Kortárs színház / színművészet és színháztudomány


A Kortárs Színház mesteri képzésen abból indulunk ki, hogy a hallgatók már mint gyakorló alkotók vesznek részt az egyetemi munkában is. Mivel ekkor már túl vannak az alapképzésen, a mesteri a jelenidejű tudás bővítésére épül, a kortárs színház fogalmait segíti tovább árnyalni.

 

Színművészet és Színháztudomány szakra egyaránt várjuk a jelentkezéseket. A két szakon folyó oktatás részben elkülönül, de számos ponton kapcsolódik. Első évben a két modul résztvevői közösen tanulnak kortárs színházi elméletet és gyakorlatot, valamint közösen valósíthatnak meg művészeti kutatási projekteket. Elmélyíthetik kortárs színházelméleti tudásukat, dramatizálást, fordítást illetve színészmesterséget/improvizációt gyakorolhatnak. Közben pedig lehetőségük van a gyakorlatban is kipróbálni, hogy kinek milyen lehetséges szerepei lehetnek egy-egy alkotófolyamaton belül.


 

A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek.

Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

  • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă)
  • Államvizsga oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diplomă)
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Személyi igazolvány
  • Nyelvvizsgát igazoló dokumentum (BBTE által elismert oklevél)
  • Tipizált orvosi igazolás
  • Esszé/Kutatási projekt
  • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok:
  • eljárási díj: 3o lej
  • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej A befizetett díjakat nem térítjük vissza!

A befizetett díjakat nem térítjük vissza!
(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)

HA NEM SIKERÜL ONLINE BEFIZETNI A BEIRATKOZÁSI DÍJATbefizetett eljárási díj és felvételi díj (befizethető a Színház és Film Kar székhelyén, a Kogalniceanu u. 4. sz. alatti pénztárában, vagy postai utalványon a Kolozsvári Államkincstárnál (Trezoreria Cluj) UBB 4305849 számmal nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlaszámra (IBAN). Utalványon történő befizetés esetén kötelező feltüntetni „Taxă de procesare şi/sau admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune;” FIGYELEM: a befizetést igazoló nyugta (vagy a felmentésre jogosító iratok) eredeti példányát be kell tenni a jelentkezési dossziéba.

Tandíjas helyre bejutóknak (négy részletben lehet befizetni az összeget. Teljes tandíj befizetése 1o% kedvezménnyel jár)

Van mód tandíjcsökkentés igénylésére! Azoknak, akik még egy BBTE-s szakra járnak, vagy akik már beiratkozáskor kifizetik a teljes összeget.

 

Ezenkívül a színészek színházakban, független társulatokban is dolgozhatnak, illetve továbbra is foglalkoznak speciális műfajokkal, például zenés- és bábszínészettel. Színháztudomány szakon pedig elmélyíthetik kortárs színházi és dramaturgiai ismereteiket elméletben és gyakorlatban egyaránt.


ONLINE BEIRATKOZÁS ITT


FELVÉTELI DÍJAK

FELVÉTELI SZABÁLYZAT MESTERI 2024

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGÁK ELISMERÉSE

BEISKOLÁZÁSI HELYEK SZEPTEMBER

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE