művészet és a televízió közötti partnerség, a képek és a szerkesztés elemzése és stilisztikája, valamint a kommunikációs újságírás.

Ezeket a témákat elméleti megközelítésben a Caietele Echinox, a Revart, a Revista Transilvania, valamint a Studia Dramatica folyóiratokban megjelent cikkeiben, a televízióban pedig a televíziós műsorrács rétegműsoraiban, szerzői produkciókban, tévéesszékben és videokölteményekben dolgozza fel.

Videoművészeti munkáival hazai és nemzetközi művészeti eseményeken és kiállításokon vesz részt (Köd/Brouillard/Fog nemzetközi vándorkiállítás, 2010; Nation-water-cultures/The Intercontinental Mail Art Exhibition, New York, 2013 stb.).

 

Oktatott tantárgyak:

A vágás elmélete

Tévéjáték

Televíziós újságírás

Nem fikciós audiovizuális produkció

Film/videó workshop

 

dr. Andrei Simuț adjunktus

Dr. Andrei Simuț

Egyetemi adjunktus

andrei.simut@ubbcluj.ro

 

Román filmtörténet, adaptáció, forgatókönyvírás, filmműfajok (sci-fi), valamint az egyetemes film története témakörben tart kurzusokat.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen bölcsészetből doktorált (2011), disszertációját az 1945 utáni, filmes és regénybeli apokaliptikus narratívákról írta.

Kutatásai és projektjei a román filmtörténet (a kommunizmushoz való viszony), az irodalmi adaptáció problémája, a film és más művészetek (különösen az irodalom, de emellett a politikum) kapcsolata, a műfajok (különösen a sci-fi és a disztópia) problémája, valamint a narratológia (a film és a regény narratívájának elemzése) területére terjednek ki. Kutatási projekt: Antiutópiák. A valóság felépítése és lerombolása, 2011–2016, mint kutatási asszisztens; 2014–2015: a Román Akadémia posztdoktori kutatója A kommunizmus ábrázolása a december utáni romániai regényekben és filmekben című, pályázat útján elnyert projektben.

Önálló kötetei: A trauma irodalma (Cluj, Casa Cărții de Știință, 2007), Calvarium (regény, Timișoara, Bastion, 2009), A posztkommunista román regény a totalitárius trauma és a jelen válsága között (București, Editura Muzeului Literaturii Române, 2015). Tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok szerzője, az Ekphrasis című folyóirat tematikus lapszámainak szerkesztője, 26 szaktanulmány szerzője; After the End: a Post-human Dys/(u)topia?, Transylvanian Review, 3/2013; The End(s) of the Dystopian City from Metropolis to Gravity’s Rainbow, Caiete Echinox, Vol. 25/2013; Alternative Histories of Communist Past, Ekphrasis. Images, Cinema, TheoryMedia, 13/2015; The Post-Human Utopian Paradise and the Impossible Gaze from Philip K. Dick to Spike Jonze’s HerCaieteEchinox, vol. 29, 2015; The Last Day on Earth from Feu follet to Oslo, 31 August, Studia UBB Dramatica, LVII, 2/2012; The Apocalypse According to Lars von TrierEkphrasis, 2011; Mapping Impossible Boundaries, Ekphrasis, 11/1, 2014; Film and Political Discourse, Ways of Representing the Communist past, Der Donauraum, vol. 54, 1-2/2014.

 

Oktatott tantárgyak:

Egyetemes filmtörténet és a román film története

A filmforgatókönyv alapjai

Tévéjáték-forgatókönyvírás

Forgatókönyvírás/irodalmi szöveg adaptációja

Forgatókönyvírás – nem fikciós film

Filmműfajok: sci-fi

dr. Lucian Țion adjunktus

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lucian Țion

Egyetemi adjunktus

lucian.tion@ubbcluj.ro

 

Lucian Țion egyetemi adjunktus és kutató a médiaprodukció, a filmtudomány és az előadóművészet területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az amerikai Middlebury College-ban videoprodukcióból, az Amszterdami Egyetemen pedig filmtudományból mesteri diplomát, a Szingapúri Egyetemen színház- és filmtudományból doktori fokozatot szerzett. 2010-ben középhosszú játékfilmet készített, és ugyanebben az évben elnyerte az HBO országos forgatókönyvdíját a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF). Több rövid dokumentumfilmet és színdarabot is írt és rendezett, amelyeket a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház, a petrozsényi I. D. Sîrbu Színház és a kolozsvári Magic Puppet Színház vitt színre. Kutatási területei a kelet-európai és a kínai filmművészet, valamint a szocializmus/posztszocializmus tanulmányozása. Szakcikkeket közölt a Penn State University Press által kiadott Comparative Literature Studiesban, valamint a Quarterly Review of Film and Video, a Studies in Eastern European Cinema, a Senses of Cinema és az Apparatus: Film, Media and Digital Cultures of Central and Eastern Europe című folyóiratban. Tanulmányokat közölt a következő gyűjteményes kötetekben: Third Cinema, World Cinema and Marxism, Bloomsbury, 2020; Cold War II: Hollywood’s Renewed Obsession with Russia, University Press of Mississippi, 2020; Orientalism and Reverse Orientalism in Literature and Film: Beyond East and West, Routledge, 2021. Romanian and Chinese Cinemas című könyve az Edinburgh University Pressnél áll megjelenés alatt.

dr. Daria Ioan adjunktus


Dr. Daria Ioan

Egyetemi adjunktus

daria.ioan@ubbcluj.ro

 

Filmre és fotográfiára szakosodott.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Karán szerzett doktori fokozatot Jon Fosse. A drámai szöveg performativitása című munkájával. Jelenleg a második, Az átláthatóság antropológiája a filmben és a fotográfiában cím doktori disszertációján dolgozik.

Kutatási területei: fotó, film, előadóművészet, multimédia. Művészi gyakorlata a kortárs emberre összpontosít a vizuális művészetek találkozási pontján. Technikai jártassággal a fényképészet területén rendelkezik. A fotográfia, a videó, a film, az interaktív installáció és a performansz területére eső projekteken dolgozik. Filmrendezőként készített, legutóbbi rövidfilmjét, az Út Hollandiába címűt több nemzetközi filmfesztiválra is beválogatták. Egyéni és csoportos fotókiállításokon is szerepelt.  2018-ban tagja volt a Mihai Măniuțiu által rendezett Rambuku című előadás csapatának, amely elnyerte a legjobb előadásért járó UNITER-díjat.

Publikációk: Jon Fosse színháza (Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013), Changing Faces of Witches in Contemporary Photography (Studia Dramatica, 1/2020), The Nebulous Empire. The Magic of Blur and Shining (București: Cinematographic Art & Documentation, 24/2019), Vanishing Acts in Film and Photography (București: Cinematographic Art & Documentation, 22/2018), Laurie Anderson’s “Heart of a Dog”. A post-cinematic journey through affection (Cluj: Ekphrasis, 2/2016), Diane Arbus. Nyitott kérdések a fotográfia új esztétikájához (Timișoara: Revart – Revista de teorie și critica artei 25/4, 2015), The hard task of the resurrected body in Leos Carax’s “Holly Motors”. A baroque organs’ space poetry in film (Cluj: Ekphrasis, 2014).

 

Oktatott tantárgyak:

Fényképezés

dr. Oana Ivan adjunktus


dr. Oana Ivan

adjunktus

 

Dr. Oana Ivan egyetemi adjunktus a vizuális antropológiára és környezeti antropológiára szakosodott antropológus. Emellett nagyrészt a romániai vidéki közösségek változásaira összpontosító antropológiai dokumentumfilmek rendezője és producer.

Az egyesült királysági University of Kenten és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett közös doktorátust. Disszertációjában egy a Duna-delta UNESCO rezervátumában található halászfalunak a turizmus és a környezetvédelmi politikák hatására bekövetkezett kulturális változásait elemezte.

7 év terepkutatás és filmezés után elkészítette a Duna-deltában élő halászok életéről szóló antropológiai dokumentumfilmet Vieti intre ape (Élet a vizek közt) címmel, amely több nemzetközi filmfesztiválokon, valamint számos konferencián és tudományos szemináriumon vett részt Európában és az Egyesült Államokban.

Oktatott tantárgyak:

Antropológia és vizualitás

A tudományos és a kaland-dokumentumfilm

Vizuális antropológia és szocio-antropológiai dokumentumfilm

Link: https://oanaivan.crevado.com/

Oana Ivan a National Geographic Romania és a Világbank munkatársa

dr. Delia Enyedi adjunktus


Dr. Delia Enyedi

Egyetemi adjunktus

delia.enyedi@ubbcluj.ro

 

Újságírói szakterületen államvizsgázott, színház és média területen szerzett mesterdiplomát.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen színház és előadóművészet szakterületen szerzett doktorátust, szakdolgozata Janovics Jenő magyar művészről szól, akit a 20. század első felének erdélyi színházi és filmművészeti kontextusában elemzett. Doktori gyakorlatot töltött a brüsszeli Université libre-en.

Kutatási területe: némafilm, digitális mozi, filmes narratológia.

Önálló kötete: A film narratív struktúrája (Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015). Szakcikkek: Janovics’ Menace: Inquieries into a Duplicated Silent Film Script, Studies in Eastern European Cinema, 12/2021; Voiceless Screams: Pictorialism as Narrative Strategy in Horror Silent Cinema, Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 19/2021; 3D Attractions: Recycling the Monomyth in Post-Cinema, Ekprasis: Images, Cinema, Theory, Media, 2/2016.

