Kortárs színház / színművészet és színháztudomány

A Kortárs Színház mesteri képzésen abból indulunk ki, hogy a hallgatók már mint gyakorló alkotók vesznek részt az egyetemi munkában is. Mivel ekkor már túl vannak az alapképzésen, a mesteri a jelenidejű tudás bővítésére épül, a kortárs színház fogalmait segíti tovább árnyalni.

 

Színművészet és Színháztudomány szakra egyaránt várjuk a jelentkezéseket. A két szakon folyó oktatás részben elkülönül, de számos ponton kapcsolódik. Első évben a két modul résztvevői közösen tanulnak kortárs színházi elméletet és gyakorlatot, valamint közösen valósíthatnak meg művészeti kutatási projekteket. Elmélyíthetik kortárs színházelméleti tudásukat, dramatizálást, fordítást illetve színészmesterséget/improvizációt gyakorolhatnak. Közben pedig lehetőségük van a gyakorlatban is kipróbálni, hogy kinek milyen lehetséges szerepei lehetnek egy-egy alkotófolyamaton belül.


 

A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek.

Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

  • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă)
  • Államvizsga oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diplomă)
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Személyi igazolvány
  • Nyelvvizsgát igazoló dokumentum (BBTE által elismert oklevél)
  • Tipizált orvosi igazolás
  • Esszé/Kutatási projekt
  • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok:
  • eljárási díj: 3o lej
  • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej A befizetett díjakat nem térítjük vissza!

A befizetett díjakat nem térítjük vissza!
(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)

HA NEM SIKERÜL ONLINE BEFIZETNI A BEIRATKOZÁSI DÍJATbefizetett eljárási díj és felvételi díj (befizethető a Színház és Film Kar székhelyén, a Kogalniceanu u. 4. sz. alatti pénztárában, vagy postai utalványon a Kolozsvári Államkincstárnál (Trezoreria Cluj) UBB 4305849 számmal nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlaszámra (IBAN). Utalványon történő befizetés esetén kötelező feltüntetni „Taxă de procesare şi/sau admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune;” FIGYELEM: a befizetést igazoló nyugta (vagy a felmentésre jogosító iratok) eredeti példányát be kell tenni a jelentkezési dossziéba.

Tandíjas helyre bejutóknak (négy részletben lehet befizetni az összeget. Teljes tandíj befizetése 1o% kedvezménnyel jár)

Van mód tandíjcsökkentés igénylésére! Azoknak, akik még egy BBTE-s szakra járnak, vagy akik már beiratkozáskor kifizetik a teljes összeget.

 

Ezenkívül a színészek színházakban, független társulatokban is dolgozhatnak, illetve továbbra is foglalkoznak speciális műfajokkal, például zenés- és bábszínészettel. Színháztudomány szakon pedig elmélyíthetik kortárs színházi és dramaturgiai ismereteiket elméletben és gyakorlatban egyaránt.


ONLINE BEIRATKOZÁS ITT


FELVÉTELI DÍJAK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

FELVÉTELI SZABÁLYZAT MESTERI 2023

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGÁK ELISMERÉSE

BEISKOLÁZÁSI HELYEK SZEPTEMBER

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE