Alapképzés: Filmművészet, fotóművészet, média szak

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

 

Magyar Film és Média Intézet Alapképzés (BA)

Szak: Filmművészet, fotóművészet, média (3 év)

Szakosodási lehetőségek:

 • Film és tévés rendezés
 • Film és tévéoperatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

Felvételi vizsga:

Első szakasz: írásbeli vizsga. Filmelemzés az előzőleg megadott könyvészet és filmográfia alapján. A végső jegy 30%-át teszi ki.

 

Az első szakasz értékelési kritériumai

 • A jelölt helyesen nevezi meg az elemzett mű szerzőjét, címét és a film műfaját;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

Második szakasz: A jelentkező portfóliójának bemutatása, illetve gyakorlati készségeinek ellenőrzése:

 

Első forduló: A jelölt a portfólió tartalmát a szóbeli vizsga keretében ismerteti.

A jelölt a kizárólag saját alkotásaiból álló portfólióját a kar által kijelölt online felületre feltölti.  A beküldött munkák tanúsítják a film és média területén szükséges képességek meglétét. A beiratkozás akkor tekinthető véglegesnek, ha a portfólió ellenőrzésére kijelölt személyzet jóváhagyta azt. 

 

 

Ebben a vizsgaszakaszban a jelölt a portfólió tartalmát a szóbeli vizsga keretében ismerteti.

A portfólió tartalmát képezheti:

egy minimum 2-, maximum 3 perces audiovizuális alkotás HD formátumban,

vagy

egy minimum 6-, maximum 10 fényképből álló fotósorozat, egy a jelölt által szabadon választott téma alapján (jpg. formátumban, min. 1280×720 pixel felbontásban).

 

Értékelési kritériumok:

 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A jelölt képes a portfólióban szereplő audiovizuális alkotások fogalmi szintű magyarázatára;
 • A jelölt képes saját munkáját a kortárs film és média kontextusában bemutatni;

 

Második forduló: A jelöltek a vizsgabizottság által meghirdetett téma alapján gyakorlati vizsgán vesznek részt.

 

Értékelési kritériumok:

 • Egy alkotássorozat elkészítése, amely a jelölt a film és TV kép területén szükséges készségeit hivatott bizonyítani.
 • A kijelölt tematikát a vizsgázó kreatívan dolgozza fel.
 • A jelölt meg tudja indokolni az alkotás létrehozásában hozott alkotói döntéseit.

A MÁSODIK SZAKASZ ÉRTÉKELÉSE:  A második szakasz értékelése a két fordulóban szerzett jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve). A második szakasz végső jegye 70%-át képezi a teljes felvételi vizsga végső jegyének.

A második szakaszban (első és második forduló) szerzett jegy nem fellebbezhető.

A FELVÉTELI VIZSGA VÉGSŐ JEGYÉT az első és második szakaszban szerzett jegyek átlaga adja (kerekítés nélkül).

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal illetve egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • A második szakasz jegye (gyakorlati készségfelmérő feladat és a portfólió bemutatása),
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik.

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez az 5-ös (ötös) átmenő jegyet szükséges megszerezni.

Az évfolyam elindításához legkevesebb 3 fő sikeres felvétele szükséges.

 

A beiratkozás során kifizetett felvételi díj a FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA program Film és TV kép szakosodásra lehetővé teszi a díjmentes felvételi lehetőségét, a további két szakosodásra (Film- és tévérendezés, valamint Multimédia: hangszerkesztés-vágás).

 

Az a személy, aki több szakosodásra kíván jelentkezni, mindegyikre külön jelentkezési dossziét kell feltöltenie, és mindegyikre be kell fizetnie a jelentkezési díjat.

