Ösztöndíjak

ÉRDEM, KIVÁLÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

ÖSZTÖNDÍJ VÉGLEGES EREDMÉNYEK

A BBTE FORRÁSAIBÓL FINANSZÍROZOTT ÖSZTÖNDÍJAK

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK EREDMÉNYEK

KULTURÁLIS MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK SORREND

ÖSZTÖNDÍJ EREDMÉNYEK

ÖSZTÖNDÍJMELLÉKLET A SZABÁLYZATHOZ 

BENYÚJTOTT ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNYEK

ÁTLAGOK RANGOSORLÁSA(MAGYAR VONAL)

10-ES ÁTLAGOK ÚJRA RANGSOROLÁSA

10-es ÁTLAGOK RANGSOROLÁSA

ÁTLAGOK ALAPKÉPZÉS I. FÉLÉV

ÁTLAGOK MAGISZTERI I. FÉLÉV

 

A BBTE hallgatói több típusú ösztöndíjat igényelhetnek. Az ösztöndíjak elsősorban a pályázási kritériumokban különböznek, de az odaitélt összegekben is.

Az Ösztöndíjszabályzat az alábbi kategóriákat különbözteti meg:

 

 

ÉRDEMÖSZTÖNDÍJ


Egyszerre egy szemeszterre érvényes, hat hónapig folyosítják 700 lej/hó értékben

Az előző félévi vizsgaidőszakban elért jegyek átlagainak csökkenő sorrendje szerint. Az ösztöndíj megpályázásának előfeltétele a 8,50-es tanulmányi átlag.

A kérés (ITT LETÖLTHETŐ)  benyújtásának határideje: 27.02.2023 (08:00 órától) – 17.03.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ


Az első tanulmányi év második szemeszterétől kezdődően érvényes, hat hónapig folyósítják 1000 ron/hónap értékben

Az átlagok csökkenő sorrendje szerint itélik oda, az elöző szemeszter átlagainak figyelembevételével.

Az ösztöndíjakat egy kérés leadásával lehet igényelni online legkésőbb 15 munkanapra a tanév/szemeszter kezdetétől számolva

A kérés (ITT LETÖLTHETŐ) benyújtásának határideje: 27.02.2023 (08:00 órától) – 17.03.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

Az érdem és kiválósági ösztöndíjakat külön itélik oda(nem társíthatóak) ugyanis azonos kategóriában tartoznak. Ezért elegendő egy kérés és a hozzá kapcsolodó nyilatkozat leadása.

Az érdem vagy a tanulmányi ösztöndíjak számát a kar ösztöndíj költségvetésével egyenesen arányosan számítják. Az ösztöndíjköltségvetés leosztását minden évben meghirdetik a kar honlapján.

 

 

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ


Társítható érdemösztöndíjakkal és kiválósági ösztöndíjakkal, viszont szükséges egy külön dosszié leadása

Állandó jellegel itélik oda az alább felsorolt esetekben:

 • Árván maradt hallgatók esetében, illetve azok akiket a gyerekvédelmi hatóság áthelyezett
 • Krónikus betegségben szenvedőknek
 • Olyan hallgatóknak akik kisebb keresetű családok tagjai.

Meghatározott ideig itélik oda:

 • Ruhanemű és lábbeli támogatás
 • Szűlési segély
 • Haláleset

A dossziét aszerint állítod össze, hogy melyik kategóriában tartozol. A szükséges dokumentumok  az Ösztöndíjszabályzat 15-22 oldalig terjedő rész segít: Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

A szociális és orvosi segély dosszié tartalmának szkennelt változatát fel kell tölteni az ösztöndíj platformra.

A kérések benyújtásának határideje: 27.02.2023 (08:00 órától) – 17.03.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

 https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT 2022-2023

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ TIPIZÁLT KÉRVÉNY

ÖSZTÖNDÍJ NYILATKOZAT TIPIZÁLT KÉRVÉNY

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNY TÍPUSNYOMTATVÁNY

ÖSZTÖNDÍJNAPTÁR  II. SZEMESZTER

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

Speciális ösztöndíjak

 • Speciális ösztöndíjak (kulturális-művészeti, illetve tudományos tevékenységért)
 • 12 hónapig jutattják az alapképzés második évétől, illetve a magiszteri első évétől.
 • Társítható más ösztöndíjakkal, mint az érdem, tanulmányi vagy a szociális ösztöndíj, viszont a pályázat menete eltérő.

