DOKTORI TANULMÁNYOK


A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR DOKTORI ISKOLÁJA


FILM ÉS MÉDIA DOMÉNIUM

A Film és Média doktori program célja, hogy szakembereket képezzen a film- és médiakutatás, a film- és médiaalkotás, valamint a film- és médiapedagógia  területén. Felépítésének és a csatlakozott témavezetők képesítésének köszönhetően Film és Média doktori programunk lehetővé teszi az elméleti kutatást (az ún. doctorat teoretic kontextusában), továbbá a művészi alkotási folyamatot az elméleti szempontokkal ötvöző kutatást (az ún. doctorat profesional kontextusában). Film-, fotográfia- és médiatörténeti, film-, fotográfia- és médiaelméleti, film-, fotográfia- és médiafilozófiai, avagy film- és média-antropológiai kérdések egyaránt vizsgálat alá vehetőek, a módszerek a hagyományosabb esztétikai-textuális és a komplexebb alkotási és befogadási vizsgálatokig, avagy a kortárs kultúratanulmányok* és digitális humántudományok interdiszciplináris horizontjának érvényesítéséig terjedhetnek. A művészeti alkotást az elméleti reflexiókkal ötvöző kutatási forma kiterjedhet a doméniumba foglalt audio-vizuális művészetek bármelyikére, melyeket doktori iskolánk mindenkor a diakrón és szinkrón médiaszcéna integráns részeiként gondol el.

A Film és Média doktori program a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudományos és szakmai doktori képzéseket biztosít Film és Média (Cinematografie si Media) területen. A képzés román és angol nyelven zajlik, a doktori dolgozatok román, angol és magyar nyelven is megírhatóak és megvédhetőek.

 

*pl. média és emlékezet, média és trauma, média és ökológia, média és társadalmi nem, etc.

SZÍNHÁZ ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETEK DOMÉNIUM

A színház és előadóművészeti doktori program célja, hogy szakembereket képezzen a színházkutatás és az előadó-művészettel kapcsolatos tanulmányok területén, öltözve az elméleti kutatási összetevőt és színházkritikai diskurzust a művészi alkotáson alapuló, vagyis a gyakorlat alapú kutatási komponenssel.

A teatralitásról  és performativitásról, a dramaturgiáról, valamint a romániai és egyetemes színháztudományról szóló doktori tanulmányok a színpadi alkotás különböző módszereinek, kreatív stratégiáinak és a színész/előadó, illetve a rendező művészi tevékenységével színházpedagógiáknak szentelt tanulmányokhoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a színház és előadóművészet doktori képzés olyan interdiszciplináris értelmezési perspektívákat ösztönöz, amelyekben a színháztudományi szempontok párbeszédet folytatnak a vizuális kultűra megközelítésével, és az esztétika találkozik a kulturális antropológiával.

A Színház és Film Kar Doktori Iskolája a hatályos jobszabályoknak megfelelően tudományos és szakmai doktori képzéseket biztosít a színház és előadóművészetek területén.

A doktori iskolában román nyelven zajlik a képzés, a doktori dolgozatok azonban magyar és angol nyelven is megírhatók és megvédhetők.

FELVÉTELI TUDNIVALÓK

A Színház és Film Doktori Iskola, amely 2009 óta működik a BBTE Színház és Televízió Karán, két, interdiszciplináris párbeszédet folytató szakmai-kulturális és kutatási terület doktori képzéseit foglalja magában: a Színház és előadóművészet, valamint a Film és média területét.


A Színház és előadóművészet doktori program célja, hogy szakembereket képezzen a színházi kutatás és az előadóművészetre összpontosító tanulmányok területén, arra törekedve, hogy az elméleti kutatási komponenst és a színházkritikai diskurzust ötvözze a művészi alkotáson alapuló, „a gyakorlat mint kutatás” típusú kutatási oldallal. A teatralitásról és performativitásról, a dramaturgiáról, valamint a román és egyetemes előadástudományról szóló doktori tanulmányok a színpadi alkotás különböző módszereinek, kreatív stratégiáinak és a színész/előadó, illetve a rendező művészetével kapcsolatos színházpedagógiai tanulmányokhoz társulnak. Ugyanakkor a Színház és előadóművészet doktori program olyan interdiszciplináris értelmezési perspektívákra ösztönöz, amelyekben a színháztudomány megközelítései párbeszédet folytatnak a vizuális kultúra megközelítéseivel, és az esztétika találkozik a kulturális antropológiával.