 

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés a filmnyelvbe

Forgatókönyvírás (2): Narratív struktúrák a filmben

Film a digitális korban

dr. Ion Indolean tanársegéd

Dr. Ion Indolean

Egyetemi tanársegéd

ion.indolean@ubbcluj.ro

 

Filmtudományból államvizsgázott, mesteri diplomáját előadó- és filmművészet területen szerezte. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen védte meg a szocialista időszak „aktualitásfilmjeiről” szóló doktori disszertációját.

Esszéket és filmkritikákat ír az Observator cultural, Tribuna, Steaua, Cultura, Dilema Veche, FilmSense, PressOne, LiterNet, Clujul cultural és más lapoknak. Aktívan részt vesz a TIFF fesztivál szervezésében, és együttműködött az Astra Sibiu, valamint a Comedy Cluj fesztivállal.

Játékfilmet is rendezett Discordia címmel, amely a TIFF-en debütdíjat nyert, GOPO-díjra jelöltek, és bemutatták a Jagran Nemzetközi Filmfesztiválon (India), a müncheni Filmmuseumban (Németország), a Balkan Film Food Festivalon (Albánia) és az aradi Media Art Festivalon. Társrendezője volt a The Girl Who Eats Pizza című kísérleti rövidfilmnek, amelyet a NeXT Bukarest, a FfeST Cluj, valamint a Media Art Festival Arad fesztiválon vetítettek.

2020-ban forgatta második nagyjátékfilmjét, a Toni és barátait, amelynek világpremierje Varsóban volt.

Gyakorlati tanfolyamok és szemináriumok:

Egyetemes filmtörténet

A kortárs román film története

Forgatókönyvírás

Filmkritika és -elemzés

Filmelmélet

Filmes publicisztika

Filmiskolák (kelet-európai filmművészet)

Szakdolgozatírás

Nem fikciós film

Mihai Dragolea tanársegéd, doktorandusz

Drd. Mihai Dragolea

tanársegéd

mihai.dragolea@ubbcluj.ro

 

Dokumentumfilmekre specializálódott. Rövid-, közepes hosszúságú és nagyjátékfilmeket készített, amelyeket Európa legfontosabb fesztiváljain (Jihlava IDFF, TIFF, Odense IFF) vetítettek. Dokumentumfilmjei a marginalizáltak és a médiában nem reprezentáltak világára koncentrálnak, a valóság egy új verzióját próbálják a néző elé tárni.

Dokumentumfilmes gyakorlatát elmélyítendő elméleti kutatásba is kezdett, amely doktori disszertációjának formáját öltötte A marginalitás ábrázolásai a megfigyelésen alapuló román dokumentumfilmben címmel. Ebben a tanulmányban feltárja és meghatározza azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a megfigyelésen alapuló dokumentumfilmnek sikerül aktívan bevonnia a nézőt az ábrázolt narratív ívbe.

Művészi gyakorlata a megfigyelői kifejezésmódokat célozza, amelyeket arra használ, hogy empátiát keltsen a néző és a képernyőn megjelenő társadalmi szereplők között, a nézők filmbe való közvetlen bevonása révén. Jelenleg a filmkészítés és a független újságírás területén indított projekteken dolgozik. Ezek egyike, a dela0.ro független újságírói platformon terjesztett #EuRoPandemic websorozat a COVID-19 világjárványra összpontosít.

Fontosabb filmjei: Az aranyrobotocska (Vagabond Film, 2015); PhoeniXXX (Vagabond Film, 2017); Egy hónap az életükből (dela0.ro, 2017); Mindent Rianáért (Vagabond Film, 2020).

Filmjei olyan nemzetközi fesztiválokon, rendezvényeken vettek részt, mint a nagyszebeni Astra Nemzetközi Filmfesztivál, Ji.hlava Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (2017), Beldocs Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, Belgrád (2018), Parnu Nemzetközi Filmfesztivál, Riga (2018), a CREA Nemzetközi Női Jogi Konferencián, Katmanduban (2019), TIFF, Kolozsvár (2018), One World Romania – Kine Dok, Bukarest (2016), Independent Producers Film Festival, Bukarest (2016).

