Láthatatlan (színház)történetek – női nézőpontok 2. – tudományos konferencia

Láthatatlan (színház)történetek – női nézőpontok 2. – tudományos konferencia

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Színházi Intézete tudományos konferenciát szervez Láthatatlan (színház)történetek. Női nézőpontok témakörben.

Idei konferenciánk előzménye a 2021-ben megtartott és így tematikusan és módszertanilag is folytatott Láthatatlan (színház)történetek. Női nézőpontok nemzetközi konferencia; rendezvényünk a korábbi tanácskozás szellemi tapasztalatainak továbbvitelét tűzi ki célul. A konferencián elsősorban színházi és gender kutatások iránt fogékony kollégák, valamint karunk doktori hallgatói mutathatják be eredményeiket.

A 2024-es konferenciánk elsősorban alapkutatások generálását tűzi ki célul, hogy megismerhessük a XX. és XXI. század színháztörténetét a női karrierek szempontjából; a romániai magyar színháztörténetet szűkebb szempontból vesszük szemügyre.

A konferencia célja egy olyan tudományos műhelymunka korszerű alapokon való generálása, amely kortárs kritikaelméleti nézőpontokból újrafogalmazza a kisebbségi kultúra aspektusait, hozzájárulva a magyar és romániai színháztörténeti újszerű vizsgálatához és a kisebbség létmódjainak gyarapításához.

Figyelmünk most elsősorban a saját világunk láthatatlan történetei felé fordítjuk: igazgatónők karrierje, rendezők és kritikusok, tervezők és drámaírók, és nem utolsó sorban színésznők pályája. Olyan karriereket fogunk megvizsgálni, amelyek átívelnek országhatárokon, felívelnek és megtörnek; változatos műfajokon át ívelnek.


Helyszín és időpont: 2024. május 3, 43-as terem a kar Farkas utcai épületében.

Szervezőbizottság: Bartha Katalin Ágnes egy. docens, Herczog Noémi egy. adjunktus, Tompa Andrea egy. docens