 

MEGJEGYZÉS: A kapott eredményekkel kapcsolatos esetleges fellebbezéseket a jegyek közlésétől/kifüggesztésétől számított 24 órán belül, a Kar titkárságára vagy e-mailben, szkennelt formában, a kari titkárság intézményi címére szükséges eljuttatni. (A fellebbezés határidejét az eredmények kihírdetését tartalmazó üzenet beérkezési időpontjához kell viszonyítani.) A fellebbezéseket a benyújtási időszak végétől számított 48 órán belül bírálja el a fellebbezések elbírálásáért felelős bizottság. A munkát minden bizottsági tag újraértékeli, a bizottság elnöke vagy az intézet igazgatója konzultálást rendelhet el további egy-két szaktanárral. Az újraértékelés eredményeit a bizottság elnöke, tagjai és titkára által aláírt jegyzőkönyv fogja tartalmazni. A fellebbezés eredményét akkor veszik figyelembe, ha az első pontszám és az újraértékelés után kapott pontszám közötti különbség 0,5 pontnál nagyobb. A szervezési eljárás kifogásolása esetén a dékán állapítja meg, hogy a felvételi vizsgára vonatkozó szabályzatot betartották-e.

 

Az ajánlott filmográfia, könyvészet és felvételi naptár a FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA program minden szakosodására (Film és tévérendezés; Film és TV kép; Multimédia: hangszerkesztés-vágás) egyaránt érvényes:

 

Filmográfia:

 1. Moartea domnului Lăzărescu (rendezte: Cristi Puiu, 2005)
 2. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendezte: Cristian Mungiu, 2007)
 3. Pulp Fiction (rendezte: Quentin Tarantino, 1994)
 4. American History X (rendezte: Tony Kaye, 1998)
 5. L’Eclisse (rendezte: Michalengalo Antonioni, 1962)
 6. The Shawshank Redemption (rendezte: Frank Darabont, 1994)
 7. Otto e mezzo (rendezte: Federico Fellini, 1964)
 8. Parasite (rendezte: Bong Joon Ho, 2019)
 9. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendezte: Reisz Gábor, 2014)
 10. Kontroll (rendezte: Antal Nimród, 2003)

 

Ajánlott könyvészet:

 1. CAROLL, Henry: Ezt a könyvet kell elolvasnod, ha jó fotókat akarsz készíteni. Budapest, Scolar Kiadó, 2020.
 2. SZILÁGYI Gábor, A fotóművészet története, Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982.
 3. SZABÓ Gábor, Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film?, Budapest: Ab Ovo kiadó, 2002.
 4. BEKE László, Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010.
 5. KOVÁCS András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest: Palatinus, 2009.

 

MEGJEGYZÉS: A Magyar Film és Média Intézet fotóversenyének győztese a felvételi második szakaszának első fordulóját (a felvételiző portfóliójának bemutatása és értékelése) 10-es osztályzattal válthatja ki. Ehhez a jelentkezéskor a nyertes oklevél másolatát be kell nyújtania.

 

Felvételi naptár a FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA program minden szakosodására

(Film és Tv rendezés; Film és TV kép; Multimédia: hangszerkesztés-vágás)

2024 július

 

Július 1518.: Felvételi beiratkozás (14 óráig)

Július 20.: A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 22.: Első vizsgaforduló

Július 2325.: Második vizsgaforduló*

Július 26.: Előzetes eredmények kifüggesztése

Július 26.:  Fellebbezések benyújtása (a titkárság email címén: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro)

Július 27.: A fellebbezések elbírálása

Július 28.: Az eredmények kifüggesztése

 

Július 29.: A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására

Július 31.: A végleges listák kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján).

*A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra.

 

Felvételi naptár a FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA program minden szakosodására

(Film és tévérendezés; Film és TV kép; Multimédia: hangszerkesztés-vágás)

2024 szeptember

 

Szeptember 46.: Felvételi beiratkozás (14 óráig)

Szeptember 7.: A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 9.: Első vizsgaforduló

Szeptember 10.: Második vizsgaforduló

Szeptember 11.: Előzetes eredmények kifüggesztése és a fellebbezések benyújtása (a titkárság email címén: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro)

Szeptember 12.: A fellebezések elbírálása utáni eredmények kifüggesztése. Az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalása a sikeresen felvételizett diákok esetében.

Szeptember 13.: A végleges listák kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján).