A Film és média doktori program célja, hogy lehetőséget biztosítson olyan kutatási projektek kidolgozására, amelyek az audiovizuális produkciók széles skáláját vizsgálják, beleértve a film, a televízió, a videoművészet és az internet alapú új média tanulmányozását. A kutatási program résztvevői lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányozzák az esztétika, az elmélet és a vizuális kultúra elemeit, valamint az audiovizuális produkció főbb formáiban használt kortárs technológiákat, amelyek közül a legfontosabbak a film és a televízió. A területen folytatott tanulmányok multidiszciplináris megközelítésre összpontosítanak, országos és nemzetközi produkciókkal egyaránt foglalkoznak, és nem korlátozódnak a hagyományos akadémiai kontextusokra, hanem a vizuális reprezentációs művészetek közötti kölcsönhatás új területeinek felfedezésére ösztönöznek.

A Színház- és Filmművészeti Doktori Iskola a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudományos és szakmai doktori képzéseket biztosít a színház- és előadó-művészet területén.


A Színház- és Filmművészeti Doktori Iskolában román nyelven zajlik a képzés, a doktori dolgozatok azonban magyar és angol nyelven is megírhatók és megvédhetők. 

A DOKTORI ISKOLA WEBLAPJA EZEN A LINKEN ÉRHETŐ EL


DOKTORI ISKOLA FELVÉTELI RENDJE

Online doktori felvételi


A készenléti/szükségállapot és a személyes oktatási tevékenység felfüggesztésének ideje alatt a doktori képzésre való felvétel online történhet a 47/2021 számú egyetemi szenátusi határozat és az itt leírt online jelentkezési és felvételi eljárás szerint.  A személyes tanítási tevékenységek felfüggesztésének meghosszabbítása miatt a jelentkezés és a felvételi feltételek a  jóváhagyott felvételi módszertan mellékletében leírtak szerint online lesznek. 

FONTOS INFORMÁCIÓK

A doktori felvételi menetrendje a 2024-es vizsgaidőszakokban

A doktori felvételi 1. ülésszakja (a doktori iskolák kérésére):

Felvételi naptár 2024-re – Románia, az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai részére:

 • július .a jelentkezők beiratkozása az egyes doktori iskolák felvételi versenyére

 • július .a felvételi vizsgák lebonyolítása*

 • július .: az elfoglalt helyek megerősítése

 • szeptember .: a felvételt nyert hallgatók nyilvántartásba vétele

A doktori felvételi 2. ülésszakja:

 • szeptember …–…: a jelentkezők beiratkozása az egyes doktori iskolák felvételi versenyére

 • szeptember …–…: a felvételi vizsgák lebonyolítása*

 • szeptember …–…: az elfoglalt helyek megerősítése

 • október …: a felvételt nyert hallgatók nyilvántartásba vétele

2024-es felvételi naptár – nem EU-s külföldi állampolgárok (az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen és a Svájci Államszövetségen kívüli országok állampolgárai) részére

 • április… – június …: a Tanulmányokra való felvételi levélért benyújtandó jelentkezési dossziék benyújtási időszaka

 • szeptember …–….: a jelentkezők beiratkozása a felvételi versenyre

 • szeptember …–…: a felvételi vizsgák lebonyolítása*

 • szeptember …–…: az elfoglalt helyek megerősítése

 • október …: a felvételt nyert hallgatók nyilvántartásba vétele

A külföldön tanult jelöltek esetében a diplomájukat az Doktori Tanulmányok Intézete továbbítja az Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztériumnak és az egyetemi diplomák honosításával foglalkozó intézmény (CNRED) a tanulmányok egyenértékűségéről/elismeréséről szóló tanúsítvány megszerzése érdekében. A dokumentumoknak Doktori Tanulmányok Intézetéhez történő benyújtásának határideje 2024. július.

 * A versenyvizsgák után minden doktori iskola köteles kihirdetni a felvételi eredményeket, hogy tiszteletben tartsa az óváshoz való jogot. Az írásbeli vizsgák esetében az esetleges óvásokat az eredmények kifüggesztését követő 1 munkanapon belül kell benyújtani ahhoz a doktori iskolához, amelyhez a jelölt témavezetője tartozik, és az eredményeket a fellebbezés benyújtásának határidejét követő 2 munkanapon belül közlik.


A 2024-es felvételi vizsgák menetrendje

A BEIRATKOZÁSOK RENDJE

A 2024-es felvételi időszakokban az online regisztráció a platformon csak a naptárban említett időszakokban lehetséges.

A (román és roma etnikumú) jelentkezők jelentkezésének benyújtása/továbbítása a doktori felvételi versenyre a készenléti állapotban online, a BBTE felvételi platformján történik. Ha a személyes oktatási tevékenységet nem függesztették fel, a regisztráció a doktori iskolák titkárságán történik, az általuk meghatározott fizikai helyszínen.

Fontos! A doktori beiratkozás online platformja: https://admitere2021.ubbcluj.ro.  Kérjük a jelentkezőket, hogy a szükséges adatokat helyesen töltsék ki, a két dokumentumot PDF formátumban készítsék el, nyomtassák ki, és írják alá, mivel ezek a dokumentumok a doktori felvételi eljárásra való jelentkezési dokumentáció szerves részét képezik. A jelentkezési lap elektronikus kitöltése és a generált jelentkezési lap benyújtása KÖTELEZŐ lépés a doktori felvételhez!

A doktori felvételi eljárás magában foglalja a (fizikai) jelentkezési dokumentációnak a doktori iskolához történő benyújtását/továbbítását is, kivéve a készenléti/szükségállapot feltételei mellett lebonyolított felvételit. Az iratcsomó teljes kell legyen. Az online előregisztrációs platform nem elegendő a doktori felvételire való beiratkozáshoz.

Az IOSUD (Doktori Programot Szervező Intézmények) – BBTE doktori iskolák titkárságainak listája ITT található.

A roma etnikum pályázók beiratkozási dossziéjának tartalmaznia kell az itt felsorolt valamennyi dokumentumot.


A KÜLFÖLDI OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FIGYELMÉBE!

A romániai, valamint az Európai Unióból, az Európai Gazdasági Térségből és az Európai Közösségből érkező jelöltek tanulmányainak elismerésére vonatkozó dossziék Nemzeti Oktatási Minisztériumnak és az egyetemi diplomák honosításával foglalkozó intézménynek (CNRED) történő elküldése érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a dossziékat 2024. július ….-ig kell benyújtani a BBTE Doktori Tanulmányok Intézetéhez (ISD). Kapcsolattartó személy Doktori Tanulmányok Intézeténél: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro).

BEIRATKOZÁSI DÍJAK

 • Románia, az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

 • Más országok állampolgárai számára

A doktori felvételi eljárás díja (3o RON), amely a feldolgozási díjból és a jelentkezési díjból áll (2oo RON), a következőképpen fizetendő:

 1. bármely postahivatalban, fizetési utalvánnyal, a Nemzeti Bank Kolozsvári Kincstáránál (Banca Naţională Trezoreria Cluj) nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlára;

 2. az egyetem pénztáránál, I.C. Brătianu utca 14. sz., hétfőtől péntekig: 10-től 14 óráig (szombaton és vasárnap zárva);

 3. átutalási megbízással, bármelyik bankban, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek (Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) a Nemzeti Bank Kolozsvári Kincstáránál (Banca Naţională Trezoreria Cluj) nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlára. A BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtán fel kell tüntetni a jelölt nevét és a következő szöveget: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …” („Feldolgozási díj és doktori felvételi díj, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, … Kar”). A nyugtát a Doktori Iskolához benyújtott jelentkezési laphoz kell csatolni. A doktori felvételire való jelentkezéshez szükséges dokumentumokat tartalmazó dossziékat a doktori iskolák titkárságaihoz kell benyújtani a kifüggesztett ütemterv szerint. FONTOS! A Nemzeti Oktatási Minisztérium 2017. 07. 13-i 4369. sz., a 2017/2018-as tanévre történő felvételre vonatkozó rendelete szerint a román állam által felajánlott ösztöndíjakra jelentkezők (a külföldön élő románok és a kétoldalú együttműködési dokumentumok, valamint a román állam egyoldalú ajánlatai, a Külügyminisztérium, az Üzleti Környezet, a Kereskedelem és a Vállalkozások Minisztériuma és az Oktatási Minisztérium ajánlatai alapján javasolt külföldi állampolgárok) mentesülnek a jelentkezés, az ügyirat feldolgozása, a regisztráció, a román nyelvvizsga, a PhD felvételi vizsga és a speciális alkalmassági tesztek díjának megfizetése alól.


Megjegyzés:

A felvételi eredményeinek érvényesítését a Doktori Iskola Tanácsa (CSD) és a Doktori Egyetemi Tanulmányok Tanácsa (CSUD) végzi.


WEBOLDAL