INTÉZETEK ÉS KÉPZÉSEK

Magyar Színházi Intézet

 

A Magyar Színházi Intézetben alapképzésen két szakra lehet jelentkezni: Színészetre és Teatrológiára (ez utóbbi szakirány két fő területen nyújt képzést: dramaturgiában és színházi újságírásban). Egykori diákjaink minden erdélyi magyar hivatásos színházban jelen vannak, azok társulatának megbecsült tagjai, de jónéhány hajdani hallgatónk dolgozik a magyarországi színházi és kulturális életben is, illetve a független színházban.

Végzett diákjaink közttöbben jelentős szakmai díjakban részesültek, vannak UNITER-díjasaink és a Filmszemle legjobb alakításának díjával kitüntetett is. A végzősök színház- és kulturális intézményvezetőkként, egyetemi oktatókként, rádió-, tévé- és lapszerkesztőkként, kritikusok, dramaturgokként tevékenykednek. Alapképzés után kétéves mesteri képzésen lehet folytatni a tanulmányokat (Kortárs Színhászínművészet és színházelmélet szakirányon).

 

Román Színházi Tanszék

 

A román tanszék a kar legrégebbi tanszéke. Olyan programokat kínál, amelyek ötvözik a diákok gyakorlati képzését az elméleti képzéssel a különböző művészeti irányzatok és karrierutak kiszolgálására tervezett programokban.

A kínált kurzusok a képzeletbeli és kreatív gondolkodás kialakítására, az előadói készségek finomítására, a művészi kifejezésmód fejlesztésére, a terület történelmi és elméleti ismereteire, valamint a klasszikus, illetve a kísérleti és alternatív színházi technikák innovatív művészi produkciók létrehozására való képességre összpontosítanak. Pedagógiai megközelítésünk egyik jellemzője, hogy arra ösztönözzük a hallgatókat, hogy vizsgálják meg az előadóművészet és az aktuális társadalmi és kulturális gyakorlatok kapcsolatát, és elősegítjük az interdiszciplináris együttműködést a tanszékekkel, karokkal és előadóművészeti intézményekkel itthon és külföldön. A kiegyensúlyozott tanterv és a tanulmányaik során szerzett gazdag szakmai tapasztalat révén a végzett hallgatóink a művészi és kritikai készségek széles skáláját művelhetik, hogy bővíthessék karrierlehetőségeiket.

 

Román Film és Média Tanszék

 

A Filmművészeti és Média Tanszék a filmművészet, a fényképészet, a média (CFM) és a filmológia (FLM) területén képez szakembereket. Az e szakokon végzettek a televíziós, filmes, kulturális intézményekben, film- és televíziós produkciós cégeknél, az új médiatartalmak előállításában vagy a kulturális újságírásban való sikeres karrierhez szükséges készségeket szereznek.

 

A Mozi-Fotó-Média szakirány a jövő filmeseit, operatőreit, vágóit vagy televíziós producereit, titkárait és televíziós rendezőit képzi. A kar saját stúdióval rendelkezik, valamint a különböző területeken komoly tapasztalattal rendelkező professzorok segítségét is igénybe veheti. A három év alatt a hallgatók elsajátítják a film- és televíziós produkcióval kapcsolatos készségeket (dokumentumfilmek, riportok, felmérések, interjúk, hírek stb.). Végigjárják a televíziós produkciók szakaszait, a filmezést, a vágást, az utószerkesztést, az animált televíziós grafikák és speciális hatások készítését, a televíziós díszlettervezést, a film- és televíziós képek művészeti rendezését, az audiovizuális iparban megkövetelt minőségi szabványoknak megfelelő audio-videó feldolgozást és utófeldolgozást.

 

A filmológia szakirány a filmforgatókönyvírás, az újságírás és a kulturális menedzsment területén képez szakembereket. A filmológia szakon végzettek rövid- és nagyjátékfilmes forgatókönyvírók, filmkritikusok és -elemzők, művészeti kritikusok, művészeti tanácsadók, kulturális újságírók és sajtótudósítók vagy a filmhálózat szakmai oktatói lehetnek. A hallgatók a nemzeti filmművészetek, műfajok és témák történelmi, kulturális és esztétikai összefüggéseikben való széles körű áttekintése révén fejleszthetik a filmhez való kritikai viszonyulás képességét, tanulmányozhatják a román, európai, amerikai vagy világfilmeket, szakszerűen elemezhetik a különböző korszakokból és összefüggésekből származó filmeket, olyan szakmai készségekre tehetnek szert, amelyek a médiaiparban számos karrierlehetőséget kínálnak.