 

Gyakorlati tanfolyamok és szemináriumok:

Filmes és televíziós kép

Médiaelmélet és gyakorlat

Audiovizuális produkció: reklámfilm

Audiovizuális produkció: dokumentumfilm

 

Weboldala: www.mihaigavrildragolea.com

Társult Oktatók

Radu Jude


Radu Jude

Rendező

Társult oktató

 

1977-ben született Bukarestben. 2003-ban diplomázott a Média Egyetem filmrendező szakán. Rendezőasszisztensként dolgozott olyan nagyjátékfilmeknél, mint a Costa Gavras által rendezett Ámen és a Cristi Puiu által rendezett Lăzărescu úr halála. Számos rövidfilmet rendezett: Corp la corp (2003), Marea Neagră (2004), Lampa cu căciulă (2006). Ez utóbbi minden idők legtöbb díjat nyert román rövidfilmje, amelyet a következő helyszíneken mutattak be: Sundace, San Francisco, Los Angeles, Grimstad, Hamburg, Bilbao, Huesca, Trieszt, Montpellier, Cottbus, Aspen, Indielisboa, Brüsszel, Mediawave, Krakkó, Almeria, Valencia, Uppsala, és beválogatták többek között 30 fesztiválra (Torontó, Telluride, New Directors/NewFilms, Tampere, Rotterdam, Huesca), Dimineața (2007), Alexandra (2007) – több mint 30 fesztiválon vett részt (Clermont-Ferrand, San Francisco, Cottbus, Oberhausen – fődíj). Radu mintegy 100 reklámfilmet is rendezett.

 

A legboldogabb lány a világon (Cea mai fericită față din lume) a nagyjátékfilmes debütje. A film elnyerte a CICAE-díjat a Berlini Filmfesztiválon, a FIRESCI-díjat a Szófiai Filmfesztiválon, valamint a legjobb forgatókönyv díját a B-EST Filmfesztiválon és FIPRESCI-díjat az IndieLisboán. A filmet beválogatták a 2009-es cannes-i filmfesztivál ACID programjába. A Mindenki a mennybe megy (Toată lumea din familia noastră, 2012) többek között megkapta a Szarajevó szíve díjat és a Bayard d’Or díjat Namurban. A széles körben elismert, Aferim! (2015) című filmjét a 65. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol elnyerte a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét. A Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) Aranymedve-díjban részesült a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2021-ben.

 

 

Adrian Sitaru


Adrian Sitaru

adrian.sitaru@ubbcluj.ro

Társult egyetemi docens

 

Rendező, forgatókönyvíró, producer és színész.

Hullámok (Valuri, 2007) című rövidfilmje elnyerte a Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál Arany Leopárdját és 27 további nemzetközi díjat.

Adrian Sitaru 2008-ban készítette első nagyjátékfilmjét, a Sporthorgászat (Pescuit sportiv) címűt, amely több mint 70 fesztiválon szerepelt, köztük a Venice Daysen, Torontóban és a BFI-n, és 10 nemzetközi díjat nyert. A filmet 12 országban vetítették.

A Colivia (Kalitka) című rövidfilmje 27 nemzetközi díjat kapott, többek között DAAD ösztöndíjat a Berlini Filmfesztiválon és BAFTA/LA Certificate of Excellence díjat.

Második nagyjátékfilmje, a Din dragoste cu cele mai bune intenții (Legjobb szándék, 2011) Locarnóban elnyerte a legjobb színésznek és a legjobb rendezőnek járó Arany Leopárd-díjat, továbbá 5 másik nemzetközi díjjal is kitüntették, és több mint 70 fesztiválon szerepelt.

2012-ben rendezte harmadik nagyjátékfilmjét, a Domestic címűt, amelyet beválasztottak a Mar del Plata Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjába.

2014-ben Adrian Sitaru három rövidfilmmel bővítette filmográfiáját; ezek az Artă (amelyet beválogattak a Velencei Filmfesztiválra), az Excursie (Arte-díj Hamburgban) és a Counterpart, az első angol nyelvű filmje, amelyet Clermont-Ferrand-ban mutattak be.

Negyedik nagyjátékfilmjét, az Illegitim címűt 2016-ban mutatták be a Berlini Filmfesztivál Forum szekciójában, és elnyerte a CICAE díjat, valamint 9 további nemzetközi díjat. Franciaországban, Lengyelországban és Görögországban is forgalmazták.

A Fixeur című játékfilmjét 2016-ban Torontóban is bemutatták, és a Tokió Nemzetközi Filmfesztiválon beválogatták a hivatalos versenyprogramba. A Fixeur volt Románia hivatalos jelölése a 2017-es Oscar-díjra.

Együttműködött a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal a filmje által ihletett Illegitim című darab megrendezésében, valamint Costa Gavras rendezővel az Ámen (2002) című film elkészítésében.

Filmrendezést és színjátszást oktat.

Florin Țolaș

Florin Țolaș

Habilitált egyetemi docens

florin.tolas@ubbcluj.ro

 

Florin Țolaș film- és televíziós operatőri munkára szakosodott, több mint 35 éve dolgozik ezen a területen. 2011 óta a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának oktatója.

Doktorátusát a bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte A filmes és a televíziós képek specifikuma témakörben.
Operatőrként számos játék- és dokumentumfilmben működött közre a Romania Film (Buftea) és a Media Pro stúdióval, valamint a TVR, PROTV, Antena 1, Digi24 országos televíziós csatornával, filmeket és tévésorozatokat rendezett (hazai és nemzetközi produkciók).

A Román Televíziónál forgatókönyvíróként és rendezőként közreműködött az Abrakadabra című televíziós produkciósorozatban, amellyel számos nemzetközi és hazai fesztiválon vett részt (Pozsony, Chicago, Lisszabon, München, Plovdiv, Costinești, Bukarest), és amelynek néhány része nemzetközi díjakat is nyert.

Világítástervezőként közreműködött a Bulandra Színház produkcióiban, valamint olyan audiovizuális projekteket valósított meg, mint pl. a Milenium 2000, az A la recherche du Brancusi vagy a Live Show.

Szakcikkek, könyvek és tankönyvek szerzője, illetve társszerzője.

1987 óta tagja a Román Filmművész Szövetségnek.

 

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés a filmnyelvbe

Audiovizuális produkció: műsorrendezés

Megvilágítás és megvilágítási időmérés

Dokumentumfilm-készítés

Docutainment

Dokudráma

A filmes és a televíziós képalkotás sajátosságai

-Iluminare și Exponometrie

 

Links:

www.alexsterian.com

vimeo.com/alexsterian

Alexandru Sterian

alexandru.sterian@ubbcluj.ro

Dr. Alexandru Sterian

Egyetemi docens

alexandru.sterian@ubbcluj.ro

 

Filmes és televíziós képre, digitális képalkotásra, filmgyártásra és utómunkálatokra specializálódott. A UCIN (Román Filmművész Szövetség) tagja, a Román Operatőrök Társaságának elnöke (www.rscine.ro) és az IMAGO (www.imago.org) tagja.

A bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2012-ben szerzett doktori címet operatőr és média területen Az új média hatásai a fikciós film esztétikájában címmel.

2018-ban doktorátusvezető a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és a CSUD-UNATC tagja.

Az új médiaesztétika és annak a jelenlegi játékfilmre gyakorolt hatása területén folytat kutatásokat.

Önálló kötetei: A digitalis kép, București, Editura UNATC, 2017; Filmkompozíció. Mozgás, București, Editura UNATC, 2017; Az új média hatása a játékfilm esztétikájára, București, Editura UNATC, 2016. Blair Witch Project and The Mockumentary Approach című fejezet a Magic and Witchcraft, Historical. Anthropological and Artistic  Perspectives (Editura Mega Cluj-Napoca 2020) című kötetben.

Filmjei számos nemzetközi fesztiválon szerepeltek (Cannes, Locarno, Berlin, Cottbus, Sarajevo, Clermont Ferrand, TIFF, Florida, Dakino, CineMaIubit, Costinești).

Operatőrként több mint 30 játékfilm elkészítésében, romániai és nemzetközi produkciókban működött közre. A Román Operatőrök Társaságának elnökeként több mint 12 RSC mesterkurzust szervezett világhírű operatőrök és filmfes berendezésgyártók részvételével (Christian Berger AAC, Javier Aguirresarobe ASC, James Chressanthis ASC, Frederic Goodich ASC, Manuel Alberto Claro DFF).

 

Oktatott tantárgyak:

Audiovizuális eszközök használata

Filmkép-elmélet

Optikai és filmes berendezések

 

Megvilágítás és megvilágítási időmérés

Linkek:

www.alexsterian.com

vimeo.com/alexsterian

Adelina Laura Bulibașa,


Drd. Adelina Laura Bulibașa

Specialista adjunktus

adelina.bulibasa@ubbcluj.ro

A digitális művészetre szakosodott multimédiaművész, aki az új médiaművészet, a filmrendezés, a filmgyártás, a fotózás és színház területén egyaránt szakmai tapasztalattal rendelkezik. Olyan újabb területek iránt is nyitott, mint például a robotika, az ember-számítógép interakció és a fényművészet.

Interaktív multimédia szakterületen szerzett mesterdiplomát a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karán. A Temesvári Nyugati Egyetem Művészeti és Formatervezés Karának Fotó-videó-számítógépes képfeldolgozás szakán is szerzett diplomát. Jelenleg a dr. Rodica Mocan egyetemi docens vezetése alatt az új médiaművészet területére tartozó doktorátusán dolgozik.

