Tanulmányok elvégzése

A szükségállapot megszűnése és a COVID 19 világjárvány okozta korlátozások feloldása következtében a Színház és Film Kar visszatér a szükségállapot előtt jóváhagyott, hatályos szabályzathoz. A szükségállapot vagy a korlátozások visszatérése esetén a COVID-rendeleteket kell figyelembe venni. (Vö. Egyetemi Oktatásért felelős Főigazgatóság 71 / DGIU / 2022.03.08. átiratát a tanítási tevékenység fizikai jelenléttel történő újraindításáról és az oktatási és egészségügyi miniszter 1. sz. 5.338 / 2.015 / 2021. számú határozatát.)

 

ZÁRÓVIZSGÁK  2022

A  záróvizsgákra való beiratkozás:

(1). Mivel a szakdolgozat plágium-ellenes ellenőrzés tárgyát képezi, a záróvizsga időpontja előtt legalább 10 nappal fel kell azt tölteni – a nyilatkozattal együtt( ún. 2-es melléklet) – a Színház és Film Kar által biztosított felületre

– a szakdolgozat elektronikus formában, a művészeti/tudományos koordinátor jóváhagyásával és a szakdolgozat hitelességét igazoló nyilatkozat, a 2. mellékletben bemutatott minta szerint – ALAPKÉPZÉS

– a disszertáció elektronikus formában, a tudományos koordinátor jóváhagyásával és az eredetiségről szóló, a 2. mellékletben szereplő mintának megfelelő nyilatkozat kíséretében – MESTERI

(2). A vezető tanár elfogadó-nyilatkozatának megszerzését követi a beiratkozás.

A beiratkozás a BBTE platformján történik, a záróvizsga-naptár figyelembevételével.

A beiratkozások legalább 3 nappal a záróvizsga első fordulójának időpontja előtt zárulnak le

 

A beiratkozó végzős dossziéjának az alábbiakat kell tartalmaznia:

– tipizált jelentkezési lap;

– születési anyakönyvi kivonat eredetijének hitelesített másolata, a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum vagy hiteles másolat alapján;

– Személyazonosító igazolvány eredetijének hitelesített másolata a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum alapján vagy hiteles másolatban, amennyiben: a) a születési anyakönyvi kivonat nem tartalmazza a személyi számkódot; b) a születési anyakönyvi kivonat régi, és nem a megyét, hanem a járást adja meg; c) a település hivatalos neve megváltozott; d) a birtokos személyes adatainak pontosítása szükséges; vagy útlevél külföldi állampolgárok számára

– az érettségi bizonyítvány és törszlap (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – ALAPKÉPZÉS

– az alapképzésen szerzett diploma és a törzslap/melléklet (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – MESTERI

– idegennyelvvizsgáról szerzett bizonyítvány*;

* A mostani tanévben végző évfolyamok esetében az érettségi bizonyítványt, az oklevélmellékletet és a nyelvtudásról szóló bizonyítványt a titkárság tölti fel.

Kérjük, hogy a titkárságon ellenőrizze a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok meglétét!

– külföldi állampolgárok esetében a tanulmányokhoz való hozzáférést biztosító dokumentumot

– két útlevélméretű fénykép (az oklevél átvételekor kell majd leadni az Akadémiai Nyilvántartásban);

– nyugta a beiratkozási díj befizetéséről  (adott esetben);

– a más egyetemekről érkező hallgatók esetében az illető felsőoktatási intézmény által kiállított bizonyítványt , ahol a hallgató szerezte diplomáját;

– oklevélmelléklet 2 eredeti példányban a minisztérium által megadott minta szerint, más felsőoktatási intézményben végzettek esetében, valamint az együttműködési keretegyezményben meghatározott egyéb dokumentumokat; ezeket a dokumentumokat központilag a jegyzőkönyv megkötését kérő intézménynek kell benyújtania.

SZAKDOLGOZATVEZETŐ JÓVÁHAGYÁSA

ZÁRÓVIZSGA NYILATKOZAT

SZAKDOLGOZAT CÍMLAP (MELLÉKLET)

ANEXĂ FOAIE DE TITLU ROMÂNĂ

 

BEIRATKOZÁS – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA – ALAPKÉPZÉS

BEIRATKOZÁSI – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA – MESTERI

 

BeiratkozásI Határidők valamennyi szakirányzat esetében:

A ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE ALAPKÉPZÉSEN

Záróvizsga a  Színház és előadóművészetek doméniumban (Alapképzés) – magyar nyelven

 

Színház és előadóművészetek (Színészet) 

Dolgozat és nyilatkozat (anexa 2) feltöltésének a határideje: június 17., 09:00 óra  https://intranet.hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

A dosszié feltöltésének határideje a BBTE platformra június 20-tól(08:00 óra) – június 23-ig (23:59 óra)    https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Záróvizsga – június 27.

