Film- és tévéoperatőr

 

FILM – ÉS TÉVÉ OPERATŐR (ALAPKÉPZÉS)


A Filmművészet-fotó-média szak az elméleti kurzusokat számos gyakorlati műhellyel kombinálja, így a hallgatók komplex szakmai képesítést szerezhetnek a televíziós, a média- és a filmprodukciók területén.

A tanulmányok első évében az általános elméleti és gyakorlati képzés elvégzése után a hallgatók választhatnak a négy szakirány közül.  Mindegyik szakiránynak vannak sajátos célkitűzésekkel rendelkező tárgyai, de vannak közös alaptárgyak is. A gyakorlati, művészeti és interdiszciplináris készségek, például a csapatmunka elsajátítása több szaktantárgy közös témáinak tanulmányozásával valósul meg, amit a képzés ezen szakasza fő céljának tekintünk. Így minden hallgatónak, függetlenül a választott szakiránytól, lehetősége lesz több médiaműfajjal is megismerkedni, összetettségük sorrendjében.  A szakunkon végzettek érdeklődési körébe tartoznak a következő területek:

  • televíziós produkciók: dokumentumfilmek, hírek, hírműsorok, talk show-k, tévéjátékok és egyéb televíziós műsorok;
  • moziforgalmazásra szánt produkciók: játékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek;
  • multimédiás produkciók: zenei videó, kísérleti film, reklámfilm, videoinstalláció és más hibrid műfajok.

A megbeszélések interaktív jellege, valamint az innováció és a kreativitás, amellyel az elméleti fogalmakat és a filmes gyakorlatokat megközelítik, az elmélet és a gyakorlat harmonikus kombinációjává teszik ezt a szakot egy olyan művészeti területen, amely intenzív követelményeket támaszt a hallgatók potenciáljával, felhalmozott tudásával és motivációjával szemben.

A filmes és televíziós kép az alkotói kifejezés olyan szakterülete, amely a film nyelvét használva a tehetséget, a személyiséget, a szaktudást és a kifejezőkészséget egyaránt mozgósítja a filmes eszközök segítségével.

KARRIERKONSTRUKCIÓ

Operatőr (COR-kód: 265420), videoriporter (COR-kód: 265436), televíziós riporter (COR-kód: 264212), operatőr riporter (COR-kód: 264213), audiovizuális producer (COR-kód: 265430), fotóriporter (COR-kód: 264208), kreatív igazgató (COR-kód: 265432).