 

 Kapcsolat: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro


A beiratkozás ONLINE történik a mellékelt linken: https://admitere.ubbcluj.ro/#no-back-button

 

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva
 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldala) EREDETIBEN
 • Születési anyakönyvi kivonat EREDETIBEN
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK FILM- ÉS TÉVÉRENDEZÉS

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK FILM ÉS TV KÉP

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK MULTIMÉDIA: HANGSZERKESZTÉS-VÁGÁS

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

SZÁLLÁS A FELVÉTELI IDEJÉRE

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Érettségi oklevél/bizonyítvány és annak törzslapja (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldal)
 • Születési anyakönyvi kivonat (az eredeti dokumentum mindkét oldala szkennelve)
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében). Az új típusú elektronikus személyigazolvány mindkét oldala
 • Tipizált orvosi igazolás (min. 1. hónapig érvényes a beiratkozás pillanatában)
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok, abban az esetben, ha a befizetés nem online  a felvételi iratkozás felületén történik.
 • (Magyarországon vagy az EU területén szerzett érettségi diploma esetében) A érettségi diploma elismeréséről szoló igazolvány (CNRED intézménye)/ vagy iktatószám a Babeș-Bolyai Tudományegyetem intézményétől (CCI-Nemzetközi Kapcsolatok Központja) mely igazolja az elismerési folyamat bejegyzését.Magyarországon érettségizett/vagy alapképzéssel rendelkező jelentkezők számára az oklevél honosítás elindítása INFÓK ITT
 • A magyarországi érettségi diploma jegyeinek honosítása a romániai oktatási rendszernek megfelelően (elisabeta.kozma@ubbcluj.ro)

 

Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dosszié elkészítésekor fizethető online)

eljárási díj: 3o lej

beiratkozás és felvételi díj az  I. és II. fordulóra összesen: 3oo lej

A befizetett díjakat nem térítjük vissza!

(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)


TANDÍJAK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

Mesterképzés (MA) - Rövidfilmes mesteri program

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

Magyar Film és Média Intézet

Szak: Rövidfilmes mesteri program (MA)

 

A szakirányú képzés leírása:

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a rövidfilm- készítés iránt, és van alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalata.

 

A két éves, azaz négy szemeszteres tanulmányi időszak alatt a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a játékfilm- készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

 

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni rövidfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

Júliusi felvételi időbeosztása:

Július 15. – 18. Felvételi beiratkozás

Július 20. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Július 26. Vizsga interjú 

Július 28. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Július 30. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig)

Július 31. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

 

Szeptemberi felvételi időbeosztása:

Szeptember 4. – 6. Felvételi beiratkozás

Szeptember 7. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (a kar hirdetőtábláján/honlapján)

Szeptember 9. Vizsga interjú

Szeptember 11. Előzetes eredmények kifüggesztése és fellebbezések benyújtása (a kar hirdetőtábláján/honlapján: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro)

Szeptember 12. A felvételt nyert jelentkezők visszaigazolása az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (10:00 – 14.00 óráig

Szeptember 13. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján/hirdetőtáblán)

 

Kapcsolat: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă)
 • Államvizsga/licenc oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diplomă)
 • Születési anyakönyvi kivonat (az eredeti dokumentum mindkét oldala szkennelve)
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében). Az új típusú elektronikus személyigazolvány mindkét oldala.
 • A felvételin bemutatásra kerülő kutatási terv/esszé.
 • Nyelvvizsgát igazoló dokumentum. A nyelvvizsga-bizonyítványhoz szükséges nyelvvizsga szervezői: Centrul Alpha – str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca. További információk: 0264434164, e-mail: alpha.ubbcluj@gmail.com.Centrul Lingua – str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 110, Cluj-Napoca. További információk: 0754863740, e-mail: centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro.
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok abban az esetben, ha a befizetés nem online, a beiratkozással egyidőben történik.

Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dosszié elkészítésekor online fizethető)

 • eljárási díj: 3o lej
 • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej
 • A befizetett díjakat nem térítjük vissza!(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)

TANDÍJAK

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – Rövidfilm művészete

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGA

NYELVVIZSGÁK ELISMERÉSE

BEISKOLÁZÁSI HELYEK MESTERI SZEPTEMBER

SZÁLLÁS A FELVÉTELI IDEJÉRE