Digitális/multimédiás művészeti projektjeit olyan hazai és nemzetközi fesztiválokon állították ki, mint az Electric Castle (New Media Castle), CreArt, Cluj Never Sleeps, Amural, RADAR, eXplore Festival, +/- International, MAFA. Rendezőasszisztensként dolgozott a Bodrog című játékfilmen, amely részt vett a Drakula filmfesztivál nemzetközi versenyén, valamint rendezőként és társproducerként a Libelula című rövidfilmen, amely elnyerte a legjobb rövidfilm díját a görögországi altcineAction fesztiválon ás a Ceau, Cinema! fesztivál debütdíját, valamint olyan fesztiválokon vett részt, mint a Fear No Film Utah-ban (USA), az fArad és a Kolozsvári Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Digitális interaktív művészetek (DIA) és a Dokumentumfilmkészítés (DFM) mesterképzésen a transzmédia kreatív projekt, digitális technológiák a művészetben, interaktív film és újmédia dokumentumfilm kurzusokat oktatja.

 

Andrei Dăscălescu


Andrei Dăscălescu

Társult specialista adjunktus

andrei.dascalescu@ubbcluj.ro

 

Dokumentumfilm-rendező, producer és vágó.

2008-ban végzett a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem filmművészeti karán, multimédia, hang és vágás szakon. Már egyetemi hallgatóként a BBC World Service Romania stúdiómenedzsereként és a híres Walter Murch segédvágójaként dolgozott a Francis Ford Coppola által rendezett Youth Without Youth című filmen.

Közvetlenül a diploma megszerzése után a Constantin és Elena című dokumentumfilmmel debütált, amely 2008-ban elnyerte a First Appearance Awardot az IDFA-n, valamint a TIFF-en a debütdíjat és 2009-ben a Szarajevói Filmfesztiválon a zsűri különdíját.

Második dokumentumfilmjét, a Planeta Petrilát 4 Gopo-díjra jelölték, és 2017-ben a TIFF-en elnyerte a legjobb dokumentumfilm díját és a közönségdíjat.

A harmadik filmje, a Holy Father elnyerte a zsűri különdíját Szarajevóban és a közönségdíjat a 2020-as Astra Filmfesztiválon.

2007-ben megalapította saját produkciós cégét, a Filmlabot. A 12 kiadást megért Filmul de Piatra fesztivál kezdeményezője és főszervezője. 2017-ben kiadta a Planeta Petrila című fotóalbumot.

Eugen Kelemen

Eugen Kelemen

Specialista adjunktus

 

A I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem Filmművészeti Karának filmvágás szakán végzett.

Filmjei olyan nemzetközi fesztiválokon vettek részt, mint a Locarnói Filmfesztivál, a Trieszti Filmfesztivál, a Szaloniki Filmfesztivál, a Tallinn Black Nights International Film Festival és a TIFF.

Vágója volt a Tudor Giurgiu által rendezett Superman, Spiderman vagy Batman című rövidfilmnek, amely az Európai Filmakadémián a legjobb európai rövidfilm díját nyerte el.

2013 óta ő a vágója legelismertebb romániai sorozatnak, az HBO Europe által gyártott az Árnyaknak (Umbre).

2017-ban megalapította a Hardcut kreatív butikot, amely filmtrailerekre és plakátokra specializálódott.

Oktatott tantárgyak:

A film- és televíziós vágás alapjai.

IMDb link

Raul Ștef

Raul Ștef
társult adjunktus

 

Raul Ștef a Mediafax és az Inquam Photos hírügynökségek fotóriportere, videográfusa és szerkesztője, aki dokumentarista fotózásra szakosodott, és fontos társadalmi kérdések, valamint a közelmúlt történelmének dokumentálása iránt érdeklődik. A londoni Művészeti Egyetemen (2010) a Rațiu Family Charitable Foundation ösztöndíjasaként diplomázott dokumentarista fotográfia és fotóriporteri szakon a migrációról szóló esszéjével. Újságírásból (2005) és szociológiából (2008) szerzett diplomát, emellett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politikai Tudományok Karán konfliktuskezelésből szerzett mesterdiplomát. Dokumentumfilmes projekteket valósított meg a Rațiu Family Charitable Foundation, a londoni Román Kulturális Intézet, az Európai Kulturális Alapítvány, az Altemus International, a VII. Fotográfiai Ügynökség és az Európai Kulturális Alapítvány támogatásával. Fotói szerepeltek a legtöbb romániai kiadványban, és a nemzetközi médiában is megjelentek. Fényképeit foglalja össze az On the Traces of Socialism in Serbia (Belgrad: Konrad Adenauer Stiftung, 2020) című kötet. A Túlélők. Tanúvallomások a romániai kommunista börtönökből (București: Editura Humanitas, 2014) című kötet szerzője. Fényképkiállításai: Túlélők. Tanúvallomások a romániai kommunista börtönökből, Oláhszentgyörgyi Összehasonlító Művészeti Múzeum (2016); Keletről nyugatra: a román diaszpóra portréja, Kolozsvári Művészeti Múzeum (2012); From East to West: A Romanian Portrait, a Román Kulturális Intézet Attic Arts ösztöndíjával megvalósított projekt (2010–2011), Román Kulturális Intézet London 24h/24h, Kolozsvári Művészeti Múzeum (2007); Good-bye, Romania!, Kolozsvári Művészeti Múzeum (2006); Europe in 2004: Democracy and Human Rights, Varsó, Lengyelország (2004). Fényképészeti (elméleti és gyakorlati) kurzusokat tart. www.raulstef.com

