Ösztöndíjak

2023-2024 MÁSODIK FÉLÉV ÖSZTÖNDÍJAK


A beérkezett fellebbezések figyelembevételével az ösztöndíjbizottság pontosításokat eszközölt a ösztöndíjak sorrendjén.

Az ösztöndíjak végleges leosztása a két különálló doménium, a hallgatók számának és a tanulmányi szintek  figyelembe vételével történt meg.

A korábban meghirdetett elosztást ezért módosítások érték.


SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAZOTTAK BBTE FINANSZIROZÁSBÓL 2023-2024, II. SZEMESZTER

BBTE FINANSZIROZÁSBAN NEM RÉSZESÜLŐ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNYEZŐK 2023-2024, II SZEMESZTER

VÉGLEGES EREDMÉNYEK SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

VÉGLEGES EREDMÉNYEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK 

ÖSZTÖNDÍJSZÁMÍTÁS A SZABÁLYZATBÓL

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA JELÖLÉSEK

ÖSZTÖNDÍJRA JELÖLÉSEK

10.-es MÉDIÁVAL RENDELKEZŐ ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMEZŐK

MÉDIÁK AZ ÖSZTÖNDÍJSZÁMÍTÁSHOZ II. FÉLÉV 2023-2024


ÖSZTÖNDÍJNAPTÁR II. FÉLÉV 2023-2024

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT II FÉLÉV 2023-2024

ÖSZTÖNDÍJTÁJÉKOZTATÓ II. SZEMESZTER

ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNY ŰRLAP (FIGYELEM, MINDKÉT DOKUMENTUMOT FEL KELL TÖLTENI)


 Szociális ösztöndíjat igénylők figyelmébe

 • A nyilatkozatban (8.-as melléklet) kért jövedelembevallásról több információt a szabályzatban olvasható.
 • A családtagok átlagjövedelmének számitásához szükséges jövedelemtípusokról a szabályzat 2o. as pontjánál található

A szociális ösztöndíjat igénylők ki kell töltsék a személyes adatok feldolgozását érintő beleegyezést (acord prelucrare date personale). Ez azért szükséges, hogy az ösztöndíjadás feltételeinek meglétét lehessen felülvizsgálni. Úgy a hallgató mind a családtagok ki kell töltsenek külön ilyen beleegyezést. 

A szociális ösztöndíj igénylésére leadott dossziék a hallgató által beküldött formában kerülnek feldolgozásra. Nem elutasítható a dosszié számozott felvétele. A dossziék utólagos kiegészítése, kizárólag akkor lehetséges, ha az Ösztöndíjbizottság ezt külön számonkéri és az erre kiszabott leadási határidőn belül tehető meg.


Az ösztöndíjkérelem leadása az [ ITT ] mellékelt platformon tehető meg

MI SZÜKSÉGES A DOSSZIÉ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ?

A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-ra kizárólag online lehet kérvényt leadni a mellékelt platformon: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ 26.02.2024 (8:00) – 15.03.2024 (16:oo)

A SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI ESETEKÉRT járó ösztöndíj dossziét egy összesített dokumentum formájában beszkennelve kell feltölteni 26.02.2024 (8:00) – 15.03.2024 (16:oo) között a mellékelt platformra: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.


BÁRMILYEN TÍPUSÚ ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNY BENYÚJTÁSAKOR KÖTELEZŐ CSATOLNI A 9.-ES SZÁMÚ NYILATKOZATOT MELYBEN A HALLGATÓ VÁLLALJA A DOSSZIÉ TARTALMÁNAK HITELESSÉGÉT. 


ÖSZTÖNDÍJKÉRVÉNY ŰRLAP (FIGYELEM, MINDKÉT DOKUMENTUMOT FEL KELL TÖLTENI)

ANEXA 7 | SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRVÉNY

ANEXA 8 | NETTÓ JÖVEDELEM NYILATKOZAT

ANEXA 9 | ELEKTRONIKUS ÚTON BEKÜLDÖTT ADATOK HELYESSÉGÉT MEGERŐSÍTŐ NYILATKOZAT 

ANEXA 10 | LEADOTT ADATOK HITELESSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE 

ANEXA 11 | EGÉSZSÉGÜGYI OKOKBÓL KÉRELMEZETT ÖSZTÖNDÍJ HELYESSÉGÉT MEGERŐSÍTŐ NYILATKOZAT

ANEXA 12 | SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSA – HALLGATÓ

ANEXA 13 | SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSA – CSALÁDTAG


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÖSZTÖNDÍJ PLATFORM 


TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

A BBTE hallgatói több típusú ösztöndíjat igényelhetnek. Az ösztöndíjak elsősorban a pályázási kritériumokban különböznek, de az odaitélt összegekben is.

Az Ösztöndíjszabályzat az alábbi kategóriákat különbözteti meg:


ÉRDEM ÖSZTÖNDÍJ

Egyszerre egy szemeszterre érvényes, hat hónapig folyosítják 700 lej/hó értékben

Az előző félévi vizsgaidőszakban elért jegyek átlagainak csökkenő sorrendje szerint. Az ösztöndíj megpályázásának előfeltétele a 8,50-es tanulmányi átlag.

A kérés (ITT LETÖLTHETŐ)  benyújtásának határideje: 02.10.2023 (08:00 órától) – 20.10.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/


TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Az első tanulmányi év második szemeszterétől kezdődően érvényes, hat hónapig folyósítják 1000 ron/hónap értékben

Az átlagok csökkenő sorrendje szerint itélik oda, az elöző szemeszter átlagainak figyelembevételével.

Az ösztöndíjakat egy kérés leadásával lehet igényelni online legkésőbb 15 munkanapra a tanév/szemeszter kezdetétől számolva

A kérés (ITT LETÖLTHETŐ) benyújtásának határideje: 02.10.2023 (08:00 órától) – 20.10.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

Az érdem és kiválósági ösztöndíjakat külön itélik oda(nem társíthatóak) ugyanis azonos kategóriában tartoznak. Ezért elegendő egy kérés és a hozzá kapcsolodó nyilatkozat leadása.

Az érdem vagy a tanulmányi ösztöndíjak számát a kar ösztöndíj költségvetésével egyenesen arányosan számítják. Az ösztöndíjköltségvetés leosztását minden évben meghirdetik a kar honlapján.


SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Társítható érdemösztöndíjakkal és kiválósági ösztöndíjakkal, viszont szükséges egy külön dosszié leadása

Állandó jellegel itélik oda az alább felsorolt esetekben:

 • Árván maradt hallgatók esetében, illetve azok akiket a gyerekvédelmi hatóság áthelyezett
 • Krónikus betegségben szenvedőknek
 • Olyan hallgatóknak akik kisebb keresetű családok tagjai.

Meghatározott ideig itélik oda:

 • Ruhanemű és lábbeli támogatás
 • Szűlési segély
 • Haláleset

A dossziét aszerint állítod össze, hogy melyik kategóriában tartozol. A szükséges dokumentumok  az Ösztöndíjszabályzat 15-22 oldalig terjedő rész segít: Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

A szociális és orvosi segély dosszié tartalmának szkennelt változatát fel kell tölteni az ösztöndíj platformra.

A kérések benyújtásának határideje: 02.10.2023 (08:00 órától) – 20.10.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

Az adatvédelmi rendeletek értelmében a szociális ösztöndíjra pályázók nyilatkozatokat kell mellékeljenek a leadandó dossziéjukhoz (alább), melyet saját, illetve a családtagok nevében kell kitölteni.  


KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

Speciális ösztöndíjak

 • Speciális ösztöndíjak (kulturális-művészeti, illetve tudományos tevékenységért)
 • 12 hónapig jutattják az alapképzés második évétől, illetve a magiszteri első évétől.
 • Társítható más ösztöndíjakkal, mint az érdem, tanulmányi vagy a szociális ösztöndíj, viszont a pályázat menete eltérő.

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT JÁRÓ SPECIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ


Alapképzésen (másodévtől kezdődően) és magiszterin tanuló hallgatók (első évtől kezdődően) pályázhatják meg, de tanulmányi szinten csak egyszeri alkalommal;
egy szemeszterre itélik oda, 1100 lej/hó értékben;
társítható más ösztöndíjakkal (teljesítmény-, érdem- vagy szociális ösztöndíjjal), de másképpen, egyetemi szinten szervezett pályázat útján ítélik oda.