 

A mesterképzés valamennyi szakképzési kar (színház, film, média, vizuális művészetek, zene), valamint a kapcsolódó társadalmi és bölcsészettudományi területekről érkező, alapdiplomával rendelkező diplomásoknak szól, akik a kortárs kultúra egyik legdinamikusabb és legnagyobb kihívást jelentő területén szeretnék fejleszteni személyes kreativitásukat és csapatmunkára való készségüket. A tanterv multi- és interdiszciplináris irányultságú, féléves, kulturálisan széleskörű, kritikusan orientált elméleti kurzusokat és számos olyan választható vagy szabadon választható kurzust kínál, amelyek dominánsan kreatív szemléletűek. A mesterképzés átfogó célja, hogy egyszerre fejlessze az előadóművészet (színház, performansz, film, videóművészet stb.) iránt érdeklődő fiatalok analitikus és művészi képességeit mind egyéni és csoportos produkciós, mind kritikai és kutatási szempontból. A mesterszakos hallgatókat arra ösztönzik, hogy a szabadon választható és szabadon választható kurzusokon egyénileg és vegyes csapatokban dolgozzanak eredeti forgatókönyveken és produkciókon.

 

 

Magyar Film és Média Intézet

 

A magyar nyelvű képzést biztosító Film és Média Tanszék szakembereket képez a Mozgókép, Fotográfia, Média területén. A Végzősök olyan készségeket szereznek, amelyek szükségesek a televíziós, filmes, kulturális intézményekben, film- és televíziós produkciókra, új médiatartalmak előállítására vagy kulturális újságírásra szakosodott vállalatoknál való sikeres karrierhez.

 

A program különböző gyakorlati és elméleti kurzusokat kínál, amelyek célja mind a technikai készségek és az eszközhasználati ismeretek, mind a hallgatók kreatív készségeinek, valamint kritikai, formai, elméleti és történelmi gondolkodásának és elemzésének fejlesztése. A hallgatók a mai, folyamatosan változó szakmai környezetbe való beilleszkedéshez szükséges látásmód, rugalmasság és gyakorlati eszközök előnyeit élvezhetik. Ez a tanszék azon kevesek közé tartozik Romániában, amely magyar nyelvű képzést kínál a film és média területén.

 

A tanszék film- és televíziós képalkotás és multimédia: hang, vágás alapképzésben, valamint rövidfilmművészet mesterképzésben kínál szakirányokat.

 

 

Színház- és Filmművészeti Doktori Iskola

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Filmművészeti Karán belül 2009 óta működő Színház- és Filmművészeti Doktori Iskola két, interdiszciplináris jellegű szakmai-kulturális és kutatási területen kínál doktori képzést: a Színház és Előadóművészet, valamint a Film és Média területén.

 

A színház- és előadóművészeti PhD-program célja, hogy szakembereket képezzen a színházkutatás és az előadóművészeti tanulmányok területén, ötvözve az elméleti kutatást és a színházkritikai diskurzust a művészi alkotáson alapuló kutatással, a gyakorlatban mint kutatással. A színházisággal és performativitással, a dramaturgiával, valamint a román és egyetemes dramaturgiával és előadóművészettel foglalkozó doktori tanulmányok a színpadi alkotás különböző módszereinek, kreatív stratégiáinak és a színházpedagógiának a színész/előadó és a rendező művészetével kapcsolatos tanulmányaihoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a színház és előadóművészet doktori programja interdiszciplináris értelmezési perspektívákat ösztönöz, amelyekben a színházi megközelítések párbeszédet folytatnak a vizuális kultúra megközelítésével, és az esztétika találkozik a kulturális antropológiával.

 

A Filmművészet és média doktori program célja, hogy lehetőséget biztosítson olyan kutatási projektek kidolgozására, amelyek az audiovizuális produkciók különböző típusait tanulmányozzák, beleértve a mozi, a televízió, a videoművészet, de az internet alapú új média tanulmányozását is. A kutatási program résztvevői lehetőséget kapnak az esztétika, az ideológia, a vizuális kultúra elemeinek, valamint az audiovizuális produkció fő formáiban – amelyek közül a legfontosabbak a mozi és a televízió – használt kortárs technológiák tanulmányozására. Az e területen folytatott tanulmányok multidiszciplináris megközelítésre összpontosítanak, nemzeti és nemzetközi produkciókkal egyaránt foglalkoznak, és nem korlátozódnak a hagyományos akadémiai kontextusokra, hanem a vizuális ábrázolás művészete közötti kölcsönhatás új területeinek felfedezésére ösztönöznek.