Multimédia: hang és vágás

 

MULTIMÉDIA: HANG ÉS VÁGÁS


A multimédia: hang és vágás szakirány speciális képzést nyújt a film- és televíziós gyártás és utómunka területén, a hangrögzítés és -feldolgozás, illetve a képfeldolgozó szoftverek ismeretein és készségein keresztül, speciális vágó-, színező- és grafikai szoftverek használatával. A területen a készségek elsajátítása a technikai fogalmak megismerésére, valamint a kreativitás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt a hang-kép kapcsolat használatában. A multimédiás produkciók, videoinstallációk, animációk és más hibrid műfajok részei a szakirányhoz tartozó szerzői produkcióknak.

 

A Filmművészet, fotóművészet, média szak az elméleti kurzusokat számos gyakorlati műhellyel ötvözi, így a hallgatók komplex szakmai képesítést szerezhetnek a film-, televízió- és médiaprodukció területén. Az első évfolyam általános elméleti és gyakorlati képzésének elvégzése után a hallgatóknak lehetőségük van a négy szakirány (Filmes és televíziós kép; Film- és televíziós rendezés; Multimédia: hang és vágás; Audiovizuális kommunikáció: forgatókönyvírás, reklám, média) egyikét választani, a film, fényképezés és média szakirányokra vonatkozó elosztási szabályok szerint.  Mindegyik szakiránynak vannak sajátos célkitűzésekkel rendelkező tárgyai, de vannak közös alaptárgyak is. A gyakorlati, művészeti és interdiszciplináris készségek, például a csapatmunka elsajátítása több szaktantárgy közös témáinak tanulmányozásával valósul meg, amit a képzés ezen szakasza fő céljának tekintünk. Így minden hallgatónak, függetlenül a választott szakiránytól, lehetősége lesz több médiaműfajjal is megismerkedni, összetettségük sorrendjében.  A szakunkon végzettek érdeklődési körébe tartoznak a következő területek:

  • televíziós produkciók: dokumentumfilmek, hírek, hírműsorok, talk show-k, tévéjátékok és egyéb televíziós műsorok;
  • moziforgalmazásra szánt produkciók: játékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek;
  • multimédiás produkciók: zenei videó, kísérleti film, reklámfilm, videoinstalláció és más hibrid műfajok.

A megbeszélések interaktív jellege, valamint az innováció és a kreativitás, amellyel az elméleti fogalmakat és a filmes gyakorlatokat megközelítik, az elmélet és a gyakorlat harmonikus kombinációjává teszik ezt a szakot egy olyan művészeti területen, amely intenzív követelményeket támaszt a hallgatók potenciáljával, felhalmozott tudásával és motivációjával szemben

KARRIERKONSTRUKCIÓ

AZ OKLEVÉLMELLÉKLETTEL KÍNÁLT FOGLALKOZÁSI LEHETŐSÉGEK:

Film- és videoszerkesztő, hangmérnök

Egyéb releváns foglalkozások:

Animációs film animátor, audiovizuális producer, műsorrendező