 

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT JÁRÓ SPECIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ


Alapképzésen (másodévtől kezdődően) és magiszterin tanuló hallgatók (első évtől kezdődően) pályázhatják meg, de tanulmányi szinten csak egyszeri alkalommal;
egy szemeszterre itélik oda, 1100 lej/hó értékben;
társítható más ösztöndíjakkal (teljesítmény-, érdem- vagy szociális ösztöndíjjal), de másképpen, egyetemi szinten szervezett pályázat útján ítélik oda.

A kulturális tevékenységért és speciális ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit.

A kérések benyújtásának határideje: 27.02.2023 (08:00 órától) – 17.03.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

Az ösztöndíjpályázaton való részvételhez egy pályázati dossziét kell összeállítani, amely az alábbi formai követelményeket tartalmazza:

-az általad javasolt kulturális-művészeti projekt leírását, amely kulturális vagy művészeti alkotásnak készül (a leírást román nyelven kell megfogalmazni);
-a kulturális-művészeti projekt vezető tanárának ajánlója;
-önéletrajzod, amely tartalmazza a korábbi kulturális-művészeti alkotótevékenységre vonatkozó releváns információkat;
-a különféle kulturális-művészeti pályázatokon, rendezvényeken vagy fesztiválokon elért eredményeket igazoló dokumentumok másolatát.

 

Bővebb információkat a pályázat menetéről az Ösztöndíjszabályzat 6. számú mellékletében találsz.

 

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT 2022-2023

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK ODAITÉLÉSÉNEK SZABÁLYZATA 6. MELLÉKLET(RO)

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ TIPIZÁLT KÉRVÉNY

ÖSZTÖNDÍJNAPTÁR II. SZEMESZTER

SPECIÁLIS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

Speciális ösztöndíjak

 • Speciális ösztöndíjak (kulturális-művészeti, illetve tudományos tevékenységért)
 • 12 hónapig jutattják az alapképzés második évétől, illetve a mesteri képzés első évétől.
 • Társítható más ösztöndíjakkal, mint az érdem, tanulmányi vagy a szociális ösztöndíj, viszont a pályázat menete eltérő.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT ODAITÉLT ÖSZTÖNDÍJ


 • 1100 lej értékű/12 hónapig juttatják.
 • Versenyvizsga alapján itélik oda. A tudományos ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit. A speciális ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat a mellékelt linken olvashatod: ITT.

Másodévtől pályázhatsz speciális ösztöndíjra is, ha minden vizsgádat letetted, vagyis, ha az előbbi szesszióban minimum 30 tanulmányi kreditet szereztél. Részletes információt a hivatalos ösztöndíjszabályzatban lehet olvasni román nyelven: Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți.

 https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

 

A tudományos tevékenységért járó speciális ösztöndíjakat olyan hallgatóknak itélik oda, akik kiválóan eredményes tudományos kutatási tevékenységet folytatnak.

Ki pályázhatja meg? alapképzésben részt vevő hallgatók (a második évtől kezdődően) és magiszteris hallgatók (az első évtől kezdődően) pályázhatnak, de tanulmányi szintenként csak egyszeri alkalommal;
egy szemeszterre érvényes, és 1100 lej/hó értékű; társítható más ösztöndíjakkal (teljesítmény-, érdem- vagy szociális ösztöndíj), viszont egyetemi szinten szervezett pályázat kereteiben ítélik oda.

 

Az ösztöndíjpályázaton való részvételhez egy pályázati dokumentációt kell készíteni, amely a következő formai követelményeket tartalmazza:

-egy aláírt ösztöndíjpályázatot (1. melléklet);
-a kutatási projekt leírását (2. melléklet);
-a kutatási projekt tudományos koordinátorának ajánlóját, illetve a hallgató irányítását vállaló nyilatkozatot az ösztöndíj elnyerése esetén;
-a publikált tanulmányok és tudományos közlemények beküldése teljes terjedelmükben, elektronikus formátumban.

 

A pályázat anyagát a mellékelt ösztöndíjplatformon keresztül kell beküldeni: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

A pályázatok beérkezését követően nyílvános védést szerveznek az alábbi naptár szerint:

 

A versenypályázat naptára:

 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE (ANEXA 1) ȘI MODEL ANEXA 2

ANEXA 5, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (2022-2023)

INFORMATION REGARDING SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY, 2022-2023

APPLICATION FORM, 2022-2023

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE AL INSTITULUI STAR-UBB

ANEXA5_HS67-2021_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2021-2022(EN)

HS_8320_privind regulamentul de funcționare și org. al I. Star UBB

Model application form (EN)

Model cerere bursă specială

Calendarul de acordare a burselor speciale