Cristina Pop-Tiron

Drd. Cristina Pop-Tiron

Specialista adjunktus

cristina.pop-tiron@ubbcluj.ro

 

Szakterülete az interaktív digitális művészet, az interaktív előadóművészet és az interaktív digitális művészeti produkció (művészeti installációk, interaktív performanszok).

Doktori tanulmányait a Babeș–Bolyai Tudományegyetem színház és előadóművészet szakán folytatja interaktív nézőiség és intermedialitás az interaktív digitális előadóművészetben témában.

Kutatásai a performanszművészet, a nézőiség, az interaktív műalkotások (performanszművészet és művészeti installációk) területén folynak. Művészi gyakorlata és technikai szakértelme interaktív művészeti installációk, interaktív digitális performanszművészeti alkotások és kurátori új média művészeti projektek létrehozására terjed ki. Projektjei közé tartozik a új média film- és művészeti fesztiválok szervezése is.

Szakmai publikáció: Aurora – Connecting Senses: A proposal for a representation of an interactive art installation, Nordlit journal, special volume Conceptualizing the North, co-author Signe Kjaer Jensen, in print 2020.

Művészi munkái többek között a következő nemzetközi fesztiválokon szerepeltek: HÄMEENLINNA STREET AR(T), Hämeenlinna, Finnország; European Researcher’s Night, Växjö, Svédország; Lights On Festival, Cluj Never Sleeps Festival, Kolozsvár, Románia.

Számos fesztivál, rendezvény és kiállítás megvalósításában vett részt, többek között: New Media Castle, 2019, Kolozsvár; Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál, 2016-tól folyamatosan, Kolozsvár; Binary Worlds Colliding, 2019, Kolozsvár.

 

Oktatott tantárgyak:

Mesteri

Kreatív interaktív művészeti projekt (1. szemeszter, 2019, 2020)

Kreatív képzőművészeti projekt (2. szemeszter, 2020, 2021)

Projektmenedzsment (2. szemeszter, 2020)

A produkciós menedzsment és az audiovizuális jogszabályok (semestrul 2, 2021)

Irányított szakirodalmi olvasás és szakdolgozatírás (2. szemeszter, 2020)

Tudományos etika és szakdolgozatírás (2. szemeszter, 2021)

Ioana Lascăr

IOANA LASCĂR

specialista adjunktus

ioana.lascar@ubbcluj.ro

 

Ioana Lascăr filmproducer, a deFilm (www.defilm.ro) filmgyártó cég munkatársa. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szín és Film Karán és a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett diplomát.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Doktori Iskolájának doktorandusa, disszertációjának témája a nem fikciós konvenciók és kreatív marketing a filmgyártásban.

A filmgyártás területén vesz részt különböző projektekben, azaz játékfilmeket, dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és animációkat készít olyan intézményektől kapott gyártási és fejlesztési forrásokból, mint a Román Nemzeti Filmművészeti Központ, a Román Televízió, a Europa Creativa (MEDIA, Eurimages) vagy az Európa Tanács Kulturális Alapja.

Producerként, kirendelt producerként, illetve megbízott producerként több mint 20 hazai és nemzetközi koprodukciót jegyez, mint például Cristi Iftime Marita című játékfilmje, Paul Negoescu Povestea unui pierde-vară (Egy nyári szerető története) című játékfilmje, Octav Chelaru Haine Negre (Fekete ruhák) című rövidfilmje, Serghei Chiviriga Cel mai bun client (A legjobb ügyfél) című animációs filmje és Alina Manolache Copii pierduți pe plajă (A strandon felejtett gyerekek) című dokumentumfilmje.

Filmjeit számos nemzetközi fesztiválra beválogatták (Karlovy-Vary, Locarno, San Sebastian, Varsó, Tallin Black Nights, TIFF).

Az EAVE Marketing Workshop, APostLab, CEE Animation Workshop, valamint a Transilvania Talent Lab programok alumnusa. Kétszer nyerte el a legjobb román filmes produkció díját, a 2014-es és a 2015-ös Cinemaiubit Fesztiválon.