A kulturális tevékenységért és speciális ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit.

A kérések benyújtásának határideje: 27.02.2023 (08:00 órától) – 17.03.2023 (16:00 óráig) a mellékelt linken: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

 

Az ösztöndíjpályázaton való részvételhez egy pályázati dossziét kell összeállítani, amely az alábbi formai követelményeket tartalmazza:

-az általad javasolt kulturális-művészeti projekt leírását, amely kulturális vagy művészeti alkotásnak készül (a leírást román nyelven kell megfogalmazni);
-a kulturális-művészeti projekt vezető tanárának ajánlója;
-önéletrajzod, amely tartalmazza a korábbi kulturális-művészeti alkotótevékenységre vonatkozó releváns információkat;
-a különféle kulturális-művészeti pályázatokon, rendezvényeken vagy fesztiválokon elért eredményeket igazoló dokumentumok másolatát.

Bővebb információkat a pályázat menetéről az Ösztöndíjszabályzat 6. számú mellékletében találsz.

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐ HALLGATÓK

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJBAN NEM RÉSZESÜLŐ HALLGATÓK

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK EREDMÉNYEK

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT (HU)

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK ODAITÉLÉSÉNEK SZABÁLYZATA 6. MELLÉKLET(RO)

SPECIÁLIS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

Speciális ösztöndíjak

 • Speciális ösztöndíjak (kulturális-művészeti, illetve tudományos tevékenységért)
 • 12 hónapig jutattják az alapképzés második évétől, illetve a mesteri képzés első évétől.
 • Társítható más ösztöndíjakkal, mint az érdem, tanulmányi vagy a szociális ösztöndíj, viszont a pályázat menete eltérő.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT ODAITÉLT ÖSZTÖNDÍJ


 • 1100 lej értékű/12 hónapig juttatják.
 • Versenyvizsga alapján itélik oda. A tudományos ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit. A speciális ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat a mellékelt linken olvashatod: ITT.

Másodévtől pályázhatsz speciális ösztöndíjra is, ha minden vizsgádat letetted, vagyis, ha az előbbi szesszióban minimum 30 tanulmányi kreditet szereztél. Részletes információt a hivatalos ösztöndíjszabályzatban lehet olvasni román nyelven: Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți.

 https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

 

A tudományos tevékenységért járó speciális ösztöndíjakat olyan hallgatóknak itélik oda, akik kiválóan eredményes tudományos kutatási tevékenységet folytatnak.

Ki pályázhatja meg? alapképzésben részt vevő hallgatók (a második évtől kezdődően) és magiszteris hallgatók (az első évtől kezdődően) pályázhatnak, de tanulmányi szintenként csak egyszeri alkalommal;
egy szemeszterre érvényes, és 1100 lej/hó értékű; társítható más ösztöndíjakkal (teljesítmény-, érdem- vagy szociális ösztöndíj), viszont egyetemi szinten szervezett pályázat kereteiben ítélik oda.

 

Az ösztöndíjpályázaton való részvételhez egy pályázati dokumentációt kell készíteni, amely a következő formai követelményeket tartalmazza:

-egy aláírt ösztöndíjpályázatot (1. melléklet);
-a kutatási projekt leírását (2. melléklet);
-a kutatási projekt tudományos koordinátorának ajánlóját, illetve a hallgató irányítását vállaló nyilatkozatot az ösztöndíj elnyerése esetén;
-a publikált tanulmányok és tudományos közlemények beküldése teljes terjedelmükben, elektronikus formátumban.

 

A pályázat anyagát a mellékelt ösztöndíjplatformon keresztül kell beküldeni: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

A pályázatok beérkezését követően nyílvános védést szerveznek az alábbi naptár szerint:

 

A versenypályázat naptára:

 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE (ANEXA 1) ȘI MODEL ANEXA 2

ANEXA 5, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (2022-2023)

INFORMATION REGARDING SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY, 2022-2023

APPLICATION FORM, 2022-2023

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE AL INSTITULUI STAR-UBB

ANEXA5_HS67-2021_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2021-2022(EN)

HS_8320_privind regulamentul de funcționare și org. al I. Star UBB

Model application form (EN)

Model cerere bursă specială

Calendarul de acordare a burselor speciale