  1. Az alapvető és a szakmai ismeretek kiértékelése, a szakmai munka bemutatása és megvédése
  2. A szakdolgozat bemutatása és megvédése.

 

Teatrológia

Dolgozat és nyilatkozat (anexa 2) feltöltésének a határideje: június 18., 09:00 óra  https://intranet.hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

A dosszié feltöltésének határideje a BBTE platformra június 20-tól(08:00 óra) – június 23-ig (23:59 óra)    https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Záróvizsga – június 28.

  1. Az alapvető és a szakmai ismeretek kiértékelése, a szakmai munka bemutatása és megvédése
  2. A szakdolgozat bemutatása és megvédése.

 

Záróvizsga a Film és média doméniumban (Alapképzés) – június 3o.

Film, Fotó és Média (TV és film rendezés, film és televiziós kép, Multimédia: vágó-hangtechnikus) – mindkét tanulmányi vonal.

Dolgozat és nyilatkozat (anexa 2) feltöltésének a határideje: június 20., 09:00 óra  https://intranet.hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

A dosszié feltöltésének határideje a BBTE platformra június 20-tól(08:00 óra) – június 23-ig (23:59 óra)    https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Záróvizsga – június 3o.

  1. Az alapvető és a szakmai ismeretek kiértékelése
  1. Szakdolgozat bemutatása és megvédése.

 

Mesteri disszertáció, 2022

BeiratkozásI Határidők Minden szakirányzat esetében: 2022

 

A ZÁRÓVIZSGÁK ÜTEMEZÉSE MESTERKÉPZÉSEN 

 

Mesteri disszertáció, Színház és előadóművészetek doméniumban – magyar nyelven

Dolgozat és nyilatkozat (anexa 2) feltöltésének a határideje: június 19., 09:00 óra  https://intranet.hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

A dosszié feltöltésének határideje a BBTE platformra június 20-tól(08:00 óra) – június 23-ig (23:59 óra)    https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

 Záróvizsga – június 29.

A mesteri disszertáció bemutatása és megvédése. 

 

Mesteri disszertáció Film és média doméniumban – A kisjátékfilm művészete

Dolgozat és nyilatkozat (anexa 2) feltöltésének a határideje: június 20., 09:00 óra  https://intranet.hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

A dosszié feltöltésének határideje a BBTE platformra június 20-tól(08:00 óra) – június 23-ig (23:59 óra)    https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Záróvizsga – július 1.

A mesteri disszertáció bemutatása és megvédése. 

 

A végzősök pótvizsgáira (aranyszesszió) alapképzésen és mesterképzésen egyaránt június. 14-16 között kerül sor valamennyi szakirány esetében

A kéréseket (legalább 20 kredit elérésének feltételével) a pótvizsgák kifizetéséről szoló nyugtával együtt a titkárság címére kell küldeni: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.

A pótvizsgákat online (Az Academic Info fiók segítségével) illetve a kari pénztárnál fizethetik ki Hétfőtől Csütörtökig 12:30-13:30 között

BEIRATKOZÁS PÓTSZESSZIÓRA – MINTA NYOMTATVÁNY

 

ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT 2021 – 2022

ZÁRÓVIZSGASZABÁLYZAT (COVID) 2021 – 2022

ALAPKÉPZÉS BIZOTTSÁGOK 

MESTERI BIZOTTSÁGOK

 

 

ARCHÍVUM

Cerere înscriere Licență

Cerere înscriere Disertație

Cerere sesiune lichidare

Instrucțiuni si acte înscriere disertație 

Instrucțiuni și acte înscriere licență

Regulament de finalizare a studiilor 2020 – 2021

Regulament COVID de finalizare a studiilor 2020-2021

Tematicile propuse pentru lucrările de licență și disertație, pentru anul univ. 2020/2021 (Departamentul Maghiar de Teatru) Szakdolgozat-tematikák, 2020-2021, Magyar Színházi Intézet

Tematica pentru examenul de finalizare / în atenția studenților anului III – Departamentul de Teatru

Certificat lingvistic