SZÍNHÁZI VAGY FILMES KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ DIÁKOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

SZÍNHÁZI VAGY FILMES KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ DIÁKOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

Szervező: a Babeș—Bolyai Tudományegyetem

Színház és Film Kara

Kolozsvár, 2023. június 2—3. (péntek-szombat)

A konferenciára Románia bármely felsőoktatási intézményének színházi vagy filmes szakjairól várunk előadásokat. Alapképzéses, mesteris vagy doktoris hallgatók jelentkezését egyaránt elfogadjuk.

A konferencián nem osztunk ki díjakat, de válogatás nyomán lehet bekerülni a programba, illetve a konferencia kötetébe.

A konferencia nyelve: román, ill. magyar.

A konferencia jelenléti formában zajlik.

A konferencia szervezői a távolról érkezők útiköltségét, étkezési és szállásdíját igyekeznek megtéríteni.

A következő típusú munkákkal lehet jelentkezni:

  • Tudományos kutatás eredményeinek bemutatása

Az egyetemi szintű kutatások tömör ismertetését a színházi vagy filmtudományok teljes spektrumáról várjuk, illetve interdiszciplináris megközelítésekkel is jelentkezni lehet.

  • Saját művészeti alkotás kritikai elemzése

Ebbe a szekcióba a szakokhoz kapcsolódó műfajokkal lehet jelentkezni: film, színházi előadás, dramaturgiai munka, dráma, rendezői koncepció, forgatókönyv, szerepalkotás stb. Az elemzés szemelvényeket tartalmazhat a műalkotásból.

Az előadók 15 percben mutathatják be munkájukat.

A legjobb tanulmányok bekerülnek a konferenciakötetbe, amelyet a kolozsvári egyetemi kiadónál (Presa Universitară Clujeană) jelentetünk meg. A bukaresti CNCS a kiadót A kategóriába sorolta be a filmtudományok, ill. B kategóriába a színháztudományok területén.

Jelentkezési időszak: 2023. április 19 – május 15.

Az absztraktokat, a jelentkező intézményi besorolását és telefonszámát a következő címre várjuk:

oana.chis@ubbcluj.ro

Szervezők:

Dr. Anca Hațiegan habil., egyetemi docens – anca.hatiegan@ubbcluj.ro

Dr. Mihai Pedestru, egyetemi adjunktus – mihai.pedestru@ubbcluj.ro

Dr. Virginás Andrea, egyetemi docens – andrea.virginas@ubbcluj.ro

Dr. Zsigmond Andrea, egyetemi adjunktus – andrea.zsigmond@ubbcluj.ro