 

Oktatott tantárgyak:

Filmes preprodukció

Filmgyártás-menedzsment

Marketing és menedzsment az audiovizuális területen

Etika és jogszabályok az audiovizuális területen

Ioana Mischie

Ioana Mischie

 

 

Ioana Mischie romániai születésű filmes (forgatókönyvíró/rendező), transzmédia művész és futurista, aki VR és egyéb innovatív koncepcióiért többszörösen díjazott.

A I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett. 2018-ban Fulbright-ösztöndíjasként a Los Angeles-i (Kalifornia) USC School of Cinematic Arts ösztöndíjasa lett, a transzmediális történetmesélést, a virtuális valóságot és a kevert valóságot kutatta doktori disszertációjának elkészítéséhez, amelyért summa cum laude minősítést kapott.

Filmprojektjei több mint 100 fesztiválon szerepeltek világszerte (Palm Springs ISFF, IFF Hamptons, IFF, Thessaloniki IFF, Beijing ISFVF). Forgatókönyveit olyan nemzetközi programokba válogatták be, mint a Berlinale Talents – Script Station, a Sundance Workshop – Capalbio vagy a Cannes International Screenwriters Pavilion. Transzdiszciplináris interaktív projekteket fejlesztett az MIT Hacking Arts, az SXSW VR Hackathon, az I_Doc, a The Steamer Salon és a Cross Video Days keretében, és 2018-ban kiválasztották a Forward Slash Story, a Columbia University művészeti rezidenciátusára.

Forgatókönyvíróként és rendezőként sikeresen együttműködött a Channel 4 csatornával az Egyesült Királyságban (két online dokumentumfilm-sorozatban, amelyek nézettsége rekordot döntött az Egyesült Királyságban). Ő írta és rendezte a 237 Years című rövidfilmet, amelyet a Legende Films – egy Oscar-díjas francia produkciós cég – készített el.

Legutóbbi rövidfilmje, a Cumulonimbus nemzetközi fesztiválokon nyert díjakat, és a legjobb rövidfilmnek járó Gopo-díjra jelölték. Ezt követően Gus Van Sant 1000 pályamű közül a Coppola Shorts verseny döntőjébe választotta.

Portfóliója virtuális valóság projekteket (The Wetland), részvételi költészeti projekteket (Idonee) és transzmediális installációkat (Texts are made by those who read them) is tartalmaz.

Számos olyan oktatási programot kezdeményezett és koordinált, amelyek arra ösztönzik a fiatal romániai rendezők és forgatókönyvírók munkáját, hogy saját filmes kézjegyüket kialakítsák, és jobban megtalálják a helyüket az iparágban. Ezek közül a hat kiadást megért MIDPOINT Intensive, a három kiadást látott Cine-ritm és a National Screenwriting Alumni Pitch említendő. Olyan fesztiválok nemzetközi előadója volt, mint cannes-i, a TIFF és a Festival of the New.

Társalapítója és megálmodója a Romániában 2012-ben indult Storyscapes nevű civil szervezetnek, amely a transzmediális történetmesélésre összpontosít. 2015 óta koordinálja a CINETic programjait. Ő dolgozta ki a központ fejlesztési stratégiáit, és kezdeményezte a 2017-es cannes-i Romanian VR Days és az LdaVi Eastern European VR Worldbuilding Hub nemzetközi programok első kiadásának megrendezését. Jelenleg az audiovizuális innovációra összpontosító saját projektjein dolgozik, és transzmédia kurzusokat tart a I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen és az BBTE-n.

A közelmúltban indult eredeti transzmediális franchise-ai közé tartozik a Government of Children és a Tangible Utopias. A világot neokreatív játszótérként képzeli el, és úgy véli, hogy a mesélők „a jövő építészei” (Buckminster Fuller).

John Appel

John Appel

Társult oktató

johannes.appel@ubbcluj.ro

 

Holland dokumentumfilmes.

1987-ben végzett a Holland Film- és Televízió AkadémiánElső okumentumfilmjét 1993-ban készítette Johnny Meijer címmel, amely egy pályája végén járó harmonikavirtuóz portréja. Az áttörést az André Hazes – She Believes in Me című filmje hozta meg számára, amely az 1999-es IDFA-n elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Joris Ivens-díjat, és nagy siker lett a holland mozikban. Az apja szerencsejáték-függőségéről szóló önéletrajzi filmje, a The Player (2009) az IDFA-n elnyerte a legjobb holland dokumentumfilmnek járó díjat. Wrong Time Wrong Place című filmje nyitotta meg a 2012-es IDFA-t.

Appel rendszeres résztvevője a Binger Doc Lab, a Filmakadémia, az IDFA és a Greenhouse Development Program mentorprogramjainak és workshopjainak. Számos film operatőreként is dolgozott.

https://www.johnappel.nl/